Ing.

Michal Žoužela

Ph.D.

FCE – researcher

+420 54114 7286
zouzela.m@fce.vutbr.cz

Send BUT message

Ing. Michal Žoužela, Ph.D.

Projects

  • 2015

    Stanovení rekalibračních intervalů hladinoměrných snímačů měřicích systémů proteklého množství odpadních vod, zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2015
    Detail