Ing.

Miroslav Balík

Ph.D.

FEEC, UTKO – Assistant professor

+420 54114 6958
balik@feec.vutbr.cz

Send BUT message

Ing. Miroslav Balík, Ph.D.

Projects

 • 2017

  VI20172020078, Systém pro centralizovaný dohled nad komplexními a rozlehlými objekty kritické infrastruktury státu, zahájení: 01.10.2017, ukončení: 30.04.2021
  Detail

  Monitoring a analýza komunikace pro bezpečnostní dohled kritických energetických infrastruktur, zahájení: 01.01.2017, ukončení: 31.12.2019
  Detail

 • 2014

  Kognitivní multimediální analýza zvukových a obrazových signálů, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2016
  Detail

 • 2012

  Inovace prezenčních a kombinovaných studijních programů prostřednictvím nových interaktivních a multimediálních forem výuky, zahájení: 01.05.2012, ukončení: 30.04.2015
  Detail

  Pokročilé metody zpracování zvuku v reálném čase v kursu "Číslicové zpracování akustických signálů", zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

 • 2011

  Modernizace výuky kursu "Počítače a jejich periférie", zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

  Výzkum sofistikovaných metod číslicového zpracování obrazu a zvuku, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2014
  Detail

  Zavedení výsledků výzkumu zpracování akustických signálů v reálném čase do výuky, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

 • 2010

  Inovace výuky kursu "Číslicové zpracování akustických signálů", zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

  Výzkum komunikačních systémů a sítí, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

 • 2009

  Inovace kursu "Počítače a jejich periférie", zahájení: 01.01.2009, ukončení: 31.12.2009
  Detail

 • 2008

  Modernizace výuky kurzu číslicové zpracování akustických signálů, zahájení: 01.01.2008, ukončení: 31.12.2008
  Detail

  2E08035, Podpora výzkumných konsorcií pro zlepšení pracovních podmínek pracovníků ve vědě a výzkumu prostřednictvím telematických služeb , zahájení: 01.01.2008, ukončení: 31.12.2009
  Detail

  Metody pro zjišťování podobností ve zdrojových textech, zahájení: 01.01.2008, ukončení: 31.12.2008
  Detail

 • 2007

  Zavedení magisterského kursu "Počítače a jejich periférie", zahájení: 01.01.2007, ukončení: 31.12.2007
  Detail

 • 2006

  Inovace magisterského kursu "Číslicové zpracování akustických signálů", zahájení: 01.01.2006, ukončení: 31.12.2006
  Detail

 • 2004

  Multimediální přednášky kursu "Číslicové zpracování akustických signálů", zahájení: 07.04.2004, ukončení: 31.12.2005
  Detail

 • 2003

  Inovace výuky kursu "Číslicové zpracování akustických signálů", zahájení: 11.03.2003, ukončení: 31.12.2003
  Detail

 • 2001

  Zavedení výuky problematiky struktur systémů zpracování multimediálních dat, zahájení: 31.03.2001, ukončení: 31.12.2002
  Detail

  Inovace výuky kurzu "Číslicové zpracování akustických signálů" - F1, zahájení: 01.01.2001, ukončení: 31.12.2001
  Detail

  Inovace výuky "Mikroprocesorová technika v telekomunikacích - F1, zahájení: 01.01.2001
  Detail