Ing.

Michal Žoužela

Ph.D.

FCE – researcher

+420 54114 7286
zouzela.m@fce.vutbr.cz

Send BUT message

Ing. Michal Žoužela, Ph.D.

Publications

 • 2019

  ZACHOVAL, Z.; ZMÍTKO, J.; PAŘÍLKOVÁ, J.; ŽOUŽELA, M. Charakteristika rychlostního pole v úzkém žlabu před tenkostěnným přelivem s pravoúhlým výřezem na plnou šířku žlabu. In 33rd Symposium on Anemometry. Praha: Institute of Hydrodynamics ASCR, 2019. p. 27-36. ISBN: 978-80-87117-18-7.
  Detail

 • 2018

  ŽOUŽELA, M.; ŠULC, J. Fyzikální modelový výzkum nového bezpečnostního objektu VD Orlík. Vodní hospodářství, 2018, vol. 2018, no. 3, p. 1-5. ISSN: 1211-0760.
  Detail | WWW

 • 2016

  ŽOUŽELA, M.; HAMOUZ, V. Stanovení rekalibračních intervalů hladinoměrných snímačů měřicích systémů proteklého množství odpadních vod. 2016.
  Detail

  ŽOUŽELA, M. Hydraulische Versuchsrinne für spezifische Messungen der Gesellschaft NIVUS GmbH. Brno: 2016.
  Detail

 • 2015

  ŽOUŽELA, M.; HAMOUZ, V.; VACEK, P.; KŘÍŽ, L. Nová hydrotechnická laboratoř Stavební školy Vysoké Mýto. Vodní hospodářství, 2015, vol. 2015, no. 1, p. 10-13. ISSN: 1211- 0760.
  Detail

  ŽOUŽELA, M. Hydraulický modelový výzkum a návrh měrných kombinovaných přelivů určených pro stanovení průtoku balastních vod v kanalizačních tratích. Brno: 2015.
  Detail

 • 2014

  JULÍNEK, T.; PAŘENICA, J.; ŘÍHA, J.; ŽOUŽELA, M. Vodohospodářské využití tkaninových vaků plněných cemento- popílkovou směsí. Vodní hospodářství, 2014, vol. 64, no. 7/ 2014, p. 17-22. ISSN: 1211- 0760.
  Detail

  ŽOUŽELA, M.; STARA, V.; ŠULC, J.; ŠPANO, M. Hydraulische Modellversuche von Entlastungsanlagen ausgewählter Talsperren in der Tschechischen Republik. In Internationales Symposium Wasser- und Flussbau im Alpenraum. Zürich: ETH Zürich, 2014. p. 75-84.
  Detail

  ŽOUŽELA, M.; SÝKORA, P. Právní a technické předpisy definující oblast měření objemu vypouštěných odpadních vod do vod povrchových. SOVAK, 2014, vol. 2014, no. 7- 8, p. 34-37. ISSN: 1210- 3039.
  Detail

  ŽOUŽELA, M.; HAMOUZ, V.; VACEK, P.; KŘÍŽ, L. Hydrotechnická laboratoř ve Vysokém Mýtě je dílem odborníků z VUT v Brně. Události na VUT v Brně, 2014, vol. 2014, no. 10, p. 22-23. ISSN: 1211- 4421.
  Detail

  ŽOUŽELA, M.; HAMOUZ, V.; VACEK, P.; KŘÍŽ, L. Nová hydrotechnická laboratoř na VOŠS a SŠ stavební Vysoké Mýto. Brno: EXPO DATA spol. s r.o., 2014. p. 58-58.
  Detail

  ŽOUŽELA, M.; HAMOUZ, V.; VACEK, P.; KŘÍŽ, L. Výstavba hydrotechnické laboratoře na Stavební škole ve Vysokém Mýtě. SOVAK, 2014, vol. 2014, no. 10, p. 21-23. ISSN: 1210- 3039.
  Detail

 • 2013

  ŽOUŽELA, M.; HAMOUZ, V.; VACEK, P. Postavíme vodohospodářskou laboratoř. Gnosis, spol. s r.o., 2013. p. 25-26.
  Detail

  ŽOUŽELA, M. Laboratorní zatěžovací zkoušky vaků PROTEX TČ I a II. Etapa. Brno: 2013. p. 0-33.
  Detail

  ŽOUŽELA, M.; HAMOUZ, V. Strojní a elektrotechnologická část hydraulického okruhu laboratoře VOŠS a SŠS ve Vysokém Mýtě. Strojírensko technické centrum Chrudim. Brno: Pardubický kraj, 2013.
  Detail

 • 2012

  ŽOUŽELA, M. Konzultace a technická pomoc potřebná pro implementaci metrologického předpisu. Brno: 2012. p. 1 (1 s.).
  Detail

  ŽOUŽELA, M. Návrh interního metrologického předpisu vybraných měřicích systémů průtoku a proteklého množství ve funkci pracovních měřidel provozovaných společností Vodárenská akciová společnost, a.s. Brno: 2012. p. 0-130.
  Detail

 • 2008

  ŠULC, J.; ŽOUŽELA, M. VÝZKUM BEZPEČNOSTNÍCH OBJEKTŮ VD ŠANCE A VD FRYŠTÁK NA HYDRAULICKÝCH MODELECH. Sympozium hydtotechikov. sborník. Bratislava: STU v Bratislavě, 2008. p. 215 ( p.)ISBN: 978-80-227-2897- 3.
  Detail

 • 2007

  ŠPANO, M.; STARA, V.; ŠULC, J.; ŽOUŽELA, M. Application of hydraulic research for optimization of flow over hydraulic structures. In Fifth international symposium on environmental hydraulics, prosceedings. Tempe, Arizona, USA: Arizona State University, 2007. p. 195-200.
  Detail

  ŠULC, J.; ŽOUŽELA, M. Výzkum eliminace příčných vln na hydraulickém modelu skluzu bezpečnostního přelivu VD Těrlicko. Vodní hospodářství, 2007, vol. 57, no. 10, p. 345-349. ISSN: 1211- 0760.
  Detail

 • 2006

  ŠULC, J.; ZUBÍK, P.; ŽOUŽELA, M. Měření parametrů nadkritického proudění v kanálu s příčnými prahy ve dně. In Hydrodynamika 2006 - odborná konference s mezinárodní účastí. VUTIUM, 2006. p. 134-139. ISBN: 80-214-3311- 6.
  Detail

  ŠULC, J.; ŽOUŽELA, M. Úprava proudových poměrů pro eliminaci příčných vln v korytě nadkritického sklonu. In Hydrodynamika 2006 - odborná konference s mezinárodní účastí. VUTIUM, 2006. p. 140-149. ISBN: 80-214-3311- 6.
  Detail

 • 2005

  ŠULC, J.; ŽOUŽELA, M.; ZDAŘIL, S.; ČAPKA, K. Hydraulické zkoušky vyvíjeného aeračního zařízení ponorného typu. SOVAK, 2005, vol. 14, no. 2, p. 3-5. ISSN: 1210- 3039.
  Detail

  ŠULC, J.; ŽOUŽELA, M.; ZDAŘIL, S.; ČAPKA, K. Měření parametrů aeračního zařízení pro ČOV v potravinářském průmyslu. 2005, vol. 2005, no. 3, p. 36-39.
  Detail

 • 2004

  ŠULC, J.; ŽOUŽELA, M.; ZDAŘIL, S.; ČAPKA, K. Stanovení komplexních parametrů aeračního zařízení. In CERM, 2004. p. 58-65. ISBN: 80-7204-360- 9.
  Detail

 • 2003

  PAŘÍLKOVÁ, J., KREJČÍ, I., KRATOCHVÍL, J., ZACHOVAL, Z., JANDORA, J., ŘÍHA, J., ŽOUŽELA, M. Nedestruktivní metody monitorování ochranných hrází - shrnutí poznatků z laboratorních experimentů a matematického modelování. Brno: 2003. 89 p.
  Detail

  ŽOUŽELA, M. Posuzování funkční způsobilosti měřidel průtoku prosakující vody. In CERM, 2003. p. 331-340. ISBN: 80-86433-26- 9.
  Detail

  ŽOUŽELA, M. Výstavba a provoz nové laboratoře Ústavu vodních staveb. In CERM, 2003. p. 331-340. ISBN: 80-86433-26- 9.
  Detail

  ŽOUŽELA, M. Nejistoty měření. In 2003. p. 150-158. ISBN: 80-239-0644- 5.
  Detail

 • 2002

  ŠULC, J.; ŽOUŽELA, M. Genaue Abflussmessung in Kanalizationsnetzen. In Wasserbauliche Mitteilungen heft 21. Dresden: TU Dresden, 2002. p. 179-189. ISBN: 3-86005-297- 7.
  Detail

  ŽOUŽELA, M. Posouzení metod měření užívaných při kontrolách měřidel průtoku v systémech s volnou hladinou. Vodní hospodářství, Čistírenské listy, 2002, p. 57-60. ISSN: 1211- 0760.
  Detail

*) Publications are generated once a 24 hours.