Ing.

Ondřej Anton

Ph.D.

FCE – Assistant professor

+420 54114 7823
ondrej.anton@vutbr.cz

Send BUT message

Ing. Ondřej Anton, Ph.D.

Projects

 • 2018

  DG18P02OVV068, Komplexní diagnostika pálených zdících prvků historických objektů z pohledu stáří, původu a fyzikálně-mechanických vlastností v závislosti na vlhkosti, a jejich náhrada v historických objektech, zahájení: 01.03.2018, ukončení: 31.12.2021
  Detail

 • 2017

  Návrh a experimentální ověření komplexní metodiky pro hodnocení drátkobetonu nedestruktivními metodami, zahájení: 01.03.2017, ukončení: 28.02.2018
  Detail

 • 2010

  STANOVENÍ CHLORIDOVÝCH IONTŮ POMOCÍ GPR METODY, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

 • 2006

  GA103/06/0891, Metodika zkoušení masivních železobetonových konstrukcí, zahájení: 01.01.2006, ukončení: 31.12.2008
  Detail