Ing.

Ondřej Mokrý

FEEC, UTKO

xmokry12@stud.feec.vutbr.cz

Send BUT message

Ing. Ondřej Mokrý

Projects

  • 2020

    Multidisciplinární analýza zvukových a obrazových signálů s použitím moderních technik číslicového zpracování signálů a strojového učení, zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2023
    Detail

    Perceptually motivated restoration of highly degraded audio signals, zahájení: 01.01.2020, ukončení: 31.12.2022
    Detail