Ing.

Ondřej Rubeš

FME, ISMMB DM – Assistant professor

Ondrej.Rubes@vut.cz

Send BUT message

Ing. Ondřej Rubeš

Projects

 • 2020

  Výzkum a vývoj moderních metod pro simulace, modelování a strojové učení v mechatronice, zahájení: 01.01.2020, ukončení: 31.12.2022
  Detail

  Moderní technologie v elektrických pohonech a přístrojích, zahájení: 01.01.2020, ukončení: 31.12.2022
  Detail

 • 2017

  Zvýšení účinnosti elektrických pohonů, zahájení: 01.01.2017, ukončení: 31.12.2019
  Detail

  Aplikace moderních metod modelování, identifikace a rychlého prototypování řídicích systémů na výzkum a vývoj mechatronických zařízení, zahájení: 01.01.2017, ukončení: 31.12.2019
  Detail