Ing.

Michal Karas

Ph.D.

FBM – Assistant professor

+420 54114 3708
karas@fbm.vutbr.cz

Send BUT message

Ing. Michal Karas, Ph.D.

Projects

 • 2020

  Predikční modely ve financích – specifika MSP, zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2022
  Detail

 • 2019

  TL02000434, Rodinné podniky: generátory hodnoty a určování hodnoty v procesu nástupnictví, zahájení: 01.01.2019, ukončení: 31.12.2022
  Detail

 • 2018

  Predikční modely ve financích: analýza faktorů a predikce bankrotu, výkonnosti a hodnoty podniku, zahájení: 01.03.2018, ukončení: 29.02.2020
  Detail

 • 2015

  Vybrané otázky finančního řízení podniků v mezinárodním prostředí, zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2016
  Detail

 • 2013

  Výzkum interních a externích faktorů ovlivňujících hodnotu podniku, zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2014
  Detail

 • 2012

  Efektivní ekonomické řízení podniku s ohledem na vývoj globálních trhů, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

 • 2011

  Rozvoj poznatků ke zdokonalování informační podpory ekonomického řízení podniku, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

 • 2010

  Vliv aplikace Mezinárodních standardů účetního výkaznictví na obraz o finanční pozici a výkonnosti podniku, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail