Ing. et Ing.

Ondřej Tichý

Ph.D.

IFE – External Cooperator

xtichy16@usi.vutbr.cz

Send BUT message

Ing. et Ing. Ondřej Tichý, Ph.D.

Projects

  • 2012

    Analýza přístupů k dosahování synergických efektů v managementu a marketingu s důrazem na efektivitu a společenskou odpovědnost podniků , zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
    Detail

  • 2011

    Inovativní přístupy v managementu a v marketingu v globálním evropském prostředí, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
    Detail