Ing.

Michal Orsák

FIT

iorsak@fit.vutbr.cz

Send BUT message

Ing. Michal Orsák

Projects

  • 2020

    Návrh, optimalizace a evaluace aplikačně specifických počítačových systémů, zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2023
    Detail

  • 2019

    VI20192022143, Flexibilní sonda pro realizaci zákonných odposlechů, zahájení: 01.07.2019, ukončení: 30.09.2022
    Detail