prof. Ing.

Otakar Švábenský

CSc.

FCE – professor

+420 54114 7211
svabensky.o@fce.vutbr.cz

Send BUT message

prof. Ing. Otakar Švábenský, CSc.

Creative activities

 • WEIGEL, J.; ŠVÁBENSKÝ, O.; BUREŠ, J.; KRATOCHVÍL, R.; MACHOTKA, R.; BÁRTA, L.: bod TUBO; bod TUBO permanentní GPS sítě CZEPOS. Veveří 95, Brno, terasa budovy B. URL: http://czepos.cuzk.cz/index.aspx. (funkční vzorek)
  http://czepos.cuzk.cz/index.aspx, number of downloads: 3
  Detail

 • BUREŠ, J.; ŠVÁBENSKÝ, O.; VITULA, A.: THZID; Geodetická technologie měření velmi malých změn horizontálního rozměru na stavebních konstrukcích. Jezernické viadukty. (ověřená technologie)
  Detail

 • BUREŠ, J.; VITULA, A.; ŠVÁBENSKÝ, O.; WEIGEL, J.: GTMDP; Geodetická technologie měření deformací nosných betonových nepředpjatých stropních panelů. Prefa Brno a.s., závod Kuřim. (ověřená technologie)
  Detail

 • BUREŠ, J.; ŠVÁBENSKÝ, O.; VITULA, A.; WEIGEL, J.; MACHOTKA, R.; FIŠER, Z.; ŠVÁB, T.; VONDRÁK, J.; KALVODA, P.: ZS; Geodetická technologie měření posunů a deformací při zatěžovacích zkouškách mostních konstrukcí. železniční most "GAGARIN" V km 5,872 trati Český Těšín - Ostrava Kunčice, objednatel FIRESTA a.s.. (ověřená technologie)
  Detail

In the event of a discrepancy in the data, inspect the FAQs for visiting cards.