prof. Ing.

Miloslav Pekař

CSc.

FCH – Director of Department

+420 54114 9330
pekar@fch.vut.cz

Send BUT message

prof. Ing. Miloslav Pekař, CSc.

Creative activities

 • PEKAŘ, M.: Terraclean; Terraclean. Lignit, s.r.o. Hodonín. (prototyp)
  Detail

 • PEKAŘ, M.: granule; Lignitové granule. FCH VUT. (funkční vzorek)
  Detail

 • PEKAŘ, M.: lignitové hydrogely; lignitové hydrogely pro zemedelské, environmentální a sorpcní použití. FCH VUT. (funkční vzorek)
  Detail

 • PEKAŘ, M.: lignitové gely; porézní lignitové gely pro zemedelské, environmentální a sorpční použití. FCH VUT. (funkční vzorek)
  Detail

 • PEKAŘ, M.: lyo-hyal-sol; solubilizace hydrofobu v nativním hyaluronanu. FCH VUT. (funkční vzorek)
  Detail

 • SALAŠ, P. et al.: Certifikovaná metodika; Opatření vedoucí k zamezení biologické degradace půd a zvýšení biodiverzity v suchých oblastech ČR. Publikováno tiskem. (metodika certifikovaná uplatněná)
  Detail

In the event of a discrepancy in the data, inspect the FAQs for visiting cards.