prof. Ing.

Milan Forejt

CSc.

FME, IMT DMFP – professor

+420 54114 2623
forejt@fme.vutbr.cz

Send BUT message

prof. Ing. Milan Forejt, CSc.

Creative activities

  • FOREJT, M.; ŠLAIS, M.; ŠVEJCAR, J.: 2007-008; Zařízení pro využití Hopkinsonových dělených tyčí k dynamickým tahovým zkouškám. VUT v Brně, FSI, ÚST, laboratoř B1/411. (funkční vzorek)
    Detail

  • MRŇA, L.; FOREJT, M.; PODANÝ, K.; LIDMILA, Z.; KUBÍČEK, J.: Solar 150 struktura; Solární absorbér se strukturovaným povrchem. Ústav strojírenské technologie, odbor svařování a povrchových úprav.. (funkční vzorek)
    Detail

In the event of a discrepancy in the data, inspect the FAQs for visiting cards.