Ing.

Ondřej Fuciman

Ph.D.

FCE – assistant professor

+420 54114 7470
fuciman.o@fce.vutbr.cz

Send BUT message

Ing. Ondřej Fuciman, Ph.D.

Publications

 • 2017

  MANYCHOVÁ, M.; FUCIMAN, O.; PAZDERA, L. An Initial Investigation on the Potential Applicability of Non-Destructive Methods to Assessing Joint Condition in Prefabricated Structures. In Materials Structure & Micromechanics of Fracture VIII. Solid State Phenomena. softcover. Switzerland: Trans Tech Publication, 2017. p. 489-492. ISBN: 978-3-03835-626-4. ISSN: 1012-0394.
  Detail

 • 2016

  MANYCHOVÁ, M.; FUCIMAN, O. Determination of Capillary Conductivity Coefficient by Using Electromagnetic Microwave Radiation. Applied Mechanics and Materials, 2016, vol. 861, no. 12, p. 231-238. ISSN: 1660-9336.
  Detail | WWW

 • 2013

  ŠKRAMLIK, J.; ŠUHAJDA, K.; NOVOTNÝ, M.; FUCIMAN, O. 3D data for calculation of capillary coefficient. AMR - Advanced Materials Research, 2013, vol. 2013, no. 688, p. 180-184. ISSN: 1662- 8985.
  Detail | WWW

  ŠKRAMLIK, J.; NOVOTNÝ, M.; ŠUHAJDA, K.; FUCIMAN, O. Composite material under influence of moisture. In The Fifth International Conference on Structural Engineering, Mechanics and Computation. Cap Town South Africa: 2013. p. 1375-1378. ISBN: 978-1-138-00061- 2.
  Detail | WWW

 • 2012

  ŠKRAMLIK, J.; ŠUHAJDA, K.; NOVOTNÝ, M.; FUCIMAN, O. 3D data for calculation of capillary coefficient. Sanace a rekonstrukce staveb 2012. 1. Brno: WTA CZ, 2012. p. 231-231. ISBN: 978-82-02-02414- 9.
  Detail

  ŠKRAMLIK, J.; FUCIMAN, O.; NOVOTNÝ, M.; MASTNÁ, Z. Analysis of influence of water vapor condensation in building construction envelopes. In Sborník Life- Cycle and Sustainability of Civil Infrastructure Systems. Scopus. Vienna, Austria: Taylor and Fracis group, 2012. p. 1716-1720. ISBN: 978-0-415-62126- 7.
  Detail | WWW

 • 2009

  FUCIMAN, O.; ŠKRAMLIK, J. Vliv kondenzace vodních par na změny tepelné vodivosti stavebních hmot. Stavební obzor, 2009, vol. 18, no. 1. 2009, p. 14-17. ISSN: 1210- 4027.
  Detail

  ŠKRAMLIK, J.; FUCIMAN, O.; NOVOTNÝ, M. Vliv kapilární vodivosti na tepelně technické vlastnosti stavební konstrukce. Stavební obzor, 2009, vol. 18, no. 7. 2009, p. 210-212. ISSN: 1210- 4027.
  Detail

  ŠKRAMLIK, J.; FUCIMAN, O.; NOVOTNÝ, M. Changes in thermal conductivity of building materials as a consequence of vapor condensation. Sovremennyj Naučnyj věstnik, 2009, vol. 11(67) 2009, no. 11(67) 2009, p. 51-59. ISSN: 1561- 6886.
  Detail

 • 2006

  FUCIMAN, O. Analýza tepelně vlhkostních procesů v recyklovaných stavebních materiálech. In Konstrukce a progresivní materiály s využitím druhotných surovin 2006. Brno: VUT v Brně, Fakulta stavební, 2006. p. 6 ( p.)ISBN: 80-214-3125- 3.
  Detail

  JAROŠ, M.; CHARVÁT, P.; FUCIMAN, O.; MOHELNÍKOVÁ, J. Posouzení příčin orosování oken v nízkoenergetických rodinných domech. In Tepelná ochrana budov 2006. Praha: 2006. p. 18-20.
  Detail

  MATERNOVÁ, J.; FUCIMAN, O. Sanace podlahy kostela Narození Panny Marie v Radkově. Sborník konference Podlahy, stropy a podhledy 2006. Brno: VUT v Brně, Fakulta stavební, 2006. ISBN: 80-214-3129- 6.
  Detail

  JAROŠ, M.; CHARVÁT, P.; FUCIMAN, O.; MOHELNÍKOVÁ, J. Posouzení příčin orosování oken v nízkoenergetických rodinných domech. In Tepelná ochrana budov 2006. Praha: Contour s.r.o., 2006. p. 180-183.
  Detail

 • 2005

  MATERNOVÁ, J.; FUCIMAN, O.; MACHÁŇ, I. Oprava havarijního stavu objektu štoly VD Mostiště. In Sborník 27. konference České stavební společnosti a 7. konference WTA. Brno: Česká stavební společnost, WTA CZ, 2005. ISBN: 80-02-01768- 4.
  Detail

  MATERNOVÁ, J.; FUCIMAN, O.; BÍZA, Z. Opravy nosných konstrukcí bývalého objektu Vlněna Brno. In Sborník 27. konference České stavební společnosti a 7. konference WTA. Brno: Česká stavební společnost, WTA CZ, 2005. ISBN: 80-02-01768- 4.
  Detail

  FUCIMAN, O. Kapilární vodivost vlhkosti v plochých střešních konstrukcích. In 3. mezinárodní konference Zastřešení budov. Brno: VUT v Brně, 2005. p. 167 ( p.)ISBN: 80-214-2855- 4.
  Detail

  MATERNOVÁ, J.; FUCIMAN, O.; MACHÁŇ, I. Sanace narušených betonových konstrukcí VD Vranov. In Sborník 27. konference České stavební společnosti a 7. konference WTA. Brno: Česká stavební společnost, WTA CZ, 2005. ISBN: 80-02-01768- 4.
  Detail

 • 2004

  FUCIMAN, O. Tepelná vodivost stavebních materiálů a její změny v důsledku kondenzace vodních par. In Zastřešení budov. Brno: VUT v Brně, 2004. p. 129 ( p.)ISBN: 80-214-2588- 1.
  Detail

 • 1986

  VLČEK, M.; FUCIMAN, O. Pohybové bariéry - návod k projektování. 1986.
  Detail

*) Publications are generated once a 24 hours.