prof. Ing.

Miloslav Pekař

CSc.

FCH – Director of Department

+420 54114 9330
pekar@fch.vut.cz

Send BUT message

prof. Ing. Miloslav Pekař, CSc.

Creative activities

 • PEKAŘ, M.: Terraclean; Terraclean. Lignit, s.r.o. Hodonín. (prototyp)
  Detail

 • PEKAŘ, M.: granule; Lignitové granule. FCH VUT. (funkční vzorek)
  Detail

 • PEKAŘ, M.: lignitové hydrogely; lignitové hydrogely pro zemedelské, environmentální a sorpcní použití. FCH VUT. (funkční vzorek)
  Detail

 • PEKAŘ, M.: lignitové gely; porézní lignitové gely pro zemedelské, environmentální a sorpční použití. FCH VUT. (funkční vzorek)
  Detail

 • PEKAŘ, M.: lyo-hyal-sol; solubilizace hydrofobu v nativním hyaluronanu. FCH VUT. (funkční vzorek)
  Detail

 • SALAŠ, P. et al.: Certifikovaná metodika; Opatření vedoucí k zamezení biologické degradace půd a zvýšení biodiverzity v suchých oblastech ČR. Publikováno tiskem. (metodika certifikovaná uplatněná)
  Detail

 • SALAŠ, P.; LOŠÁK, M.; PEKAŘ, M.; VYMYSLICKÝ, T.: POLOPROVOZ2; Použití obalovaného osiva pro ozelenění písčitých půd v aridních oblastech. Hodonín-Pánov. (poloprovoz)
  Detail

 • SALAŠ, P.; VYMYSLICKÝ, T.; LOŠÁK, M.; PEKAŘ, M.; BURGOVÁ, J.; CHOVANČÍKOVÁ, E.; ENEV, V.; KNOTOVÁ, D.; ROŽNOVSKÝ, J.; FRYDRYCH, J.; KALINA, M.; PELIKÁN J.: CERTMET-2020-1; Využití pomocných půdních látek pro zlepšení vitality extenzivně využívaných ploch v suchem ohrožených oblastech ČR. FCH VUT. URL: https://usmzr.zf.mendelu.cz/wcd/w-zf-usmzr/clanky/2021/metodika_ppl_travnik.pdf. (metodika certifikovaná uplatněná)
  https://usmzr.zf.mendelu.cz/wcd/w-zf-usmzr/clanky/2021/metodika_ppl_travnik.pdf, number of downloads: 0
  Detail

In the event of a discrepancy in the data, inspect the FAQs for visiting cards.