Ing.

Ondřej Andrš

Ph.D.

FME, IPMSR DPSVR – Assistant professor

+420 54114 2485
andrs@fme.vutbr.cz

Send BUT message

Ing. Ondřej Andrš, Ph.D.

Projects

 • 2019

  TN01000071, Národní centrum kompetence Mechatroniky a chytrých technologií pro strojírenství (NCK MESTEC), zahájení: 01.01.2019, ukončení: 30.04.2022
  Detail

 • 2017

  Zvyšování technické vyspělosti výrobních strojů a zařízení, zahájení: 01.03.2017, ukončení: 29.02.2020
  Detail

 • 2011

  Synchronizace řízení běhu více DC motorů, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

  Modelování a řízení soustav s redundantní aktuací, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2013
  Detail

  Synchronizace řízení běhu více AC motorů , zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

 • 2010

  Inovace předmětu Informatika s využitím moderních simulačních nástrojů, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

  Vývoj řízení a senzoriky nekonvenčních mechatronických zařízení, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

 • 2009

  Inovace předmětuů Kinematika a Dynamika s využitím moderních simulačních nástrojů, zahájení: 01.01.2009, ukončení: 31.12.2009
  Detail