Ing.

Ondřej Andrš

Ph.D.

FME, IPMSR DPSVR – Assistant professor

+420 54114 2485
andrs@fme.vutbr.cz

Send BUT message

Ing. Ondřej Andrš, Ph.D.

Creative activities

 • HOLUB, M.; PAVLÍK, J.; VETIŠKA, J.; ANDRŠ, O.; KOVÁŘ, J.; MAREK, T.; BRADÁČ, F.; KROUPA, J.; ZUTH, D.; ROSENFELD, J.; VELECKÝ, P.; PETŘIVALSKÝ, P.; VAŠEK, L.; VAŠEK, V.; DOLINAY, V.; CHALUPA, P.; CHUDÁ, H.; NOVÁK, J.: Technologie pro zajištění způsobilosti výroby a zvýšení efektivity v oblasti obrábění velkých obrobků; Technologie pro zajištění způsobilosti výroby a zvýšení efektivity v oblasti obrábění velkých obrobků. Slovácké strojírny, a.s.. (ověřená technologie)
  Detail

 • HOUŠKA, P.; ANDRŠ, O.; HOUFEK, M.; BŘEZINA, L.: linDrive-tester; Přípravek pro ověřování vlastností lineárního pohonu. ÚAI, FSI VUT v Brně; Technická 2 A1/713. URL: http://uai.fme.vutbr.cz/mechatronika/stewart. (funkční vzorek)
  http://uai.fme.vutbr.cz/mechatronika/stewart, number of downloads: 1
  Detail

 • HOUŠKA, P.; ANDRŠ, O.; VETIŠKA, J.; BŘEZINA, T.: AMB přípravek; Vývojový přípravek aktivního magnetického ložiska. ÚAI, FSI VUT v Brně; Technická 2 A1/713. URL: http://uai.fme.vutbr.cz/mechatronika/amb. (funkční vzorek)
  http://uai.fme.vutbr.cz/mechatronika/amb, number of downloads: 1
  Detail

 • HOUŠKA, P.; VETIŠKA, J.; ANDRŠ, O.: MotorKit; Modulární zařízení pro vývoj řízení elektrických pohonů. ÚAI, FSI VUT v Brně; Technická 2 A1/713. URL: http://uai.fme.vutbr.cz/mechatronika/motorkit. (funkční vzorek)
  http://uai.fme.vutbr.cz/mechatronika/motorkit, number of downloads: 1
  Detail

 • HUZLÍK, R.; HOUŠKA, P.; ONDRŮŠEK, Č.; VETIŠKA, J.; ANDRŠ, O.; VETIŠKA, V.: Datalogger DS1; DATALOGGER PRO MĚŘENÍ NA ROTUJÍCÍCH ČÁSTECH DS1. VUT, FEKT, UVEE A3-707. URL: http://www.uvee.feec.vutbr.cz/fkvz.php. (funkční vzorek)
  http://www.uvee.feec.vutbr.cz/fkvz.php, number of downloads: 3
  Detail

 • ANDRŠ, O.; BŘEZINA, T.: DCmot500; Výkonový modul pro řízení DC motorů do 500W. ÚAI, FSI VUT v Brně; Technická 2 A1/713. URL: http://uai.fme.vutbr.cz/mechatronika/stewart/vzorky/FV_Vykonovy_modul_pro_rízení_DC_motoru_do_500W.pdf. (funkční vzorek)
  http://uai.fme.vutbr.cz/mechatronika/stewart/vzorky/FV_Vykonovy_modul_pro_rízení_DC_motoru_do_500W.pdf, number of downloads: 3
  Detail

 • HOUŠKA, P.; BŘEZINA, T.; ANDRŠ, O.; VETIŠKA, J.: absoluteHallSensors; Absolutní lineární snímač polohy pro Stewartovu platformu. ÚAI, FSI VUT v Brně; Technická 2 A1/713. URL: http://uai.fme.vutbr.cz/mechatronika/stewart/. (funkční vzorek)
  http://uai.fme.vutbr.cz/mechatronika/stewart/, number of downloads: 2
  Detail

 • ANDRŠ, O.; VETIŠKA, J.; HOUŠKA, P.; BŘEZINA, T.: RSSP1; Řídicí systém Stewartovy platformy. ÚAI, FSI VUT v Brně; Technická 2 A1/713. URL: http://uai.fme.vutbr.cz/mechatronika/stewart/vzorky/FV_Ridici_system_Stewartovy_platformy.pdf. (funkční vzorek)
  http://uai.fme.vutbr.cz/mechatronika/stewart/vzorky/FV_Ridici_system_Stewartovy_platformy.pdf, number of downloads: 2
  Detail

 • VETIŠKA, J.; ANDRŠ, O.; HOUŠKA, P.; BŘEZINA, T.: MotorKit_r2; Mechatronické DAQ moduly pro MotorKit. ÚAI, FSI VUT v Brně; Technická 2 A1/713. URL: http://uai.fme.vutbr.cz/mechatronika/Mechatronicke_DAQ_moduly_pro_MotorKit.pdf. (funkční vzorek)
  http://uai.fme.vutbr.cz/mechatronika/Mechatronicke_DAQ_moduly_pro_MotorKit.pdf, number of downloads: 4
  Detail

 • ANDRŠ, O.; HOUŠKA, P.; VETIŠKA, J.; BŘEZINA, T.: 4LCS; Řídicí systém čtyřnohého kráčivého robotu. ÚAI, FSI VUT v Brně; Technická 2 A1/713. URL: http://uai.fme.vutbr.cz/mechatronika/walking-robots/FV_Ridici_system_ctyrnoheho_kraciveho_robotu.pdf. (funkční vzorek)
  http://uai.fme.vutbr.cz/mechatronika/walking-robots/FV_Ridici_system_ctyrnoheho_kraciveho_robotu.pdf, number of downloads: 2
  Detail

 • HOUŠKA, P.; ANDRŠ, O.; VETIŠKA, J.; BŘEZINA, T.: kalibrator lin snímačů; Zařízení pro automatizovanou kalibraci snímačů polohy. ÚAI, FSI VUT v Brně; Technická 2 A1/713. URL: http://uai.fme.vutbr.cz/mechatronika/lin-sensors. (funkční vzorek)
  http://uai.fme.vutbr.cz/mechatronika/lin-sensors, number of downloads: 1
  Detail

 • ANDRŠ, O.; BŘEZINA, T.: JAE_DPS; Jednotka pro automatické exponování DPS. ÚAI, FSI VUT v Brně; Technická 2 A1/713. URL: http://uai.fme.vutbr.cz/mechatronika/stewart/vzorky/FV_Jednotka_pro_automaticke_exponovani_DPS.pdf. (funkční vzorek)
  http://uai.fme.vutbr.cz/mechatronika/stewart/vzorky/FV_Jednotka_pro_automaticke_exponovani_DPS.pdf, number of downloads: 2
  Detail

 • ANDRŠ, O.; BŘEZINA, T.: SLCH; Solární Li-ion nabíječka. ÚAI, FSI VUT v Brně; Technická 2 A1/713. URL: http://uai.fme.vutbr.cz/mechatronika/stewart/vzorky/FV_Solarni_Li-ion_nabijecka.pdf. (funkční vzorek)
  http://uai.fme.vutbr.cz/mechatronika/stewart/vzorky/FV_Solarni_Li-ion_nabijecka.pdf, number of downloads: 1
  Detail

 • ANDRŠ, O.; SYNEK, M.; HOUŠKA, P.: AZS01; Automatizovaná zkušební stolice pro testy životnosti elektrických pohonů. ÚAI, FSI VUT v Brně; Technická 2 A1/713. URL: http://uai.fme.vutbr.cz/mechatronika/stewart/vzorky/FV_Automatizovana_zkusebni_stolice_pro_testy_zivotnosti_elektrickych_pohonu.pdf. (funkční vzorek)
  http://uai.fme.vutbr.cz/mechatronika/stewart/vzorky/FV_Automatizovana_zkusebni_stolice_pro_testy_zivotnosti_elektrickych_pohonu.pdf, number of downloads: 2
  Detail

 • HOUŠKA, P.; ANDRŠ, O.; VETIŠKA, J.: temperatureController; Regulátor teploty s webovým rozhraním. ÚAI, FSI VUT v Brně; Technická 2 A1/713. URL: http://uai.fme.vutbr.cz/mechatronika/FV/Temperature_controller_with_web_interface.pdf. (funkční vzorek)
  http://uai.fme.vutbr.cz/mechatronika/FV/Temperature_controller_with_web_interface.pdf, number of downloads: 1
  Detail

 • HOUŠKA, P.; ANDRŠ, O.; VETIŠKA, J.: mini-swing; Sériový manipulátor se dvěma stupni volnosti a rotačním koncovým efektorem. ÚAI, FSI VUT v Brne; Technická 2 A1/713. (funkční vzorek)
  Detail

 • HOUŠKA, P.; ANDRŠ, O.: abs.rot.mag. sensor; Absolutní snímač natočení ramene manipulátoru. ÚAI, FSI VUT v Brne; Technická 2 A1/713. URL: http://uai.fme.vutbr.cz/mechatronika/FV/abs.rot.mag.sensor.pdf. (funkční vzorek)
  http://uai.fme.vutbr.cz/mechatronika/FV/abs.rot.mag.sensor.pdf, number of downloads: 1
  Detail

 • HOUŠKA, P.; ANDRŠ, O.: abs.lin.mag.redundant sensor; Absolutní snímač polohy s rendundantním vyhodnocováním polohy. ÚAI, FSI VUT v Brne; Technická 2 A1/713. URL: http://uai.fme.vutbr.cz/mechatronika/FV/abs.lin.mag.redundant_sensor.pdf. (funkční vzorek)
  http://uai.fme.vutbr.cz/mechatronika/FV/abs.lin.mag.redundant_sensor.pdf, number of downloads: 1
  Detail

 • HOUŠKA, P.; ANDRŠ, O.: mitutoyoInterface; Komunikační modul pro indikátory Mitutoyo. ÚAI, FSI VUT v Brne; Technická 2 A1/713. URL: http://uai.fme.vutbr.cz/mechatronika/FV/FV_Komunikacni_modul_pro_indikatory_Mitutoyo.pdf. (funkční vzorek)
  http://uai.fme.vutbr.cz/mechatronika/FV/FV_Komunikacni_modul_pro_indikatory_Mitutoyo.pdf, number of downloads: 1
  Detail

 • HOUŠKA, P.; ANDRŠ, O.; VETIŠKA, J.: forceSensors; Snímač síly pro lineární pohon Stewartovy platformy. ÚAI, FSI VUT v Brne; Technická 2 A1/713. URL: http://uai.fme.vutbr.cz/mechatronika/Snimac_sily_pro_linearni_pohon_Stewartovy_platformy.pdf. (funkční vzorek)
  http://uai.fme.vutbr.cz/mechatronika/Snimac_sily_pro_linearni_pohon_Stewartovy_platformy.pdf, number of downloads: 1
  Detail

 • HOUŠKA, P.; ANDRŠ, O.; VETIŠKA, J.: accelerometer dataloger; Datalogger pro měření a záznam vibrací mechanických soustav. ÚAI, FSI VUT v Brne; Technická 2 A1/713. URL: http://uai.fme.vutbr.cz/mechatronika/Datalogger_pro_mereni_a_zaznam_vibraci_mechanickych_soustav.pdf. (funkční vzorek)
  http://uai.fme.vutbr.cz/mechatronika/Datalogger_pro_mereni_a_zaznam_vibraci_mechanickych_soustav.pdf, number of downloads: 1
  Detail

 • HOUŠKA, P.; ANDRŠ, O.; VETIŠKA, J.: machine-3D; Univerzální kartézský stoj. ÚAI, FSI VUT v Brne; Technická 2 A1/713. URL: http://uai.fme.vutbr.cz/mechatronika/FV/machine-3D.pdf. (funkční vzorek)
  http://uai.fme.vutbr.cz/mechatronika/FV/machine-3D.pdf, number of downloads: 1
  Detail

 • ANDRŠ, O.; KOVÁŘ, J.: SM01; Scan Machine. Funkční vzorek je využíván na pracovišti řešitele, UAI, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně, Technická 2896/2, 616 69 Brno. URL: http://uai.fme.vutbr.cz/mechatronika/FV/FV_Scan_Machine.pdf. (funkční vzorek)
  http://uai.fme.vutbr.cz/mechatronika/FV/FV_Scan_Machine.pdf, number of downloads: 1
  Detail

 • ANDRŠ, O.; KOVÁŘ, J.: DR01; Delta robot. Funkční vzorek je využíván na pracovišti řešitele, UAI, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně, Technická 2896/2, 616 69 Brno. URL: http://amlab.fme.vutbr.cz/riv. (funkční vzorek)
  http://amlab.fme.vutbr.cz/riv, number of downloads: 1
  Detail

 • HADAŠ, Z.; VETIŠKA, V.; ANDRŠ, O.; VETIŠKA, J.; HUZLÍK, R.: VEH 29Hz; Vibration Energy Harvester ESPOSA. FSI, VUT v Brně A2/712. URL: http://www.uvee.feec.vutbr.cz/fvzorky. (funkční vzorek)
  http://www.uvee.feec.vutbr.cz/fvzorky, number of downloads: 2
  Detail

 • ANDRŠ, O.; KOVÁŘ, J.: TS01; Senzor ujeté dráhy. Plyne ze smluvních podmínek řešeného projektu.. URL: http://amlab.fme.vutbr.cz/riv. (funkční vzorek)
  http://amlab.fme.vutbr.cz/riv, number of downloads: 1
  Detail

 • ANDRŠ, O.; KOVÁŘ, J.: OPMD; Zařízení pro měření provozních teplot. Plyne ze smluvních podmínek řešeného projektu.. URL: http://amlab.fme.vutbr.cz/riv. (funkční vzorek)
  http://amlab.fme.vutbr.cz/riv, number of downloads: 1
  Detail

 • ANDRŠ, O.; HOLUB, M.; KOVÁŘ, J.; KROUPA, J.; ZUTH, D.; MAREK, J.; BRYCHTA, Z.: TN01000071/02-V13; Multisenzorická platforma pro chytré stroje. Vysoké učení technické v Brně Fakultu strojního inženýrství Technická 2896/2 616 69 Brno C1/118, MCV 754. (funkční vzorek)
  Detail

 • KOVÁŘ, J.; ANDRŠ, O.; KREJSA, J.; HADAŠ, Z.: JK2CSCONFSYS; JK2CS Konferenční systém. B1/313, Technická 2, FSI VUT v Brně. URL: http://jk2cs.fme.vutbr.cz/. (software)
  http://jk2cs.fme.vutbr.cz/, number of downloads: 1
  Detail

 • ANDRŠ, O.; KOVÁŘ, J.; HADAŠ, Z.; KREJSA, J.: JK2CS-DATAPP; Aplikace pro správu konferenčního systému. B1/313. URL: http://jk2cs.fme.vutbr.cz. (software)
  http://jk2cs.fme.vutbr.cz, number of downloads: 1
  Detail

 • KREJSA, J.; HADAŠ, Z.; KOVÁŘ, J.; ANDRŠ, O.: JK2CS - HADAPP; Conference system standalone management. A2/710. URL: http://jk2cs.fme.vutbr.cz. (software)
  http://jk2cs.fme.vutbr.cz, number of downloads: 2
  Detail

 • KOVÁŘ, J.; RUČKA, J.; ANDRŠ, O.: ADAM TSS; ADAM TSS. FSI VUT VUTBR. URL: http://adam.fme.vutbr.cz. (software)
  http://adam.fme.vutbr.cz, number of downloads: 1
  Detail

In the event of a discrepancy in the data, inspect the FAQs for visiting cards.