Ing.

Ondřej Anton

Ph.D.

FCE – Assistant professor

+420 54114 7823
ondrej.anton@vutbr.cz

Send BUT message

Ing. Ondřej Anton, Ph.D.

Publications

 • 2021

  ANTON, O.; CIKRLE, P.; HEŘMÁNKOVÁ, V. Problematika současných možností diagnostiky předpínací výztuže v konstrukcích. TZB-info, 2021, vol. 21, no. 5, p. 1-8. ISSN: 1801-4399.
  Detail | WWW

 • 2020

  KOMÁRKOVÁ, T.; LÁNÍK, J.; ANTON, O. Quality Control of the Anchoring of Steel Bridge Barriers by Non-Destructive Testing. Design for Transport Safety, 2020, vol. 6, no. 1, p. 1-9. ISSN: 2313-576X.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  HOLUB, P.; ANTON, O.; HEŘMÁNKOVÁ, V. 99 brněnských cihelen. Historický vývoj stavebních materiálů z pálené hlíny a jejich výroby na území města Brna. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Nakladatelství VUTIUM, 2020. 232 p. ISBN: 978-80-214-5899-4.
  Detail | WWW

  ZEZULOVÁ, E.; KOMÁRKOVÁ, T.; HASILOVÁ, K.; STONIŠ, P.; ŠTOLLER, J.; ANTON, O. NDT Methods Suitable for Evaluation the Condition of Military Fortification Construction in the Field. Applied Sciences - Basel, 2020, vol. 10, no. 22, p. 1-16. ISSN: 2076-3417.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

 • 2019

  JANKŮ, M.; CIKRLE, P.; GROŠEK, J.; ANTON, O.; STRYK, J. Comparison of infrared thermography, ground-penetrating radar and ultrasonic pulse echo for detecting delaminations in concrete bridges. CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS, 2019, no. 225, p. 1098-1111. ISSN: 1879-0526.
  Detail | WWW

  ANTON, O.; CIKRLE, P.; HEŘMÁNKOVÁ, V. Problematika současných možností diagnostiky předpínací výztuže v konstrukcích. Sborník recenzovaných příspěvků konference ZKOUŠENÍ A JAKOST VE STAVEBNICTVÍ 2019. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2019. p. 5-14. ISBN: 978-80-214-5750-8.
  Detail | WWW

  KOMÁRKOVÁ, T.; ANTON, O.; STONIŠ, P.; DUBEC, B. NDT Method for the Assessment of Homogeneity of Steel Fibre Reinforced Concrete. In International Conference on Military Technologies (ICMT) 2019. 2019. p. 1-4. ISBN: 978-1-7281-4593-8.
  Detail | WWW

  ANTON, O.; KOMÁRKOVÁ, T.; HEŘMÁNKOVÁ, V. An optimal method of determining the position of bends on shear reinforcement as part of the diagnosis of reinforced concrete beam structures. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Bristol: Published under licence by IOP Publishing Ltd, 2019. p. 1-8. ISSN: 1757-8981.
  Detail | WWW

  ANTON, O.; CIKRLE, P.; HEŘMÁNKOVÁ, V. Current possibilities of the diagnosis of prestressing steel in structures. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Bristol: IOP Publishing, 2019. p. 1-8. ISSN: 1757-8981.
  Detail | WWW

 • 2018

  CIKRLE, P.; ANTON, O.; KINCLOVÁ, A.; KOCÁB, D. Determining reinforcement coverage using an electromagnetic rebar detector. In IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Bristol: IOP Publishing, 2018. p. 1-6. ISSN: 1757-8981.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  KOMÁRKOVÁ, T.; LÁNÍK, J.; ANTON, O. Evaluation of Selected Physicomechanical Properties of SFRC according to Different Standards. Advances in Materials Science and Engineering, 2018, vol. 2018, no. 1, p. 1-9. ISSN: 1687-8434.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  CIKRLE, P.; KOCÁB, D.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; ANTON, O. In Situ Determination of the Elastic Modulus of Concrete by Means of Ultrasonic Pulse Method. In Solid State Phenomena: 24th Concrete Days. Solid State Phenomena. Switzerland: Trans Tech Publications, 2018. p. 70-78. ISBN: 978-3-0357-1284-1. ISSN: 1662-9779.
  Detail

  HEŘMÁNKOVÁ, V.; ANTON, O.; KOMÁRKOVÁ, T. Závislost fyzikálních a mechanických vlastností konstrukčního smrkového dřeva na vlhkosti. TZB-info, 2018, vol. 20, no. 5, p. 1-7. ISSN: 1801-4399.
  Detail | WWW

  KRÁLÍKOVÁ, M.; CIKRLE, P.; ANTON, O.; HEŘMÁNKOVÁ, V. Brick masonry elements in brno in the late 19th century. Forum urbes medii aevi. Archaia Brno o.p.s. AC AB, 2018, no. IX/1-2, p. 295-302. ISSN: 1803-1749.
  Detail

  HEŘMÁNKOVÁ, V.; ANTON, O.; CIKRLE, P.; KOMÁRKOVÁ, T.; STEHLÍK, M. Possibilities and pitfalls of revitalizing the timber structure of an industrial building from the 19th century from the viewpoint of diagnosis. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Bristol: IOP Publishing, 2018. p. 1-7. ISSN: 1757-8981.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  ANTON, O.; VÍTEK, L.; HEŘMÁNKOVÁ, V.; KOMÁRKOVÁ, T.; CIKRLE, P. Detection of reinforcement in the non-traditional building structures - historical statues. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Bristol: IOP Publishing, 2018. p. 1-7. ISSN: 1757-8981.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  KOMÁRKOVÁ, T.; LÁNÍK, J.; ANTON, O.; HEŘMÁNKOVÁ, V. Experimental testing of the electromagnetic coil – determining the range of electromagnetic coil. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Bristol: IOP Publishing, 2018. p. 1-6. ISSN: 1757-8981.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  ANTON, O.; KOMÁRKOVÁ, T.; HEŘMÁNKOVÁ, V. Methods Appropriate for Determination of the Prescribed Reinforcement of the Elements of Reinforced Concrete Structures - Nowadays Used Methods. In Rehabilitation and Reconstruction of Buildings. Key Engineering Materials (print). Switzerland: Trans Tech Publications, 2018. p. 41-45. ISBN: 978-3-0357-1361-9. ISSN: 1013-9826.
  Detail | WWW

  ANTON, O.; KOMÁRKOVÁ, T.; HEŘMÁNKOVÁ, V. Conclusive Determination of Compliance with the Prescribed Reinforcement Elements of Concrete Structures - The Appropriate Methods and their Capabilities. In Rehabilitation and Reconstruction of Buildings. Key Engineering Materials (print). Switzerland: Trans Tech Publications, 2018. p. 76-80. ISBN: 978-3-0357-1361-9. ISSN: 1013-9826.
  Detail | WWW

  ANTON, O.; KOMÁRKOVÁ, T.; LÁNÍK, J.; HEŘMÁNKOVÁ, V. Development of new methods for determining the distribution of steel fibres in the hardened steel fibre reinforced concrete – possibilities of production and verification of test specimens. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Bristol: IOP Publishing, 2018. p. 1-6. ISSN: 1757-8981.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

 • 2017

  ANTON, O.; HEŘMÁNKOVÁ, V. Prokázání nedodržení předepsaného vyztužení železobetonové konstrukce – vhodné metody. Sborník recenzovaných přednášek 27. mezinárodního sympozia Sanace 2017. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2017. p. 7-16. ISBN: 978-80-214-5499-6.
  Detail | WWW

  HOBST, L.; ANTON, O. Zásadní změny ve využívání radiografie ve stavebnictví. 18. Štiavnické dni Zborník 2017. RNDr. Bianka Horváthová. 2017. p. 24-28. ISBN: 9788097175436.
  Detail

  Martin Strakoš, Ondřej Anton, Jiří Bydžovský, Petr Cikrle, Anna Marie Černá, Ámos Dufka, Hana Hasníková, Zbyněk Keršner, Jiří Kugl, Jiří Kunecký, Lenka Popelová, Petr Přendík, Tomáš Rotter, Pavla Rovnaníková, Tomáš Šenberger, Hana Šimonová, Petr Ulrich. Nádraží Ostrava-Vítkovice. Historie, architektura, památkový potenciál. neuveden. neuveden. Praha: Národní památkový ústav, 2017. 256 p. ISBN: 978-80-87967-14-0.
  Detail

  HOBST, L.; ANTON, O. Problematika radiografické kontroly železobetonových konstrukcí v současnosti. 10. seminár SANÁCIA BETÓNOVÝCH KONŠTRUKCIÍ. IRIS - Vydavateľstvo a tlač, s.r.o. v roku 2017: Združenie pre sanáciu betónových konštrukcií pri SZSI v Bratislavě, 2017. p. 87-94. ISBN: 978-80-8200-014-9.
  Detail

  ANTON, O.; HEŘMÁNKOVÁ, V. Prokazování dodržení předepsaného vyztužení prvků železobetonové konstrukce nedestruktivními metodami. Materiály pro stavbu, 2017, vol. 2017, no. 9, p. 42-45. ISSN: 1213-0311.
  Detail

  ANTON, O.; KOMÁRKOVÁ, T.; HEŘMÁNKOVÁ, V. Methods Appropriate For Determination Of The Prescribed Reinforcement Of The Elements Of Reinforced Concrete Structures - Nowadays Used Methods. Sanace a rekonstrukce staveb 2017, CRRB - 19th International Conference on Rehabilitation an Reconstruction of Building. Praha: Nakladatelství ČVUT - výroba. Zikova 4, 166 36 Praha 6, 2017. p. 115-115. ISBN: 978-80-01-06347-7.
  Detail

  ANTON, O.; KOMÁRKOVÁ, T.; HEŘMÁNKOVÁ, V. Conclusive Determination Of Compliance With The Prescribed Reinforcement Elements Of Concrete Structures - The Appropriate Methods And Their Capabilities v. Sanace a rekonstrukce staveb 2017, CRRB - 19th International Conference on Rehabilittion and Reconstruction of Building. Praha: Nakladatelství ČVUT - výroba. Zikova 4, 166 36, Praha 6, 2017. p. 108-108. ISBN: 978-80-01-06347-7.
  Detail

  ANTON, O.; HEŘMÁNKOVÁ, V. Průkazné stanovení vyztužení železobetonové konstrukce a vhodné NDT metody. TZB-info, 2017, vol. 9, no. 2017, p. 1-6. ISSN: 1801-4399.
  Detail | WWW

  CIKRLE, P.; ANTON, O. Kontrola rovnoměrnosti betonu prefabrikátu s využitím ultrazvukové metody. CONSTRUMAT 2017 – International Conference on Structural Materials. Zborník recenzovaných príspevkov z XXIII. medzinárodnej konferencie. Kočovce: 2017. p. 65-72. ISBN: 978-80-227-4689-2.
  Detail

  CIKRLE, P.; KOCÁB, D.; ANTON, O. Stanovení modulu pružnosti betonu v konstrukci pomocí ultrazvukové impulzové metody. 14. konference TECHNOLOGIE 2017 - Sborník přednášek. Jihlava: Česká betonářská společnost ČSSI, 2017. p. 1-8. ISBN: 978-80-906097-9-2.
  Detail

 • 2016

  CIKRLE, P.; ANTON, O.; HEŘMÁNKOVÁ, V. Výstavba budovy rektorátu a filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. In Hospodářské dějiny Moravy a Slezska. Vybrané kapitoly z 20. století. Acta Musei Technici Brunensis. Brno: Technické muzeum v Brně, 2016. p. 193-203. ISBN: 978-80-87896-34- 1.
  Detail

  ANTON, O.; CIKRLE, P.; HEŘMÁNKOVÁ, V. IDENTIFIKACE PŮVODU A KVALITA CIHEL V OBJEKTU BÝVALÉHO CHLAPECKÉHO SIROTČINCE V BRNĚ. Sborník recenzovaných příspěvků konference ZKOUŠENÍ A JAKOST VE STAVEBNICTVÍ 2016. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2016. p. 7-20. ISBN: 978-80-214-5341-8.
  Detail | WWW

  HEŘMÁNKOVÁ, V.; ANTON, O. OVĚŘENÍ VLIVU VLHKOSTI DŘEVA NA JEHO FYZIKÁLNÍ A MECHANICKÉ VLASTNOSTI PRO ÚČELY KONSTRUKČNÍHO VYUŽITÍ NEOŠETŘENÉHO SMRKOVÉHO ŘEZIVA. CONSTRUMAT 2016, Sborník příspěvků z XXII. mezinárodní konference o stavebních materiálech. Stará Živohošť, Česká republika: 2016. p. 429-435. ISBN: 978-80-01-05958-6.
  Detail | WWW

  ANTON, O.; CIKRLE, P.; HEŘMÁNKOVÁ, V. IDENTIFIKACE PŮVODU A KVALITA CIHEL V OBJEKTU BÝVALÉHO CHLAPECKÉHO SIROTČINCE V BRNĚ. CONSTRUMAT 2016, Sborník příspěvků z XXII. mezinárodní konference o stavebních materiálech. Stará Živohošť, Česká republika: 2016. p. 414-428. ISBN: 978-80-01-05958-6.
  Detail | WWW

  CIKRLE, P.; ANTON, O. Využití nedestruktivní diagnostiky pro hodnocení betonových konstrukcí památek. Sborník recenzovaných příspěvků konference ZKOUŠENÍ A JAKOST VE STAVEBNICTVÍ 2016. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2016. p. 33-42. ISBN: 978-80-214-5341-8.
  Detail | WWW

  CIKRLE, P.; ANTON, O. Betonové konstrukce památek a hodnocení na základě užití NDT metod. TZB- info, 2016, vol. 2016, no. 8, p. 1-6. ISSN: 1801-4399.
  Detail | WWW

  ANTON, O.; CIKRLE, P.; HEŘMÁNKOVÁ, V. Historický objekt z hlediska původu a kvality použití cihelných zdicích prvků. TZB- info, 2016, no. 9, p. 1-6. ISSN: 1801-4399.
  Detail | WWW

  ANTON, O.; BAŽANT, Z.; CIKRLE, P. PRŮZKUM MONTOVANÉHO OBYTNÉHO DOMU PŘED JEHO REKONSTRUKCÍ. Sborník recenzovaných příspěvků konference ZKOUŠENÍ A JAKOST VE STAVEBNICTVÍ 2016. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2016. p. 21-32. ISBN: 978-80-214-5341-8.
  Detail | WWW

 • 2015

  ANTON, O.; CIKRLE, P.; HEŘMÁNKOVÁ, V.; KRÁLÍKOVÁ, M. Kvalita cihlářských stavebních prvků v Brně v poslední třetině 19. století. In Kapitoly z hospodářských dějin Moravy a Slezka v 19. a 20. století. Acta Musei Technici Brunensis. Brno: Technické muzeum v Brně, 2015. p. 47-59. ISBN: 978-80-87896-21- 1.
  Detail

  CIKRLE, P.; ANTON, O. Vývoj nedestruktivního zkoušení železobetonubetonu za posledních 25 let. In Sanace 2015. Brno: VUT v Brně, 2015. p. 97-111. ISBN: 978-80-214-5193- 3.
  Detail

  CIKRLE, P.; ANTON, O.; HEŘMÁNKOVÁ, V.; VYMAZAL, T. Konstrukční zvláštnosti při diagnostice sakrálních objektů. Městské inženýrství. Karlovy Vary: ČKAIT, 2015. p. 99-108. ISBN: 978-80-87438-62-6.
  Detail

  CIKRLE, P.; ANTON, O. Vývoj nedestruktivních metod pro zkoušení betonu za posledních 25 let. Beton TKS, 2015, vol. 15, no. 3, p. 3-7. ISSN: 1213- 3116.
  Detail

 • 2014

  ANTON, O.; CIKRLE, P.; HEŘMÁNKOVÁ, V.; HOBST, L. Možnosti a omezení georadaru HILTI PS 1000 při stavebně technických průzkumech. Sborník XX. mezinárodní konference CONSTRUMAT 2014 - Construction materials. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2014. p. 385-395. ISBN: 978-80-248-3381-1.
  Detail

  ANTON, O.; CIKRLE, P.; HEŘMÁNKOVÁ, V. Zkušenosti s georadarem při stavebně technických průzkumech. TZB- info, 2014, vol. 2014, no. 5, p. 1-12. ISSN: 1801- 4399.
  Detail

  BÍLEK, P.; HOBST, L.; ANTON, O.; ZIKMUND, T. Sledování anomálního rozmístění drátků v kalibračních vzorcích drátkobetonu počítačovou tomografií (CT). Sanace betonových konstrukcí, 2014, vol. 2014, no. 1, p. 27-33. ISSN: 1211- 3700.
  Detail

  ANTON, O.; KOCÁB, D.; KOMÁRKOVÁ, T. Pevnost betonu v tahu povrchových vrstev. Brno: Ústav stavebního zkušebnictví, Fakulta stavební, VUT v Brně, 2014.
  Detail

  HOBST, L.; BÍLEK, P.; ANTON, O.; ZIKMUND, T. Sledování anomálního rozmístění drátků v kalibračních vzorcích drátkobetonu počítačovou tomografií. Beton TKS, 2014, vol. 2014, no. 3, p. 54-57. ISSN: 1213- 3116.
  Detail | WWW

  HOBST, L.; BÍLEK, P.; ANTON, O.; ZIKMUND, T. Sledování nepravidelného rozmístění drátků v kalibračních vzorcích drátkobetonu počítačovou tomografií (CT). Materiály pro stavbu, 2014, vol. 2014, no. 5, p. 63-65. ISSN: 1213- 0311.
  Detail

  ANTON, O.; CIKRLE, P.; HEŘMÁNKOVÁ, V.; HOBST, L. TESTOVÁNÍ GEORADARU HILTI PS1000 PŘI STAVEBNĚ TECHNICKÝCH PRŮZKUMECH. Sborník přednášek SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ 2014. Brno: Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, 2014. p. 14-20. ISBN: 978-80-905471-1-7.
  Detail

  CIKRLE, P.; ANTON, O.; HEŘMÁNKOVÁ, V. Indikátory výztuže - oživení tradiční metody. Zkoušení a jakost ve stavebnictví. Brno: VUT Brno, 2014. p. 27-36. ISBN: 978-80-214-5032-5.
  Detail

 • 2013

  ANTON, O.; CIKRLE, P.; HEŘMÁNKOVÁ, V. Zkoušení betonu a stavebního kamene. Brno: Ústav stavebního zkušebnictví, Fakulta stavební, VUT v Brně, 2013.
  Detail

  ANTON, O.; CIKRLE, P.; HEŘMÁNKOVÁ, V. Zkoušení keramických zdících prvků. Brno: Ústav stavebního zkušebnictví, Fakulta stavební, VUT v Brně, 2013.
  Detail

  ANTON, O.; CIKRLE, P.; HEŘMÁNKOVÁ, V. První zkušenosti s georadarem HILTI PS1000 při stavebně technických průzkumech. Konference Zkoušení a jakost ve stavebnictví, Sborník recenzovaných příspěvků. Brno: 2013. p. 387-398. ISBN: 978-80-214-4777-6.
  Detail

  BÍLEK, P.; HOBST, L.; ANTON, O.; ZIKMUND, T. Stanovení přesné polohy drátků v kalibračních vzorcích drátkobetonu počítačovou tomografii. In Konference Zkoušení a jakost ve stavebnictví. Sborník recenzovaných příspěvků 2013. Knihovnička. Brno, ČR: Vysoké učení technické v Brně, 2013. p. 33-42. ISBN: 978-80-214-4777- 6.
  Detail

  HOBST, L.; BÍLEK, P.; ANTON, O.; ZIKMUND, T. Tomografické zjištění anomálního rozdělení drátků v kalibračních vzorcích drátkobetonu. In 20. BETONÁŘSKÉ DNY 2013. Sborník ke konferenci. ČBS Servis,s.r.o. Hradec Králové, ČR: ČBS Servis, s. r. o., 2013. p. 464-468. ISBN: 978-80-87158-34- 0.
  Detail

  HEŘMÁNKOVÁ, V.; ANTON, O.; CIKRLE, P.; DANĚK, P.; HUBÁČEK, A.; NEVŘIVOVÁ, L.; SCHMID, P.; STEHLÍK, M. Zkušebnictví a technologie - Cvičebnice. Zkušebnictví a technologie - Cvičebnice. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, 2013. p. 1-104. ISBN: 978-80-7204-846-5.
  Detail

  HEŘMÁNKOVÁ, V.; ANTON, O.; CIKRLE, P.; KOCÁB, D.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; POSPÍCHAL, O.; VYMAZAL, T.; ŽÍTT, P. Stavební látky - Cvičebnice. Stavební látky - Cvičebnice. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, 2013. p. 1-122. ISBN: 978-80-7204-828- 1.
  Detail

  HEŘMÁNKOVÁ, V.; ANTON, O. Diagnostika původu problémů v konstrukci dřevěného vazníkového krovu. Konference Zkoušení a jakost ve stavebnictví, Sborník recenzovaných příspěvků. Brno: 2013. p. 193-200. ISBN: 978-80-214-4777-6.
  Detail

  CIKRLE, P.; ANTON, O.; HEŘMÁNKOVÁ, V. Zpráva o stavebně technickém a statickém průzkumu budov C, D, E , F v areálu FF MU. 2013. p. 1-193.
  Detail

  HEŘMÁNKOVÁ, V.; ANTON, O. Diagnostika původu problémů v konstrukci dřevěného vazníkového krovu. TZB- info, 2013, vol. 2013, no. 50, p. 1-8. ISSN: 1801- 4399.
  Detail

  HEŘMÁNKOVÁ, V.; ANTON, O.; CIKRLE, P.; STEHLÍK, M. Odolnost a trvanlivost dřevěných konstrukcí. TZB- info, 2013, vol. 2013, no. 12, p. 1-6. ISSN: 1801- 4399.
  Detail

  HOBST, L.; BÍLEK, P.; ANTON, O.; ZIKMUND, T. Využití počítačové tomografie pro stanovení nerovnoměrného rozložení drátků v kalibračních vzorcích drátkobetonu. In Zborník príspevkov z 8. seminára Sanácia betónových konštrukcií. Združenie pre sanáciu betónových konštrukcií pri SZSI v Bratislave. Bratislava, Slovensko: Vydavatel' stvo JAGA, 2013. p. 91-96. ISBN: 978-80-8076-095- 3.
  Detail

  ANTON, O.; CIKRLE, P.; HEŘMÁNKOVÁ, V. Stanovení stáří a původu cihel ve stavební konstrukci. TZB- info, 2013, vol. 2013, no. 3, p. 1-10. ISSN: 1801- 4399.
  Detail

  HEŘMÁNKOVÁ, V.; ANTON, O.; CIKRLE, P.; STEHLÍK, M. Dřevo ve stavebnictví z hlediska jeho odolnosti a trvanlivosti. Materiály pro stavbu, 2013, vol. 2013, no. 1, p. 50-53. ISSN: 1213- 0311.
  Detail

 • 2012

  HOBST, L.; ANTON, O.; VODIČKA, J.; ŠČUČKA, J. Homogeneity detection of fibre- concrete structures by using radiographic technique. In Nondestructive testing of materials and structures. RILEM bookseries. Istanbul: Springer, 2012. p. 1-6. ISBN: 978-94-007-0722- 1.
  Detail

  HOBST, L.; BÍLEK, P.; ANTON, O. Magnetická metoda kontroly homogenity drátkobetonu. In Zborník príspevkov z XVIII. Medzinárodnej konferencie. CONSTRUMAT. Bratislava, Slovensko: Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta, 2012. p. 104-110. ISBN: 978-80-8076-095- 3.
  Detail

  HOBST, L.; VALA, J.; VODIČKA, J.; ANTON, O.; BÍLEK, P. Non-destructive Testing of the Homogeneity of Fibre-Concrete Structures. Fortaleza, Brazil: Fabricado por Wave Media, 2012. p. 1-18.
  Detail

  HEŘMÁNKOVÁ, V.; ANTON, O.; VYMAZAL, T. Inovace kurzů BI01 Stavební látky a BI02 Zkušebnictví a technologie na VUT v Brně v rámci OP VK. Construmat 2012. Žilina: 2012. p. 1-6. ISBN: 978-80-554-0528-5.
  Detail

  HEŘMÁNKOVÁ, V.; ANTON, O.; CIKRLE, P.; STEHLÍK, M. Diagnostické metody pro zkoušení dřeva v konstrukci. Construmat 2012. Žilina: 2012. p. 1-10. ISBN: 978-80-554-0528-5.
  Detail

  ANTON, O.; HEŘMÁNKOVÁ, V.; HOBST, L. Sklo-epoxy směs jako náhrada betonu ve vzorcích pro testování magnetických metod ke stanovení homogenity drátkobetonu. Construmat 2012. Žilina: 2012. p. 1-6. ISBN: 978-80-554-0528-5.
  Detail

  HEŘMÁNKOVÁ, V.; ANTON, O.; CIKRLE, P.; STEHLÍK, M. Odolnost a trvanlivost dřevěných konstrukcí. Konference Zkoušení a jakost ve stavebnictví, Sborník recenzovaných příspěvků. Brno: 2012. p. 169-178. ISBN: 978-80-214-4578-9.
  Detail

  ANTON, O.; CIKRLE, P.; HEŘMÁNKOVÁ, V. Stanovení stáří a původu cihel ve stavební konstrukci. Konference Zkoušení a jakost ve stavebnictví, Sborník recenzovaných příspěvků. Brno: 2012. p. 121-130. ISBN: 978-80-214-4578-9.
  Detail

  ANTON, O.; CIKRLE, P.; HEŘMÁNKOVÁ, V. Stanovení vnitřního vyztužení historických plastik. Konference Zkoušení a jakost ve stavebnictví, Sborník recenzovaných příspěvků. Brno: 2012. p. 131-140. ISBN: 978-80-214-4578-9.
  Detail

  HOBST, L.; BÍLEK, P.; ANTON, O.; VALA, J. Další vývoj magnetické metody pro testování homogenity drátkobetonové konstrukce. In 19. BETONÁŘSKÉ DNY 2012. Sborník ke konferenci. Hradec Králové: ČBS Servis, s. r. o., 2012. p. 479-482. ISBN: 978-80-87158-32- 6.
  Detail

  BÍLEK, P.; HOBST, L.; ANTON, O.; VALA, J. Verification of magnetic methods control homogeneity of fiber – concrete structures the comparative samples. In 10 th International Conference NDT 2012 Non- Destructive Testing in Engineering Practice. Brno, Česká republika: CERM, 2012. p. 36-39. ISBN: 978-80-7204-823- 6.
  Detail

 • 2011

  STEHLÍK, M.; HEŘMÁNKOVÁ, V.; ANTON, O.; NOVÁK, J. Změna mechanické a chemické odolnosti filmu disperze vzhledem k délce skladování. Sborník přednášek Sanace betonových konstrukcí 2011. Sanace betonových konstrukcí. Brno: Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, 2011. p. 112-116. ISBN: 978-80-87294-22-2. ISSN: 1211-3700.
  Detail

  HEŘMÁNKOVÁ, V.; ANTON, O.; CIKRLE, P.; DANĚK, P.; HUBÁČEK, A.; NEVŘIVOVÁ, L.; SCHMID, P.; STEHLÍK, M. Zkušebnictví a technologie - Cvičebnice. Zkušebnictví a technologie - Cvičebnice. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, 2011. p. 1-100. ISBN: 978-80-7204-758- 1.
  Detail

  HOBST, L.; BÍLEK, P.; ANTON, O.; VODIČKA, J. Prvé zkušenosti s ověřováním homogenity ztvrdlého drátkobetonu vyvíjenou magnetickou metodou. In Sanácia betónových konštrukcií. Bratislava, Slovensko: Vydavatel' stvo JAGA, 2011. p. 49-54. ISBN: 978-80-8076-095- 3.
  Detail

  HOBST, L.; ANTON, O.; HEŘMÁNKOVÁ, V.; VODIČKA, J. Verification of the homogeneity of the fibre- concrete calibration samples. In In 6th International Conference FIBRE CONCRETE 2011. Prague: 2011. p. 83-84. ISBN: 978-80-01-04836- 8.
  Detail

  VYMAZAL, T.; ANTON, O.; CIKRLE, P.; HEŘMÁNKOVÁ, V.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; SCHMID, P.; ŽÍTT, P. Stavební látky - Cvičebnice. Stavební látky - Cvičebnice. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, 2011. p. 1-116. ISBN: 978-80-7204-720- 8.
  Detail

  HOBST, L.; ANTON, O.; VODIČKA, J.; ŠČUČKA, J. Radiografická metoda stanovení homogenity drátkobetonu v konstrukcích. In Zborník príspevkou zo 17. konferencie s medzinárodnou účasťou Condtrumat 2011. 2011. Košická Belá: Technická univerzita v Košiciach, 2011. p. 215-220. ISBN: 978-80-553-0685- 8.
  Detail

  HEŘMÁNKOVÁ, V.; ANTON, O.; CIKRLE, P.; STEHLÍK, M. Diagnostické metody pro zkoušení zabudovaného konstrukčního dřeva. Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie CONSTRUMAT 2011. Košická Belá: 2011. p. 1-8. ISBN: 978-80-553-0685-8.
  Detail

  HEŘMÁNKOVÁ, V.; KLOIBER, M.; TIPPNER, J.; ANTON, O. DIAGNOSTICKÉ METODY PRO HODNOCENÍ KONSTRUKČNÍHO DŘEVA. Sborník recenzovaných příspěvků konference ZKOUŠENÍ A JAKOST VE STAVEBNICTVÍ 2011. Brno: VUT v Brně, 2011. p. 77-95. ISBN: 978-80-214-4338-9.
  Detail

  ANTON, O.; ŠTAINBRUCH, J.; KORDINA, T. Rozvoj a použití georadaru při diagnostice železobetonových konstrukcí. Beton TKS, 2011, vol. 2011, no. 3, p. 66-70. ISSN: 1213- 3116.
  Detail

  HOBST, L.; ANTON, O.; VALA, J.; HORÁK, M. A Magnetic Method for Testing of Homogeneity of Fibre Concrete. In 9th International Conference NDT 2011 Nedestruktivní testování v technických oborech. Brno: 2011. p. 19-29. ISBN: 978-80-7204-774- 1.
  Detail

 • 2010

  GARBACZ, A.; STEINBRUCH, J.; HLAVÁČ, Z.; HOBST, L.; ANTON, O. Defect detection in concrete structure with NDT methods: impact- echo versus radar. The e- Journal of Nondestructive Testing, 2010, vol. 2010, no. 1, p. 21-28. ISSN: 1435- 4934.
  Detail

  STEHLÍK, M.; ANTON, O.; HEŘMÁNKOVÁ, V.; VÍTEK, L. Úprava betonu z betonového recyklátu vodou ředitelnou epoxidovou disperzí nové generace. Sanace betonových konstrukcí-sborník přednášek. Sanace betonových konstrukcí. Sdružení pro sanace betonových konstrukcí. Brno: Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, 2010. p. 441-449. ISSN: 1211-3700.
  Detail

  STEHLÍK, M.; HEŘMÁNKOVÁ, V.; ANTON, O.; VÍTEK, L. Přilnavost epoxidových disperzí na různé typy povrchů a jejich možné využití jako lepidel ve stavebnictví. Construmat 2010 - Conference about structural materials. STU v Bratislave. Bratislava: Stavebná fakulta STU v Bratislave, 2010. p. 51-57. ISBN: 978-80-227-3297-0.
  Detail

  STEHLÍK, M.; VÍTEK, L.; ANTON, O.; HEŘMÁNKOVÁ, V. Modifikace betonu z betonového recyklátu variantní kombinací přísad a příměsí. Konference zkoušení a jakost ve stavebnictví-sborník recenzovaných příspěvků. VUT Brno. Brno: VUT Brno, 2010. p. 127-135. ISBN: 978-80-214-4144-6.
  Detail

  ANTON, O.; HEŘMÁNKOVÁ, V.; HOBST, L.; KORDINA, T.; STEHLÍK, M. Alternativní vzorky pro testování a kalibraci nedestruktivních metod stanovení obsahu drátků v drátkobetonu. Sborník recenzovaných příspěvků konference Zkoušení a jakost ve stavebnictví 2010. Brno: VUT v Brně, FAST, 2010. p. 9-15. ISBN: 978-80-214-4144-6.
  Detail

  HOBST, L.; ANTON, O.; ŠČUČKA, J.; VODIČKA, J. Ověřování homogenity drátkobetonu. In Sborník recenzovaných příspěvků konference Zkoušení a jakost ve stavebnictví 2010. Brno: VUT v Brně, FAST, 2010. p. 43-50. ISBN: 978-80-214-4144- 6.
  Detail

  VYMAZAL, T.; ANTON, O.; CIKRLE, P.; HEŘMÁNKOVÁ, V.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; SCHMID, P.; ŽÍTT, P. Stavební látky - Cvičebnice. Stavební látky - Cvičebnice. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, 2010. p. 1-114. ISBN: 978-80-7204-672- 0.
  Detail

  ANTON, O.; HEŘMÁNKOVÁ, V.; HOBST, L.; KORDINA, T.; STEHLÍK, M. Possibility of Using Alternative Materials in the Testing and Calibration of Methods for the Determination of Content of Steel-fibres in Steel- fibre Concrete. In 8th Workshop NDT 2010 Non Destructive Testing in Engineering Practice. Brno: FAST, VUT v Brně, 2010. p. 70-75. ISBN: 978-80-7204-723- 9.
  Detail

  HOBST, L.; ANTON, O.; VODIČKA, J.; ŠČUČKA, J. Radiography of Fibre- concrete Structures. In 8th Workshop NDT 2010 Non Destructive Testing in Engineering Practice. Brno: FAST, VUT v Brně, 2010. p. 81-86. ISBN: 978-80-7204-723- 9.
  Detail

  CIKRLE, P.; ANTON, O.; DANĚK, P.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; MISÁK, P. NDT Zkoušení ve stavebnictví. Příručka kurzu CŽV. NDT zkoušení ve stavebnictví. Příručka kurzu CŽV. Brno: Ústav stavebního zkušebnictví, VUT v Brně FAST, 2010. p. 1-133. ISBN: 978-80-214-4198- 9.
  Detail

  ANTON, O.; KORDINA, T. BASIC IDENTIFICATION OF MEASURED DATA EVALUATION USING GPR METHOD WHILE CHLORIDE IONS IN CONCRETE MONITORING. In 8th Workshop NDT 2010 Non Destructive Testing in Engineering Practice. Brno: FAST, VUT v Brně, 2010. p. 86-91. ISBN: 978-80-7204-723- 9.
  Detail

  ANTON, O.; KORDINA, T.; ŠTAINBRUCH, J. INFLUENCE OF GPR SCANNING METHOD FOR MEASURING THE QUALITY OF RAW AND PROCESSED DATA. In 8th Workshop NDT 2010 Non Destructive Testing in Engineering Practice. Brno: FAST, VUT v Brně, 2010. p. 92-99. ISBN: 978-80-7204-723- 9.
  Detail

  HOBST, L.; ANTON, O.; VODIČKA, J.; ŠČUČKA, J. Radiografické sledování směru vláken v drátkobetonu. Sborník příspěvků konference s mezinárodní účastí 17. Betonářské dny 2010. Hradec Králové: ČBS Servis, s. r. o., 2010. p. 344-347. ISBN: 978-80-87158-28-9.
  Detail

 • 2009

  ANTON, O.; HEŘMÁNKOVÁ, V. Výzkum možnosti použití georadaru jako nedestruktivní zkušební metody při průzkumu masivních železobetonových konstrukcí. 15th Construmat 2009. Kruh u Jilemnice: ČVUT Praha, 2009. p. 13-23. ISBN: 978-80-01-04355-4.
  Detail

  ANTON, O.; HEŘMÁNKOVÁ, V. Srovnávací měření polohy výztuže u liniových železobetonových konstrukcí georadarem a elektromagnetickým scannerem. 15th Construmat 2009. Kruh u Jilemnice: ČVUT Praha, 2009. p. 25-36. ISBN: 978-80-01-04355-4.
  Detail

  ANTON, O. Radiografie Co60 - identifikace dutin, možnost ověření správnosti zainjektování předpínací výztuže. In Zkoušení a jakost ve stavebnictví 2009. Brno: VUT v Brně, 2009. p. 47-55. ISBN: 978-80-214-3951- 1.
  Detail

  ANTON, O. The Problem of Testing the Grouting of Prestressing Reinforcement - Use of Radiography. TRANSACTIONS ON TRANSPORT SCIENCES, 2009, vol. 2, no. 3, p. 9-16. ISSN: 1802- 971X.
  Detail | WWW

  HLAVÁČ, Z.; ANTON, O.; GARBACZ, A. Detection of Steel Bar in Concrete by Impact- Echo. TRANSACTIONS ON TRANSPORT SCIENCES, 2009, vol. 2, no. 3, p. 122-127. ISSN: 1802- 971X.
  Detail | WWW

  ANTON, O.; HEŘMÁNKOVÁ, V. Experimental Testing of the Applicability of Betatrons in Construction Radiography. TRANSACTIONS ON TRANSPORT SCIENCES, 2009, vol. 2, no. 3, p. 196-205. ISSN: 1802- 971X.
  Detail | WWW

  ANTON, O.; HEŘMÁNKOVÁ, V. Možnost užití betatronů při radiografii masivních konstrukcí. Zkoušení a jakost ve stavebnictví 2009. Brno: VUT v Brně, 2009. p. 37-46. ISBN: 978-80-214-3951-1.
  Detail

 • 2008

  ANTON, O. MOŽNOST IDENTIFIKACE OCELOVÉ VÝZTUŽE V ŽELEZOBETONU RADIOGRAFICKOU KONTROLOU POMOCÍ CO60. In Konference Juniorstav 2008. Brno: VUT v Brně, 2008. p. 1-6. ISBN: 978-80-86433-45- 5.
  Detail

  ANTON, O.; HEŘMÁNKOVÁ, V. Možnosti měření vlhkosti betonu s omezujícími kriterii. CONSTRUMAT 2008 - Conference about structural materials. Brno: VUT v Brně, FAST, THD, 2008. p. 31-32. ISBN: 978-80-214-3660-2.
  Detail

  ANTON, O.; VÍTEK, L. LIKVIDACE HLINITANOVÉHO BETONU NA MOSTNÍ KONSTRUKCI. Sanace betonových konstrukcí, 2008, vol. 2008, no. 1, p. 355-360. ISSN: 1211- 3700.
  Detail

  ANTON, O. Možnost identifikace ocelové výztuže v železobetonu radiografickou kontrolou pomocí Co60. In Sborník anotací Juniorstav 2008. Brno: VUT v Brně, Fakulta stavební, 2008. p. 193-193. ISBN: 978-80-86433-45- 5.
  Detail

  ANTON, O.; HEŘMÁNKOVÁ, V.; CIKRLE, P. Možnosti měření vlhkosti betonu ve specifických podmínkách jaderných zařízení. 6th WORKSHOP NDT 2008 NON-DESTRUCTIVE TESTING IN ENGINEERING PRACTICE. Brno: Brno University of Technology, 2008. p. 6-9. ISBN: 978-80-7204-610-2.
  Detail

  ANTON, O.; HEŘMÁNKOVÁ, V. Stanovení vlhkosti betonu v konstrukcích jaderných elektráren. Zkoušení a jakost ve stavebnictví 2008. Praha: Kloknerův ústav ČVUT, 2008. p. 7-15. ISBN: 978-80-01-04123-9.
  Detail

 • 2007

  LUŇÁČEK, M.; ANTON, O.; VYMAZAL, T. PŘÍPRAVA MASIVNÍCH BLOKŮ PRO PROJEKT "METODIKA ZKOUŠENÍ MASIVNÍCH ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ". In Juniorstav 2007. Brno: VUT v Brně, Fakulta stavební, 2007. p. 166 ( p.)ISBN: 978-80-214-3337- 3.
  Detail

  LUŇÁČEK, M.; ANTON, O. PŘÍPRAVA MASIVNÍCH BLOKŮ PRO GRANT GAČR. In Juniorstav 2007. Brno: VUT v Brně, Fakulta stavební, 2007. p. 167 ( p.)ISBN: 978-80-214-3337- 3.
  Detail

  HOBST, L.; ANTON, O.; VÍTEK, L. The Application of Radiometric Method for Quality Assessment of Linear Accelerator Shielding Structures. The e- Journal of Nondestructive Testing, 2007, vol. 2007, no. 11, p. 1-10. ISSN: 1435- 4934.
  Detail

  ANTON, O.; SVOBODA, D. THE POSSIBILITY OF IDENTIFICATION OF THE REINFORCEMENT IN CONCRETE USING BY RADIOGRAPHIC CHECKING WITH Co60. In Intrenational Topical Meeting VVER 2007. Praha: UJV, 2007. p. 1-6. ISBN: 978-80-02-01980- 0.
  Detail

  ANTON, O. Radiografická kontrola výztuže pomocí Co60 možnost přesného určení typu výztuže v závislosti na prozařované tloušťce. In Konference Zkoušení a jakost ve stavebnictví 2007. Praha: ČVUT v Praze, 2007. p. 145-150. ISBN: 978-80-01-03794- 2.
  Detail

  ANTON, O.; NĚMCOVÁ, H. MOŽNOST IDENTIFIKACE OCELOVÉ VÝZTUŽE V ŽELEZOBETONU RADIOGRAFICKOU KONTROLOU POMOCÍ CO60. In KonferenceConstrumat 2007. Ostrava: VŠB- TU Ostrava, 2007. p. 36-41. ISBN: 978-80-248-1536- 7.
  Detail

  HOBST, L.; VÍTEK, L.; ANTON, O. The Application of Radiometric Method for Quality Assessment of Linear Accelerator Shielding Structures. In IV. Conferencia Panamericana de END. AAENDE, Buenos Aires, Argentina: 2007. p. 1-10. ISBN: 978-987-23957-0- 4.
  Detail

 • 2006

  HOBST, L.; VÍTEK, L.; ANTON, O. Problematika výroby a užívání stínících betonů. In 4. konference speciální betony. 4. Praha: SEKURKON Ostrava, 2006. p. 166-170. ISBN: 80-86604-27- 6.
  Detail

  HOBST, L.; ANTON, O.; VÍTEK, L. Poruchy ferobarytových stínících konstrukcí. In CD nosič. Nitra, Slovenská republika: Slovenská polnohospodárská universita v Nitre, 2006. p. 131-134. ISBN: 80-8069-747- 7.
  Detail

 • 2005

  BLAŽKOVÁ, V.; ANTON, O. Radiometrické měření objemové vlhkosti suterénního zdiva na rodinném domě v Kanicích. In Juniorstav 2005. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2005. p. 27-30. ISBN: 80-214-2829- 5.
  Detail

  ANTON, O.; VÍTEK, L.; BLAŽKOVÁ, V. Diagnostika příčin poruchy střešních vazníků průmyslové haly. In Juniorstav 2005. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2005. p. 23-26. ISBN: 80-214-2829- 5.
  Detail

  VÍTEK, L.; ANTON, O. Stínící sendvičové konstrukce pro lékařská diagnostická pracoviště s pozitronovou emisní tomografií. In 3. Konference Speciální betony. Malenovice: Sekurkon Ostrava, 2005. p. 153-158. ISBN: 80-86604-22- 5.
  Detail

  ANTON, O.; HOBST, L.; ŠTĚPÁNEK, P.; VÍTEK, L. Critical Defects, Diagnostics and Repair of Roof Trusses in Industrial Hall. In DAMSTRUC 2005. Joao Pessoa: Alan Peter Jeary, 2005. p. 33-36. ISBN: 85-905495-2- 6.
  Detail

  ANTON, O.; BLAŽKOVÁ, V.; HOBST, L. Diagnostika průniku vody do sklepních prostor rodinného domu. In Construmat 05. Rajecké Teplice: 2005. p. 61-67. ISBN: 80-8070-451- 1.
  Detail

  HOBST, L.; ANTON, O.; BLAŽKOVÁ, V. Měření vlhkosti v praxi soudního inženýra. Soudní inženýrství, 2005, vol. 16, no. 3, p. 175-178. ISSN: 1211- 443X.
  Detail

  VÍTEK, L.; ANTON, O.; HOBST, L. Radiografická kontrola výztuže v porušených střešních vaznících průmyslové haly. In Construmat 05. Rajecké Teplice: 2005. p. 57-60. ISBN: 80-8070-451- 1.
  Detail

 • 2004

  ANTON, O.; CIKRLE, P.; HEŘMÁNKOVÁ, V.; KOUKAL, J.; SCHMID, P.; STEHLÍK, M.; VÍTEK, L.; VYMAZAL, T. Zkušebnictví a technologie MODUL BI02- M04 Laboratorní cvičení. Brno: 2004. p. 1-64.
  Detail

  ANTON, O. Zkušebnictví a technologie ModulBI02- M04 Laboratorní cvičení. Brno: VUT v Brně, FAST, 2004. p. 1-64.
  Detail

 • 2003

  ANTON, O., HOBST, L., VÍTEK, L. Posouzení stínících vlastností stávajících betonových konstrukcí proti účinkům ionizujícího záření. In Sanace 2003. Brno: -, 2003. p. 14 ( p.)ISBN: 1211- 3700.
  Detail

  VÍTEK, L., ANTON, O., ŠKODOVÁ, V. Aplikace nedestruktivních zkoušek železobetonových konstrukcí na ferrocementovém plavidle. In Odborná konference doktorského studia 2003. Brno: -, 2003. p. 39 ( p.)ISBN: 80-7204-265- 3.
  Detail

  VÍTEK, L., HOBST, L., ANTON, O. Posouzení stínících vlastností stávajících betonových konstrukcí proti účinkům ionizujícího záření . In Sanace 2003. Brno: -, 2003. p. 14 ( p.)ISBN: 1211- 3700.
  Detail

  ANTON, O., VÍTEK, L., ŠKODOVÁ, V. Aplikace nedestruktivních zkoušek železobetonových konstrukcí na ferrocementovém plavidle. In Odborná konference doktorského studia 2003. Brno: -, 2003. ISBN: 80-7204-265- 3.
  Detail

 • 2002

  HOBST, L., VÍTEK, L., ANTON, O. The Application of Non- destructive Testing of Reinforced Concrete Structures for a Ferrocement Sailing Boat. In 2002.
  Detail

  ANTON, O., VÍTEK, L. Těžké betony jako stínění proti účinkům záření vysokých energií při výstavbě onkologických pracovišť. In Speciální betony. Otrokovice: -, 2002. p. 192 ( p.)ISBN: 80-86604-00- 4.
  Detail

  ANTON, O., VÍTEK, L. Aplikace nedestruktivních zkoušek železobetonových konstrukcí na ferrocementovém plavidle. In Sanace 2002. Brno: -, 2002. p. 51 ( p.)ISBN: 1211- 3700.
  Detail

  ANTON, O.; CIKRLE, P.; HEŘMÁNKOVÁ, V.; KOUKAL, J.; SCHMID, P.; STEHLÍK, M.; VÍTEK, L.; VYMAZAL, T. Základy zkušebnictví - Návody do cvičení. Základy zkušebnictví - Návody do cvičení. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, 2002. p. 1-62. ISBN: 80-214-2079- 0.
  Detail

  VÍTEK, L., ANTON, O. Těžké betony jako stínění proti účinkům záření vysokých energií při výstavbě onkologických pracovišť. In Speciální betony. Otrokovice: -, 2002. p. 192 ( p.)ISBN: 80-86604-00- 4.
  Detail

  VÍTEK, L., HOBST, L., ANTON, O. Aplikace nedestruktivních zkoušek železobetonových konstrukcí na ferrocementovém plavidle. In Sanace 2002. Brno: -, 2002. p. 51 ( p.)ISBN: 1211- 3700.
  Detail

  ANTON, O. Základy zkušebnictví. Učební texty Vysokých škol. Brno: CERM s.r. o Brno, 2002. ISBN: 80-214-2079- 0.
  Detail

  VÍTEK, L., HOBST, L., ANTON, O. The Application of Non- destructive Testing to Reinforced Concrete Structures for a Ferrocement Sailing Boat. In DAMSTRUC 2002. Brazílie: -, 2002.
  Detail

*) Publications are generated once a 24 hours.