Ing.

Monika Šebestová

RO

+420 54114 5241
sebes00@vutbr.cz

Send BUT message

Ing. Monika Šebestová

Publications

 • 2020

  DOSTÁL, P.; JANKOVÁ, Z.; ŠEBESTOVÁ, M.; MACHŮ, E. Operační a systémová analýza: Pokročilé metody. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2020. 100 p. ISBN: 978-80-7623-030-9.
  Detail

  DOSTÁL, P.; ŠEBESTOVÁ, M. Služebně v Izraeli. Země a cesty, 2020, vol. 147, no. 2, p. 7-10. ISSN: 1214-083X.
  Detail | WWW

 • 2018

  ŠEBESTOVÁ, M. Bankruptcy Prediction for Manufacturing Companies Using the ANFIS Model. In Vision 2020: Sustainable Economic Development and Application of Innovation Managemen from Regional expansion to Global Growth. Seville, Spain: International Business Information Management Association (IBIMA), 2018. p. 1071-1080. ISBN: 978-0-9998551-1-9.
  Detail

 • 2017

  ŠEBESTOVÁ, M. Application of Neuro-Fuzzy Approach in Predicting the Number of Bankruptcies of Legal Persons in the Czech Republic. In Vision 2020: Sustainable Economic development, Innovation Management, and Global Growth. Madrid, Spain: International Business Information Management Association (IBIMA), 2017. p. 1166-1174. ISBN: 978-0-9860419-9-0.
  Detail

  ŠEBESTOVÁ, M. Metody výběru proměnných pro predikci bankrotu firem. In Workshop specifického výzkumu 2017. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2017. p. 132-140. ISBN: 978-80-214-5598-6.
  Detail | WWW

 • 2015

  ŠEBESTOVÁ, M. Analysis of the Economic Situation of the Visegrad Four Countries Using Dependencies in the Magic Quadrangle. In Innovation Management and Sustainable Economic Competitive Advantage: From Regional Development to Global Growth. Madrid, Spain: International Business Information Management Association (IBIMA), 2015. p. 622-633. ISBN: 978-0-9860419-5- 2.
  Detail

  ŠEBESTOVÁ, M. Fuzzy Model for the Evaluation of Liquidity of Czech Construction Companies. In Innovation Vision 2020: From Regional Development Sustainability to Global Economic Growth. Amsterdam, Netherlands: International Business Information Management Association (IBIMA), 2015. p. 1772-1781. ISBN: 978-0-9860419-4- 5.
  Detail

  ŠEBESTOVÁ, M. Využití PCA analýzy k identifikaci hlavních komponent finančních ukazatelů. In Workshop specifického výzkumu 2015. Brno: Fakulta podnikatelská VUT v Brně, 2015. p. 98-105. ISBN: 978-80-214-5332- 6.
  Detail

*) Publications are generated once a 24 hours.