• Brno University of Technology - Centre of Sports Activities
  • Research centres

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.
doc. Ing. Norbert Herencsár, Ph.D.

doc. Ing. Norbert Herencsár, Ph.D.

Main e-mail herencsn@feec.vutbr.cz
Personal BUT number 11823
Researcher ID A-6539-2009
ORCID ID 0000-0002-9504-2275
Scopus ID 23012051100
Send BUT message

2017
Výzkum informačních a komunikačních systémů a jejich bezpečnost, zahájení: 01.01.2017, ukončení: 31.12.2019
Detail
2016
GA16-06175S, Syntéza a analýza systémů fraktálního řádů využívající netradiční aktivní prvky, zahájení: 01.01.2016, ukončení: 31.12.2018
Detail
GJ16-11460Y, Aktivní prvky s rozdílovými branami pro návrh původních nediferenčních a pseudo diferenčních funkčních bloků, zahájení: 01.01.2016, ukončení: 31.12.2018
Detail
2014
Výzkum elektronických komunikačních a informačních systémů , zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2016
Detail
2011
Modernizace laboratorního vybavení a úplná inovace přednášek kurzu Analogová technika, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
Detail
Výzkum elektronických komunikačních systémů, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2014
Detail
GPP102/11/P489, Elektronicky řiditelné fázovací články prvního řádu a jejich aplikace v kvadraturních oscilátorech, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2013
Detail
2010
Inovace předmětu Analogová technika, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
Detail
Výzkum komunikačních systémů a sítí, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
Detail
2009
Zavedení výsledků výzkumu obvodů pracujících v proudovém módu do výuky, zahájení: 01.01.2009, ukončení: 31.12.2009
Detail
Realizační laboratoř pro bakalářské a diplomní práce, zahájení: 01.01.2009, ukončení: 31.12.2009
Detail


In the event of a discrepancy in the data, inspect the FAQs for visiting cards.