Ing.

Oldřich Ševeček

Ph.D.

FME, ISMMB DFMMM – Assistant professor

+420 54114 2857
sevecek@fme.vutbr.cz

Send BUT message

Ing. Oldřich Ševeček, Ph.D.

Projects

 • 2017

  GJ17-08447Y, Výpočtové modelování porušování vysoce porézních keramických materiálů s reálnými výrobními defekty, zahájení: 01.01.2017, ukončení: 31.12.2019
  Detail

  Combination of atomistic and higher-order elasticity approaches in fracture nanomechanics, zahájení: 01.01.2017, ukončení: 31.12.2019
  Detail

 • 2014

  7AMB14AT001, Pochopení mechanismu šíření trhliny v keramických vícevrstvých strukturách s cílem získání nástroje pro vylepšení jejich mechanických vlastností, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2015
  Detail

 • 2007

  Výpočtové modely lineární lomové mechaniky heterogenních materiálů, zahájení: 01.01.2007, ukončení: 31.12.2007
  Detail