Ing.

Miroslav Černý

Ph.D.

FCH

+420 54114 9431, +420 54114 9349
xccerny2@fch.vut.cz

Send BUT message

Ing. Miroslav Černý, Ph.D.

Publications

  • 2017

    ČERNÝ, M.; JANČÁŘ, J. Composites based on polyurethane-urea and ground rubber from car tyres: relation between structure and properties. Chemical Papers, 2017, vol. 71, no. 6, p. 1119-1127. ISSN: 0366-6352.
    Detail | WWW

  • 2016

    PILÁTOVÁ, I.; KÁBELOVÁ, B.; ČERNÝ, M. Názvosloví anorganických sloučenin a základy chemických výpočtů. Názvosloví anorganických sloučenin a základy chemických výpočtů. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, 2016. p. 3-205. ISBN: 978-80-214-5399- 9.
    Detail

*) Publications are generated once a 24 hours.