Ing.

Ondřej Anton

Ph.D.

FCE – Assistant professor

+420 54114 7823
ondrej.anton@vutbr.cz

Send BUT message

Ing. Ondřej Anton, Ph.D.

Creative activities

 • Rovnaníková Pavla, Cikrle Petr, Anton Ondřej, Dufka Ámos, Bydžovský Jiří: Npam – materiálová charakteristika betonu; Stanovení materiálových charakteristik betonu ŽB konstrukcí na vzorcích odebraných z konstrukce. Památkový postup je v plném znění vystaven na webové stránce projektu Programu NAKI II „Analýza a prezentace hodnot moderní architektury 60. a 70. let 20. století jako součásti národní a kulturní identity ČR“ DG16P02R007: https://www.ma6070.cz/cs/vystupy/Vsechny-vysledky-projektu. URL: https://www.ma6070.cz/cs/vystupy/Vsechny-vysledky-projektu. (památkový postup)
  https://www.ma6070.cz/cs/vystupy/Vsechny-vysledky-projektu, number of downloads: 0
  Detail

 • Rovnaníková Pavla, Bydžovský Jiří, Cikrle Petr, Anton Ondřej, Dufka Ámos: Npam - Vizuální a nedestruktivní metody; Vizuální prohlídky a nedestruktivní metody stanovení materiálových charakteristik betonu ŽB konstrukcí. Památkový postup je v plném znění vystaven na webové stránce projektu Programu NAKI II „Analýza a prezentace hodnot moderní architektury 60. a 70. let 20. století jako součásti národní a kulturní identity ČR“ DG16P02R007: https://www.ma6070.cz/cs/vystupy/Vsechny-vysledky-projektu. URL: https://www.ma6070.cz/cs/vystupy/Vsechny-vysledky-projektu. (památkový postup)
  https://www.ma6070.cz/cs/vystupy/Vsechny-vysledky-projektu, number of downloads: 0
  Detail

 • CIKRLE, P.; SOKOLÁŘ, R.; TOPOLÁŘ, L.; PAZDERA, L.; ANTON, O.: Metodika pro nedestr. diagnostiku zdících prvků; Komplexní metodika pro nedestruktivní a šetrnou semidestruktivní diagnostiku fyzikálně-mechanických vlastností historických pálených zdících prvků. Brno. URL: https://historickecihly.cz/projekt/metodika. (metodika certifikovaná uplatněná)
  https://historickecihly.cz/projekt/metodika, number of downloads: 0
  Detail

In the event of a discrepancy in the data, inspect the FAQs for visiting cards.