Ing.

Milan Kalivoda

FME, IMT DMT – assistant lecturer

+420 54114 2403
kalivoda@fme.vutbr.cz

Send BUT message

Ing. Milan Kalivoda

Publications

 • 2018

  MOURALOVÁ, K.; KOVÁŘ, J.; KLAKURKOVÁ, L.; BLAŽÍK, P.; KALIVODA, M.; KOUSAL, P. Analysis of surface and subsurface layers after WEDM for Ti-6Al-4V with heat treatment. MEASUREMENT, Journal of the International Measurement Confederation (IMEKO), 2018, vol. 2018, no. 116, p. 556-564. ISSN: 0263-2241.
  Detail | WWW

  OSIČKA, K.; KALIVODA, M.; DVOŘÁK, M. Direct milling on CNC carousel. MM Science Journal, 2018, vol. 2018, no. 11, p. 2526-2529. ISSN: 1803-1269.
  Detail | WWW

 • 2017

  MOURALOVÁ, K.; KOVÁŘ, J.; KALIVODA, M.; DVOŘÁK, M. Experimental evaluation of the quality of surface after WEDM for steel X210CR12. MM Science Journal, 2017, vol. 2017, no. 2, p. 1778-1782. ISSN: 1803-1269.
  Detail | WWW

  MOURALOVÁ, K.; KOVÁŘ, J.; KLAKURKOVÁ, L.; KALIVODA, M. Quality of aluminium alloy surface after WEDM. MM Science Journal, 2017, vol. 2017, no. 1, p. 1679-1682. ISSN: 1803-1269.
  Detail | WWW

 • 2016

  DVOŘÁK, M.; OSIČKA, K.; KALIVODA, M. Analysis of material for forming drills. MM Science Journal, 2016, vol. 2016, no. 5, p. 1313-1316. ISSN: 1805-0476.
  Detail | WWW

  SEDLÁK, J.; BACHORÍK, P.; JAROŠ, A.; POLZER, A.; KALIVODA, M. Application of Modern Technologies in Production Design of Car Component Prototype. MM Science Journal, 2016, vol. 2016, no. 5, p. 1387-1391. ISSN: 1803-1269.
  Detail | WWW

 • 2015

  DVOŘÁK, M.; KALIVODA, M.; OSIČKA, K.; MOURALOVÁ, K.; SLANÝ, M. Surface sheets morphology during its division using conventional and unconventional technologies. Journal for technology of plasticity, 2015, vol. 40, no. 1, p. 13-21. ISSN: 0354-3870.
  Detail

 • 2014

  OSIČKA, K.; CHLADIL, J.; KALIVODA, M.; OTOUPALÍK, J. Contribution to turning hardened steel. Journal of International Scientific Publications: Materials, Methods and Technologies, 2014, vol. 8, no. VI., p. 705-712. ISSN: 1314-7269.
  Detail

  KALIVODA, M.; DVOŘÁK, M.; OSIČKA, K. Vliv povrchové úpravy plechu na kvalitu vyráběného závitu. Kovárenství, 2014, vol. 2014, no. 50, p. 57-60. ISSN: 1213-9289.
  Detail

  DVOŘÁK, M.; KALIVODA, M.; OSIČKA, K.; SCHWARZER, E. Forming technology of coated sheet metal. Journal for technology of plasticity, 2014, vol. 39, no. 2, p. 1-14. ISSN: 0354-3870.
  Detail | WWW

 • 2013

  OSIČKA, K.; KALIVODA, M.; CHLADIL, J.; MOURALOVÁ, K.; OTOUPALÍK, J. MACHINING OF HARDENED BEARING STEELS. Journal PROCEEDINGS IN MANUFACTURING SYSTEMS, 2013, vol. 8, no. 3, p. 171-176. ISSN: 2067-9238.
  Detail

 • 2012

  OSIČKA, K.; KALIVODA, M. Nekonvenční technologie obrábění. 2012. p. 1-96.
  Detail

  DVOŘÁK, M.; OSIČKA, K.; KALIVODA, M.; MOURALOVÁ, K. Using unconventional technology in stamping shop. Journal for technology of plasticity, 2012, vol. 2012, no. 37, p. 59-67. ISSN: 0354-3870.
  Detail

  DVOŘÁK, M.; OSIČKA, K.; KALIVODA, M.; MOURALOVÁ, K. Výroba přístřihu plechu s využitím nekonvenční technologie. Kovárenství, 2012, vol. 44, no. 9, p. 69-72. ISSN: 1213-9289.
  Detail

 • 2011

  KALIVODA, M.; OSIČKA, J.; OSIČKA, K. Modernization of machining on carousel lathe. In The International Conference NEWTECH 2011. Brno: LITERA BRNO, 2011. p. 175-178. ISBN: 978-80-214-4267-2.
  Detail

 • 2008

  KALIVODA, M. Termální závitování v profilech rámů kabin traktorů. MM Průmyslové spektrum, 2008, vol. 2008, no. 11, p. 66-67. ISSN: 1212-2572.
  Detail

 • 2007

  KALIVODA, M. a OSIČKA, K. Porovnání nové řady frézovacích hlavic Sandvik a Walter, vyvinutých pro obrábění litiny, v podmínkách sériové výroby. Strojírenská technologie, 2007, vol. XII, no. 3, p. 3-6. ISSN: 1211-4162.
  Detail

*) Publications are generated once a 24 hours.