Ing.

Monika Manychová

Ph.D.

FCE – assistant professor

+420 54114 7427
manychova.m@fce.vutbr.cz

Send BUT message

Ing. Monika Manychová, Ph.D.

Projects

  • 2006

    GP103/06/P401, Diagnostika stropních konstrukcí z desek Hurdis metodami nelineární ultrazvukové spektroskopie, zahájení: 01.01.2006, ukončení: 31.12.2008
    Detail