doc. Ing.

Michal Stehlík

Ph.D.

FCE – associate professor

+420 54114 7820
stehlik.m@fce.vutbr.cz

Send BUT message

doc. Ing. Michal Stehlík, Ph.D.

Publications

 • 2019

  STEHLÍK, M.; KNAPOVÁ, J.; KOSTKA, V. Možnosti využití skelného recyklátu z fotovoltaických panelů pro betonové zdicí prvky. In Recycling 2019. VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství. Brno: VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2019. p. 61-67. ISBN: 978-80-214-5728-7.
  Detail

  STEHLÍK, M.; KNAPOVÁ, J.; KOSTKA, V. Possibilities of use of glass recyclate from photovoltaic panels for concrete masonry units. Bristol, Velká Británie: IOP Publishing, 2019. p. 1-8.
  Detail

  KNAPOVÁ, J.; STEHLÍK, M. Možnosti a limity využití metody Nordtest (NT BUILD 492) pro vláknobetony. In JUNIORSTAV 2019. Sborník příspěvků. Brno: FAST, Vysoké učení technické v Brně. ECON publishing, Brno, 2019. p. 314-320. ISBN: 978-80-86433-71-4.
  Detail | WWW

 • 2018

  KNAPOVÁ, J.; STEHLÍK, M. Změna fyzikálně-mechanických vlastností betonu z betonového recyklátu aplikací epoxidové disperze. In Juniorstav 2018. Sborník příspěvků. Brno: 2018. p. 677-683. ISBN: 978-80-86433-69-1.
  Detail | WWW

  STEHLÍK, M.; KNAPOVÁ, J.; MÁCOVÁ, P. Study of a different carbonation intensity on the internal surface of cracks and inside concretes with dense aggregate and concrete recyclate. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Bristol, Great Britain: IOP Publishing, 2018. p. 1-6. ISSN: 1757-8981.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  STEHLÍK, M.; KNAPOVÁ, J.; HEŘMÁNKOVÁ, V. Permeation and diffusion tests for estimation of durability of fibreconcretes with dense aggregate and recycled concrete. In Construmat 2018. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Bristol: IOP Publishing, 2018. p. 1-6. ISSN: 1757-8981.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  HEŘMÁNKOVÁ, V.; ANTON, O.; CIKRLE, P.; KOMÁRKOVÁ, T.; STEHLÍK, M. Possibilities and pitfalls of revitalizing the timber structure of an industrial building from the 19th century from the viewpoint of diagnosis. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Bristol: IOP Publishing, 2018. p. 1-7. ISSN: 1757-8981.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  STEHLÍK, M.; KNAPOVÁ, J. Studium rozdílné intenzity karbonatace na vnitřních površích trhlin a v hloubce betonů s hutným kamenivem i betonovým recyklátem. In Recycling 2018 "Možnosti a perspektivy recyklace stavebních odpadů jako zdroje plnohodnotných surovin" sborník přednášek 23. ročníku konference. Tribun EU s.r.o., Brno. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2018. p. 98-104. ISBN: 978-80-214-5602-0.
  Detail

 • 2017

  STAVAŘ, T.; STEHLÍK, M. Trvanlivostní vlastnosti betonů s přídavkem polymerních a ocelových vláken. TZB- info, 2017, vol. 1, no. 15363, p. 1-7. ISSN: 1801-4399.
  Detail | WWW

  STEHLÍK, M. Ochrana povrchu betonu vodou ředitelnými epoxidovými disperzemi před účinky CO2. In Construmat 2017 International Conference on Structural Materials. STU SvF Bratislava. 2017. p. 138-143. ISBN: 978-80-227-4689- 2.
  Detail

  STEHLÍK, M. Odhad trvanlivosti vláknobetonů s betonovým recyklátem rozdílnou interpretací hodnot vzlínavosti a nasákavosti. In Recycling 2017 - Možnosti a perspektivy recyklace stavebních odpadů jako zdroje plnohodnotných surovin. VUT Brno 2017. Brno: VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství ve spolupráci s Asociací pro rozvoj recyklace stavebních materiálů v ČR, 2017. p. 59-65. ISBN: 978-80-214-5485- 9.
  Detail

  STEHLÍK, M. Permeabilitní a difuzní testy pro studium trvanlivostních vlastností vláknobetonů z hutného kameniva a betonového recyklátu. In TOP 2017 Proceedings of Abstract. Miroslav Horváth. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2017. p. 74-74. ISBN: 978-80-227-4731-8.
  Detail

 • 2016

  STEHLÍK, M.; STAVAŘ, T. Porovnání různých trvanlivostních testů na betonech s přídavkem polymerních vláken. In 18. odborná konference doktorského studia Juniorstav 2016. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2016. p. 206-213. ISBN: 978-80-214-5311- 1.
  Detail

  STEHLÍK, M.; STAVAŘ, T. Odolnost vláknobetonu s betonovým recyklátem proti agresivnímu oxidu uhličitému. In Recycling 2016 - sborník přednášek 21. ročníku konference. Vensen Lomnička u Tišnova. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství ve spolupráci Asociací pro rozvoj recyklace stavebních materiálů v ČR, 2016. p. 47-52. ISBN: 978-80-214-5331- 9.
  Detail

  STEHLÍK, M.; STAVAŘ, T. Změna součinitele difuze a vzlínavosti vláknobetonu s betonovým recyklátem v agresivním prostředí CO2. In TOP 2016 Proceedings of Abstracts. Slovak University of Technology in Bratislava, Faculty of Mechanical Engineering. Slovenská republika, Nitra, Nitrianske Tlačiarne s.r.o.: Slovenská technická univerzita v Bratislavě, 2016. p. 74-74. ISBN: 978-80-227-4568- 0.
  Detail | WWW

  STAVAŘ, T.; STEHLÍK, M. Trvanlivostní vlastnosti betonů s přídavkem polymerních a ocelových vláken. In Konference zkoušení a jakost ve stavebnictví. Brno: Vysoké učení techniké v Brně, 2016. p. 161-168. ISBN: 978-80-214-5341- 8.
  Detail

  STAVAŘ, T.; STEHLÍK, M. Odolnost vláknobetonu proti agresivnímu prostředí se zvýšenou koncentrací CO2. In CONSTRUMAT 2016, Sborník příspěvků z XXII. mezinárodní konference o stavebních materiálech. Praha: České vysoké učení v Praze, 2016. p. 202-209. ISBN: 978-80-01-05958- 6.
  Detail

  STEHLÍK, M.; STAVAŘ, T. Porovnání různých trvanlivostních testů na betonech z hutného kameniva a betonového recyklátu s přídavkem polymerních vláken. In Recycling 2016 - Možnosti a perspektivy recyklace stavebních odpadů jako zdroje plnohodnotných surovin. Vensen, Lomnička u Tišnova. Brno: FSI VUT Brno ve spolupráci s Asociací pro rozvoj recyklace stavebních materiálů v ČR, 2016. p. 53-59. ISBN: 978-80-214-5331- 9.
  Detail

 • 2015

  STEHLÍK, M.; STAVAŘ, T.; ROZSYPALOVÁ, I. Selected ndt methods for determination of durability characteristics of fibre composites with cement matrix. International journal of interdisciplinarity in theory and practice, 2015, no. 7, p. 120-126. ISSN: 2344-2409.
  Detail | WWW

  STEHLÍK, M.; STAVAŘ, T.; ROZSYPALOVÁ, I. Fibre concrete durability in relation to the development of permeability. In Advaces and Trends in Engineering Sciences and Technologies. Mohamad Al Ali and Peter Platko. Leiden, The Netherlands: Taylor and Francis Group, UK, 2015. p. 393-398. ISBN: 978-1-138-02907- 1.
  Detail

  STEHLÍK, M.; STAVAŘ, T.; ROZSYPALOVÁ, I. Durability of Fiber Composites with Cement Matrix. In ESaT 2015 International Conference on Enginering Sciences and Technologies. TUK Košice. Košice, Slovenská republika: TUK Košice, 2015. p. 64-67. ISBN: 978-80-553-2042- 7.
  Detail

  STEHLÍK, M.; STAVAŘ, T. Porovnání trvanlivostních vlastností vláknobetonů z hutného kameniva a betonového recyklátu na základě výsledků permeabiulitních a difuzních testů. In Recycling 2015. VUT BRNO. Brno: VUT v Brně, FSI, Asociace pro rozvoj recyklace stavebních materiálů, 2015. p. 89-93. ISBN: 978-80-214-5141- 4.
  Detail

  STEHLÍK, M.; HEŘMÁNKOVÁ, V.; VÍTEK, L. Opening of microcracks and air permeability in concrete. Journal of civil engineering and management, 2015, vol. 21, no. 2, p. 177-184. ISSN: 1392-3730.
  Detail

  STAVAŘ, T.; STEHLÍK, M. PERMEABILITNÍ A DIFUZNÍ TESTY K POSOUZENÍ TRVANLIVOSTI VLÁKNOBETONŮ Z HUTNÉHO KAMENIVA A BETONOVÉHO RECYKLÁTU. In Juniorstav 2015. Brno: Vysoké učení v Brně, Fakulta stavební, 2015. p. 283-283. ISBN: 978-80-214-5091- 2.
  Detail

  STAVAŘ, T.; STEHLÍK, M. The assessment of durability of fibre concretes with dense aggregate and concrete recyclate from the results of permeability and diffusion tests. Advanced Materials Research, 2015, vol. 1100, no. 2015, p. 106-111. ISSN: 1022- 6680.
  Detail

 • 2014

  STAVAŘ, T.; STEHLÍK, M. FYZIKÁLNĚ- MECHANICKÉ VLASTNOSTI SILIKÁTY MODIFIKOVANÝCH BETONŮ POŠKOZENÝCH KARBONATACÍ. In Sanace betonových konstrukcí 2014. Brno: 2014. p. 151-158. ISBN: 978-80-905471-1- 7.
  Detail

  STEHLÍK, M.; STAVAŘ, T. Hloubka karbonatace vs. fyzikálně- mechanické vlastnosti betonů s variantní adicí betonového recyklátu a silikátových příměsí. In Konference zkoušení a jakost ve stavebnictví. VUT Brno. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2014. p. 235-244. ISBN: 978-80-214-5032- 5.
  Detail

  STAVAŘ, T.; STEHLÍK, M. Odhad náchylnosti betonů z betonového recyklátu ke karbonataci. In Recycling 2014. Vensen. Brno: VUT FSI, ARSM, 2014. p. 98-103. ISBN: 978-80-214-4866- 7.
  Detail

  STEHLÍK, M.; STAVAŘ, T. Carbonation depth vs. physical properties of concretes with alternative additions of concrete recyclate and silicate admixtures. In Trans Tech Publications. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2014. p. 290-296. ISSN: 1022-6680.
  Detail

  STEHLÍK, M. Enhancing the durability of concrete made of concrete recyclate by additives and admixtures. Journal of civil engineering and management, 2014, vol. 20, no. 2, p. 270-279. ISSN: 1392-3730.
  Detail

 • 2013

  STAVAŘ, T.; STEHLÍK, M.; HEŘMÁNKOVÁ, V. Změna trvanlivosti betonu z recyklovaného betonu variantní adicí silikátových příměsí. In Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. Brno: T.D.V. Brno, 2013. p. 99-105. ISBN: 978-80-87397-14- 5.
  Detail

  STAVAŘ, T.; STEHLÍK, M.; HEŘMÁNKOVÁ, V. Příměs popílku, strusky a mikrosiliky vs. trvanlivost betonů z recyklovaného betonu. In Sborník přednášek Popílky ve stavebnictví 2013. Asociace pro využití energetických produktů. Brno: Novpress, 2013. p. 144-151. ISBN: 978-80-87342-17- 6.
  Detail

  HEŘMÁNKOVÁ, V.; ANTON, O.; CIKRLE, P.; STEHLÍK, M. Odolnost a trvanlivost dřevěných konstrukcí. TZB- info, 2013, vol. 2013, no. 12, p. 1-6. ISSN: 1801- 4399.
  Detail

  STEHLÍK, M.; HEŘMÁNKOVÁ, V.; STAVAŘ, T. Trvanlivost silikáty modifikovaných betonů z betonového recyklátu. In Recycling 2013. Vensen. Brno: VUT FSI, ARSM, 2013. p. 38-44. ISBN: 978-80-214-4688- 5.
  Detail

  STEHLÍK, M. Testing the strength of concrete made from raw and dispersion- treated concrete recyclate by addition of additives and admixtures. Journal of civil engineering and management, 2013, vol. 19, no. 1, p. 107-112. ISSN: 1392- 3730.
  Detail

  HEŘMÁNKOVÁ, V.; ANTON, O.; CIKRLE, P.; STEHLÍK, M. Dřevo ve stavebnictví z hlediska jeho odolnosti a trvanlivosti. Materiály pro stavbu, 2013, vol. 2013, no. 1, p. 50-53. ISSN: 1213- 0311.
  Detail

  HEŘMÁNKOVÁ, V.; ANTON, O.; CIKRLE, P.; DANĚK, P.; HUBÁČEK, A.; NEVŘIVOVÁ, L.; SCHMID, P.; STEHLÍK, M. Zkušebnictví a technologie - Cvičebnice. Zkušebnictví a technologie - Cvičebnice. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, 2013. p. 1-104. ISBN: 978-80-7204-846-5.
  Detail

 • 2012

  STEHLÍK, M.; HLAVÁČ, Z. New Solvent- Free Epoxy Dispersion in Building Practice. cement-wapno- beton, 2012, vol. 2012, no. 11, p. 44-50. ISSN: 1425- 8129.
  Detail

  HEŘMÁNKOVÁ, V.; ANTON, O.; CIKRLE, P.; STEHLÍK, M. Odolnost a trvanlivost dřevěných konstrukcí. In Konference Zkoušení a jakost ve stavebnictví, Sborník recenzovaných příspěvků. Brno: 2012. p. 169-178. ISBN: 978-80-214-4578- 9.
  Detail

  STEHLÍK, M. Trvanlivost přísadami a příměsemi modifikovaných betonů z recyklovaného betonu. In Recycling 2012 - Možnosti a perspektivy recyklace stavebních odpadů jako zdroje plnohodnotných surovin. VUT FSI. Brno: VUT FSI, 2012. p. 4-11. ISBN: 978-80-214-4432- 4.
  Detail

  STEHLÍK, M. Influence of the age of epoxy dispersion on the effectiveness of protection of concrete surfaces. Engineering Structures and Technologies, 2012, vol. 4, no. 2, p. 37-44. ISSN: 2029- 2317.
  Detail

  HEŘMÁNKOVÁ, V.; ANTON, O.; CIKRLE, P.; STEHLÍK, M. Diagnostické metody pro zkoušení dřeva v konstrukci. In Construmat 2012. Žilina: 2012. p. 1-10. ISBN: 978-80-554-0528- 5.
  Detail

  ADÁMEK, J.; JURÁNKOVÁ, V.; KADLECOVÁ, Z.; STEHLÍK, M. Three NDT Methods for the Assesment of Concrete Permeability as a Measure of Durability. In Nondestructive testing of materials and structures. Rilem Bookseries. Istanbul, Turecko: Springer in RILEM Bookseries, 2012. p. 732-738. ISBN: 978-94-007-0722- 1.
  Detail

 • 2011

  STEHLÍK, M. Accelerated carbonation depth test in an atmosphere of 98% C02. Engineering Structures and Technologies, 2011, vol. 3, no. 2, p. 51-55. ISSN: 2029- 2317.
  Detail

  HEŘMÁNKOVÁ, V.; ANTON, O.; CIKRLE, P.; STEHLÍK, M. Diagnostické metody pro zkoušení zabudovaného konstrukčního dřeva. In Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie CONSTRUMAT 2011. Košická Belá: 2011. p. 1-8. ISBN: 978-80-553-0685- 8.
  Detail

  HEŘMÁNKOVÁ, V.; ANTON, O.; CIKRLE, P.; DANĚK, P.; HUBÁČEK, A.; NEVŘIVOVÁ, L.; SCHMID, P.; STEHLÍK, M. Zkušebnictví a technologie - Cvičebnice. Zkušebnictví a technologie - Cvičebnice. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, 2011. p. 1-100. ISBN: 978-80-7204-758- 1.
  Detail

  STEHLÍK, M. Kombinace epoxidové disperze a silikátových příměsí pro vylepšení kvality betonů z betonového recyklátu. In Recycling 2011 - Možnosti a perspektivy recyklace stavebních odpadů jako zdroje plnohodnotných surovin, sborník přednášek 16. ročníku konference. VUT FSI. Brno: FSI VUT Brno, 2011. p. 93-100. ISBN: 978-80-214-4253- 5.
  Detail

  STEHLÍK, M.; HEŘMÁNKOVÁ, V.; ANTON, O.; NOVÁK, J. Změna mechanické a chemické odolnosti filmu disperze vzhledem k délce skladování. In Sborník přednášek Sanace betonových konstrukcí 2011. Sanace betonových konstrukcí. Brno: Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, 2011. p. 112-116. ISBN: 978-80-87294-22- 2. ISSN: 1211-3700.
  Detail

  STEHLÍK, M.; NOVÁK, J. Verification of the effect of concrete surface protection on the permeability of acid gases using accelerated carbonation depth test in an atmosphere of 98% CO2. Ceramics- Silikáty, 2011, vol. 55, no. 1, p. 79-84. ISSN: 0862- 5468.
  Detail

 • 2010

  ANTON, O.; HEŘMÁNKOVÁ, V.; HOBST, L.; KORDINA, T.; STEHLÍK, M. Alternativní vzorky pro testování a kalibraci nedestruktivních metod stanovení obsahu drátků v drátkobetonu. In Sborník recenzovaných příspěvků konference Zkoušení a jakost ve stavebnictví 2010. Brno: VUT v Brně, FAST, 2010. p. 9-15. ISBN: 978-80-214-4144- 6.
  Detail

  STEHLÍK, M. Využití epoxidových disperzí pro aplikaci v recyklovaných materiálech ve stavebnictví. Součást výroční zprávy projektu DT 9 "Zkoušení materiálů a environmentální management" v rámci VVZ MSM 0021630511"Progresivní stavební materiály s využitím druhotných surovin a jejich vliv na životnost konstrukcí". Brno: VUT Brno, FAST, SZK, 2010. p. 1-10.
  Detail

  STEHLÍK, M.; VÍTEK, L.; ANTON, O.; HEŘMÁNKOVÁ, V. Modifikace betonu z betonového recyklátu variantní kombinací přísad a příměsí. In Konference zkoušení a jakost ve stavebnictví- sborník recenzovaných příspěvků. VUT Brno. Brno: VUT Brno, 2010. p. 127-135. ISBN: 978-80-214-4144- 6.
  Detail

  STEHLÍK, M.; HEŘMÁNKOVÁ, V.; ANTON, O.; VÍTEK, L. Přilnavost epoxidových disperzí na různé typy povrchů a jejich možné využití jako lepidel ve stavebnictví. In Construmat 2010 - Conference about structural materials. STU v Bratislave. Bratislava: Stavebná fakulta STU v Bratislave, 2010. p. 51-57. ISBN: 978-80-227-3297- 0.
  Detail

  STEHLÍK, M.; ANTON, O.; HEŘMÁNKOVÁ, V.; VÍTEK, L. Úprava betonu z betonového recyklátu vodou ředitelnou epoxidovou disperzí nové generace. In Sanace betonových konstrukcí- sborník přednášek. Sanace betonových konstrukcí. Sdružení pro sanace betonových konstrukcí. Brno: Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, 2010. p. 441-449. ISSN: 1211-3700.
  Detail

  ANTON, O.; HEŘMÁNKOVÁ, V.; HOBST, L.; KORDINA, T.; STEHLÍK, M. Possibility of Using Alternative Materials in the Testing and Calibration of Methods for the Determination of Content of Steel-fibres in Steel- fibre Concrete. In 8th Workshop NDT 2010 Non Destructive Testing in Engineering Practice. Brno: FAST, VUT v Brně, 2010. p. 70-75. ISBN: 978-80-7204-723- 9.
  Detail

 • 2009

  STEHLÍK, M. Využití epoxidových disperzí pro aplikaci recyklovaných materiálů ve stavebnictví. In Zkoušení a jakost ve stavebnictví 2009. VUT Brno. Brno: VUT v Brně, 2009. p. 365-372. ISBN: 978-80-214-3951- 1.
  Detail

  STEHLÍK, M.; JURÁNKOVÁ, V.; ADÁMEK, J. Možnost ovlivnění průběhu karbonatace cementových malt a betonů. In XII. Mezinárodní vědecká konference. Cerm s.r.o. Brno: Akademické nakladatelství CERM s.r.o., Brno, 2009. p. 85-88. ISBN: 978-80-7204-629- 4.
  Detail

 • 2008

  STEHLÍK, M. Vliv nátěru povrchu betonu vodou ředitelnými epoxidovými disperzemi na propustnost kyselých plynů. In Maltoviny. M. Fridrichová. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2008. p. 246-251. ISBN: 978-80-214-3772- 2.
  Detail

  STEHLÍK, M.; KOUKAL, J. Vodou ředitelné epoxidové disperze a jejich vliv na pevnost polymercementových malt. In Zkoušení a jakost ve stavebnictví 2008. Dohnálek. Praha: Kloknerův Ústav ČVUT, 2008. p. 231-236. ISBN: 978-80-01-04123- 9.
  Detail

  STEHLÍK, M. Princip urychlené zkoušky na hloubku karbonatace v 98% CO2. In Non- destructive testing in engineering practice. CERM s.r.o. Brno: Akademické nakladatelství CERM s.r.o. Brno, 2008. p. 115-117. ISBN: 978-80-7204-610- 2.
  Detail

  STEHLÍK, M.; KOUKAL, J. Hloubka karbonatace povrchově ošetřeného betonu. In Construmat 2008 - Conference about structural materials. Brno: VUT Brno, 2008. p. 35-36. ISBN: 978-80-214-3660- 2.
  Detail

 • 2007

  STEHLÍK, M.; HOFFMANN, O.; ADÁMEK, J.; KOUKAL, J. Rychlost karbonatace betonu. In Sborník příspěvků konference Zkoušení a jakost ve stavebnictví 2007. Kloknerův ústav, ČVUT. Praha: Kloknerův ústav, ČVUT, 2007. p. 45-52. ISBN: 978-80-01-03794- 2.
  Detail

  STEHLÍK, M. Vodou ředitelné epoxidové disperze nové generace- epoxidová pojiva pro vodou ředitelné systémy. Pardubice: Synpo PARDUBICE, 2007. p. 1-56.
  Detail

  STEHLÍK, M. Změny hloubky karbonatace povrchovou vrstvou betonu působením CO2. Součást výroční zprávy projektu DT 9 "Zkoušení materiálů a environmentální management" v rámci VVZ MSM 0021630511"Progresivní stavební materiály s využitím druhotných surovin a jejich vliv na životnost konstrukcí". Brno: VUT Brno, FAST, SZK, 2007. p. 1-10.
  Detail

 • 2006

  STEHLÍK, M.; ADÁMEK, J.; KOUKAL, J. VZDUCHOVÁ PROPUSTNOST A ROZVOJ MIKROTRHLIN. In WORKSHOP NDT 2006. workshop. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2006. p. 204-207. ISBN: 80-7204-487- 7.
  Detail

  STEHLÍK, M. Vzduchová propustnost a rozvoj mikrotrhlin. Součást výroční zprávy projektu DT 9 "Zkoušení materiálů a environmentální management" v rámci VVZ MSM 0021630511"Progresivní stavební materiály s využitím druhotných surovin a jejich vliv na životnost konstrukcí". Brno: VUT Brno, FAST, SZK, 2006. p. 1-8.
  Detail

  ADÁMEK, J.; JURÁNKOVÁ, V.; STEHLÍK, M. Vliv úpravy bednění drenážními potahy na povrchové vrstvy betonu. In Beotnárské dni 2006. Bratislava: Vydavateľstvo STU v Bratislave, 2006. p. 173-178. ISBN: 80-227-2500- 5.
  Detail

 • 2005

  STEHLÍK, M.; ADÁMEK, J.; KOUKAL, J.; HORKÁ, I. Mikrotrhliny a propustnost betonu. In Workshop NDT. 1. Brno: CERM s.r.o., 2005. p. 200-206. ISBN: 80-7204-420- 6.
  Detail

  STEHLÍK, M. Stanovení materiálových a přetvárných charakteristik zdiva metodou plochých lisů v kombinaci s ultrazvukovou impulzní metodou. PHD thesis. Brno: Vědecké spisy VUT v Brně, 2005. p. 1-30. ISBN: 80-214-2974- 7.
  Detail

  STEHLÍK, M. Stranovení materiálových a přetvárných charakteristik zdiva metodou plochých lisů v kombinaci s ultrazvukovou impulsní metodou. Brno: VUT Brno, 2005. p. 1-108.
  Detail

 • 2004

  STEHLÍK, M.; HAVLAN, P. Masonry testing by flat jacks and ultrasonic waves. In Juniorstav 2004. Brno: VUT- FAST, 2004. p. 167 ( p.)ISBN: 80-214-2560- 1.
  Detail

  CIKRLE, P., ADÁMEK, J., STEHLÍK, M. Ultrasonic testing of properties of mortars. In Structural Analysis of Historical Constructions. Padova, Italy: A.A. Balkema Publishers, Leiden, Netherland, 2004. p. 407 ( p.)ISBN: 04-1536-379- 9.
  Detail

  ANTON, O.; CIKRLE, P.; HEŘMÁNKOVÁ, V.; KOUKAL, J.; SCHMID, P.; STEHLÍK, M.; VÍTEK, L.; VYMAZAL, T. Zkušebnictví a technologie MODUL BI02- M04 Laboratorní cvičení. Brno: 2004. p. 1-64.
  Detail

  ADÁMEK, J.; STEHLÍK, M.; CIKRLE, P. Correlation between data double flat- jack test and sonic velocities. Průběžná zpráva mezinárodního úkolu "Onsiteformasonry"č.EVK4-2002- 00546. ÚTAM. Praha: ÚTAM Praha, 2004. p. 32-87.
  Detail

  ADÁMEK, J.; SCHMID, P.; STEHLÍK, M.; KOUKAL, J. Stavební látky MODUL BI01-M04 Keramika, dřevo, kovy a sklo. 2004. p. 1-72.
  Detail

  CIKRLE, P., ADÁMEK, J., STEHLÍK, M. Propagation velocity of ultrasonic wawes in mortar. In Workshop NDT 2004 - sborník přednášek. Brno: Vysoké učení technické v Brně FAST, Ústav fyziky, 2004. p. 24 ( p.)ISBN: 80-7204-371- 4.
  Detail

 • 2003

  STEHLÍK, M. Stanovení napjatosti zdiva metodou plochých lisů. In Odborná konference doktorského studia na FAST. Brno: CERM, 2003. p. 51-54. ISBN: 80-7204-265- 3.
  Detail

  STEHLÍK, M. Moduly pružnosti zdiva, stanovené dle ČSN EN a alternativní metodou plochých lisů. In Sanace 2003. Brno: o, 2003. p. 328- 332 ( p.)ISBN: 80-02-01538- X.
  Detail

  STEHLÍK, M. a kol. Flat Jack - Ultrasound Correlation, method for initial determination of loaded constructions. In Workshop NDT CMC 2003. Brno: Technical University of Brno, 2003. p. 138 ( p.)ISBN: 80-7204-318- 8.
  Detail

  STEHLÍK, M.; BÍLEK, V. Building Materials. první vydání. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, 2003. p. 1-171. ISBN: 80-214-2544- X.
  Detail

 • 2002

  ANTON, O.; CIKRLE, P.; HEŘMÁNKOVÁ, V.; KOUKAL, J.; SCHMID, P.; STEHLÍK, M.; VÍTEK, L.; VYMAZAL, T. Základy zkušebnictví - Návody do cvičení. Základy zkušebnictví - Návody do cvičení. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, 2002. p. 1-62. ISBN: 80-214-2079- 0.
  Detail

 • 2000

  ADÁMEK, J.; STEHLÍK, M.; ŠULÁK, P. Nová metoda stanovení napjatosti a modulů pružnosti cihelného zdiva. In Zděné a smíšené konstrukce 2000. Brno: Česká betonářská společnost, 2000. p. 81 ( p.)
  Detail

  ADÁMEK, J.; STEHLÍK, M. Probabilitní modely chování historického zdiva. Historické konstrukce a materiály při opakovaném namáhání- výroční zpráva o řešení grantového úkolu. VUT Brno. Brno: VUT Brno, 2000. p. 7-52.
  Detail

  ADÁMEK, J.; STEHLÍK, M.; ŠULÁK, P. Nová metoda stanovení napjatostí a modulu pružnosti zdiva. In Konference Zděné a smíšené konstrukce 2000. Brno, Česká republika: Česká společnost pro beton a zdivo ČSSI, 2000. p. 81 ( p.)
  Detail

 • 1999

  STEHLÍK, M.; ADÁMEK, J. Kalibrace plochých lisů při zajišťování stavu napjatosti a modulu pružnosti cihelného zdiva. In Stavebné materiály a zkůšobníctvo. Bratislava: o, 1999. p. 176-181.
  Detail

  ADÁMEK, J.; STEHLÍK, M. Směrný technologický předpis pro stanovení napjatosti cihelného zdiva v tlaku metodou plochých lisů. T01. Brno, Česká republika: ÚTAM AVČR, 1999. p. 1-17.
  Detail

  ADÁMEK, J.; STEHLÍK, M. Experimentální ověřování metody plochých lisů pro zjišťování napjatosti a modulů pružnosti cihelného zdiva. T01. Brno, Česká republika: ÚTAM AVČR, 1999. p. 1-30.
  Detail

 • 1998

  SCHMID, P. Využití plochých lisů pro diagnostiku stávajících zděných stěn. Ateliér otvorových výplní, 1998, vol. 1998, no. 3, p. 20-21. ISSN: 1211- 6580.
  Detail

 • 1997

  SCHMID, P.; STEHLÍK, M. Využití plochých lisů pro diagnostiku stávajících zděných stěn. In Construmat 97. Herlany: 1997. p. 123 ( p.)
  Detail

 • 1995

  ADÁMEK, J., KOUKAL, J., STEHLÍK, M. Anglicko- česká příručka vlastností a zkoušení stavebních hmot. Anglicko- česká příručka vlastností a zkoušení stavebních hmot. PC-DIR s.r.o. - Nakladatelství, Brno: PC-DIR s.r.o. - Nakladatelství, Brno, 1995. ISBN: 80-214-0686- 0.
  Detail

*) Publications are generated once a 24 hours.