Ing.

Martina Žákovská

FBM – External Pedagogue

zakovska@fbm.vutbr.cz

Send BUT message

Ing. Martina Žákovská

Projects

  • 2015

    Výzvy managementu: teorie a praxe, zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2016
    Detail