doc. Mgr.

Miroslav Černý

Ph.D.

FME, IPE DMMEA – Associate professor

+420 54114 2709
cerny.m@fme.vutbr.cz

Send BUT message

doc. Mgr. Miroslav Černý, Ph.D.

Projects

 • 2020

  Role entropie v materiálovém výzkumu: Segregace příměsí na hranicích zrn, zahájení: 01.01.2020, ukončení: 31.12.2022
  Detail

 • 2018

  Teorií vedený vývoj nových supermřížkových nanokompozitů, zahájení: 01.01.2018, ukončení: 31.12.2019
  Detail

 • 2017

  Combination of atomistic and higher-order elasticity approaches in fracture nanomechanics, zahájení: 01.01.2017, ukončení: 31.12.2019
  Detail

 • 2012

  Prahové podmínky šíření a topografie trhlin v zátěžných módech II a III, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

 • 2011

  Deformační stabilita krystalů a trhlin v pevných látkách při víceosém zatížení, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

 • 2010

  Víceúrovňové modelování procesů porušování pevných látek při mechanickém namáhání s podporou experimentu, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

 • 2009

  GA106/09/1524, Prvoprincipiální studium mechanických vlastností ideálních kovových vláknových nanokompozitů, zahájení: 01.01.2009, ukončení: 31.12.2011
  Detail

 • 2006

  OC 148, Dvouúrovňová analýza rozložení napětí pod hrotem nano-indentoru, zahájení: 01.03.2006, ukončení: 31.12.2009
  Detail

 • 2002

  GP106/02/D101, Ab initio výpočet elastických vlastností systému železo-fosfor, zahájení: 01.09.2002, ukončení: 31.08.2004
  Detail