prof. Ing.

Milan Ostrý

Ph.D.

FCE – Professor

+420 54114 7499
ostry.m@fce.vutbr.cz

Send BUT message

prof. Ing. Milan Ostrý, Ph.D.

Projects

 • 2019

  Compatibility of plastics and metals with latent heat storage media for integration in buildings , zahájení: 01.01.2019, ukončení: 31.12.2021
  Detail

 • 2015

  Optimalizace hliněných omítek pro venkovní použití, zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2015
  Detail

  GA15-19162S, Výzkum a vývoj tepelně akumulačních médií na bázi materiálů se změnou skupenství pro vyšší energetickou účinnost budov, zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2017
  Detail

 • 2014

  Experimentální ověření vlivu kvality provedení kritických detailů na obálce budovy na hodnotu průvzdušnosti , zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2014
  Detail

 • 2013

  Hodnocení energetické náročnosti a vnitřního mikroklimatu energeticky pasivního domu, zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2013
  Detail

  Ověření skutečných tepelně technických vlastností reflexních izolací, zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2013
  Detail

 • 2012

  Rozvoj a inovace laboratoře pro průzkum staveb a detekci stavu stavebních konstrukcí, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

  Modelování a hodnocení energeticky pasivního domu., zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

  GAP104/12/1838, Využití akumulace latetního tepla materiály s fázovou změnou pro snížení spotřeby primární energie v budovách, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2014
  Detail

  Zvukoizolační vlastnosti skladeb stropních konstrukcí novodobých dřevostaveb s využitím betonových prefabrikovaných prvků , zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

 • 2011

  Inteligentní systém pasivního chlazení pro eneregticky efektivní budovy, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

  Optimalizace současné konstrukce Izo-nosníku., zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

 • 2010

  Efektivní akumulace skupenského tepla v konstrukcích nízkoenergetických staveb, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail