Ing.

Martin Paar

Ph.D.

FEEC, UEEN – Assistant professor

+420 54114 6229
paar@feec.vutbr.cz

Send BUT message

Ing. Martin Paar, Ph.D.

Publications

 • 2016

  SOUČEK, J.; PAAR, M. Indikace stavu pojistek v distribučních sítích NN. In Sborník konference ČK CIRED 2016. 1. České Budějovice: EGC České Budějovice, 2016. p. 1-10. ISBN: 978-80-905014-5-4.
  Detail | WWW

 • 2015

  PAAR, M. Collection of examples for exercises for course CDEE. 2015. p. 1-46.
  Detail

  MACEČKOVÁ, T.; NOVOTNÝ, V.; SOUČEK, J.; PAAR, M. Instalace měření v mřížové síti společnosti ČEZ Distribuce v Šumperku pro účely analýz a monitoringu provozu. In Sborník konference ČK CIRED 2015. 1. České Budějovice: EGC České Budějovice, 2015. p. 1-10. ISBN: 978-80-905014-4-7.
  Detail | WWW

 • 2014

  BELATKA, M.; PAAR, M.; CHODURA, P. The Influence of Phase Sequence Selection On Magnetic Flux Density Curve of EHV Cable Line. Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska, 2014, vol. 2014, no. 3, p. 61-64. ISSN: 2083- 0157.
  Detail

  BELATKA, M.; PAAR, M.; CHODURA, P.; MATOUŠEK, A. The Phase Sequence Selection for Cables Lines at Extra High Voltage Level. In Proccedings of the 2014 15 th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE). 1. Brno: 2014. p. 501-505. ISBN: 978-1-4799-3806-3.
  Detail

 • 2013

  PAAR, M.; CHODURA, P.; ORSÁGOVÁ, J.; TOMAN, P.; KRBAL, M. State-of-the- Art of HVDC and Application in Super Grid Concept. In Proceedings of the 14th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2013. 1. Ostrava: VSB – Technical University of Ostrava, 2013. p. 627-632. ISBN: 978-80-248-2988- 3.
  Detail

 • 2012

  PAAR, M.; KATOVSKÝ, K. The Impact the Change of Feeder Lines Reliability to the Network Configuration. In PROCEEDINGS OF THE 13TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ELECTRIC POWER ENGINEERING 2012, VOLS 1 AND 2. Vol. 1. Brno: Brno University of Technology, 2012. p. 181-186. ISBN: 978-80-214-4514- 7.
  Detail

 • 2011

  PAAR, M.; TOPOLÁNEK, D. Influence Power Losses Costs to Optimization Focused to Minimization Interruption Costs. In Proceedings of the 12th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2011. Ostrava: VSB - Technical University of Ostrava, 2011. p. 580-583. ISBN: 978-80-248-2393- 5.
  Detail

  PAAR, M.; OLIVA, L.; JILKOVÁ, J. Optimizing Topology of the Power Distribution Network Using Genetic Algorithm. In Proceedings of the International Conference on Evolutionary Computation Theory and Applications and International Conference on Fuzzy and Applications. 1. INSTICC - Institute for systems and Technologies of Information, Control and Communication: SciTePress - Science and Technology Publications, 2011. p. 239-244. ISBN: 978-989-8425-83- 6.
  Detail

  TOMAN, P.; DRÁPELA, J.; MIŠÁK, S.; ORSÁGOVÁ, J.; PAAR, M.; TOPOLÁNEK, D.; BOK, J.; NOVOTNÝ, J.; ŠKODA, J. Provoz distribučních soustav. 1. 1. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2011. 264 p. ISBN: 978-80-01-04935-8.
  Detail

  PTÁČEK, M.; PAAR, M. Aplikace genetického algoritmu pro optimalizaci provozu distribuční sítě. In Elektrotechnika a informatika 2011 část třetí - Elektroenergetika. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2011. p. 49-52. ISBN: 978-80-261-0017- 1.
  Detail

 • 2010

  PAAR, M. Vliv doby plných ztrát na multikriteriální optimalizaci. In ELEN 2010. první. Masarykova kolej , Thákurova 1, Praha 6 - Dejvice: Národním komitétem CIGRE ČR a SR, 2010. p. 1-11. ISBN: 978-80-254-8089- 2.
  Detail

  PAAR, M.; TOPOLÁNEK, D.; TOMAN, P. Time Consuption of Simulation Depends on Standards. In Proceedings of the 16th International Scientific and Practical Conference of Students, Post- graduates and Young Scientists MODERN TECHNIQUE AND TECHNOLOGIES MTT 2010. Tomsk: TPU Press, 2010. p. 10-12. ISBN: 0-7803-8226- 9.
  Detail

  PAAR, M. The Size of Customers' Loads Influence to Their Reconnection in the Reconfiguration. In PROCEEDINGS of the 11TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ELECTRIC POWER ENGINEERING 2010. Brno: Brno University of Technology, FEEC, Department of Electrical Power Engineering, 2010. p. 83-86. ISBN: 978-80-214-4094- 4.
  Detail

  TOPOLÁNEK, D.; TOMAN, P.; PAAR, M. Current Transformer and Rogowski Coil Accuracy Confrontation. In Proceedings of the 16th International Scientific and Practical Conference of Students, Post- graduates and Young Scientists MODERN TECHNIQUE AND TECHNOLOGIES MTT 2010. Tomsk Polytechnic University: TPU Press, Tomsk, 2010. p. 12-14. ISBN: 0-7803-8226- 9.
  Detail

  PAAR, M.; TOMAN, P. Comparison Influence of Continuity System and Single- Customers Standards to Distribution Network Configuration. In Proceedings of the Congreso Internacional de Distribución Eléctrica. 1. Buenos Aires, Argentina: CIDEL, 2010. p. 1-7. ISBN: 978-987-97399-3- 8.
  Detail

 • 2009

  PAAR, M.; VERHO, P.; TOMAN, P. Minimalizace nákladů za přerušení elektrické energie pomocí rekonfigurace distribuční sítě. In Electric Power Engineering - Proceedings of the 10th International Scientific Conference - CD. Ostrava: VŠB- Technická univerzita Ostrava, 2009. p. 147-151. ISBN: 978-80-248-1947- 1.
  Detail

  SKALA, P.; DĚTŘICH, V.; ŠPAČEK, Z.; PAAR, M. Some Features of Possible Solutions of Installing Telecontrolled Section Switches and Reclosers in the MV Overhead Network. In Proceedings of the 2009 IEEE POWER & ENERGY SOCIETY GENERAL MEETING, VOLS 1- 8. 345 E 47TH ST, NEW YORK, NY 10017 USA: IEEE, 2009. p. 3124-3130. ISBN: 978-1-4244-4240- 9.
  Detail

  PAAR, M. Využití genetických algoritmů při optimalizaci procesů v elektroenergetice. 2009.
  Detail

  PAAR, M.; PROKOP, V.; TOMAN, P. Porovnání klasického a Niche Genetického algoritmu pro rekonfiguraci distribuční sítě. In PROCEEDINGS OF THE 5TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC SYMPOSIUM ON ELECTRIC POWER ENGINEERING - ELEKTROENERGETIKA 2009. Stara Lesna, SLOVAKIA: TECHNICAL UNIV KOSICE, FAC ELECTRICAL ENGRG & INFORMATICS, DEPT ELECTRICAL POWER ENGRG, LETNA 9, KOSICE, 00000, SLOVAKIA, 2009. p. 440-443. ISBN: 978-80-553-0401- 4.
  Detail

  PAAR, M. Problémy při použití funkce Rand v programu MATLAB. In Sborník příspěvků konference Králiky 2009. Brno: VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2009. p. 198-201. ISBN: 978-80-214-3938- 2.
  Detail

  PAAR, M.; ŠPAČEK, J.; TOMAN, P. Reconfiguration of Distribution Network by Genetic Algorithm. In Proceedings of the 15th International Scientific and Practical Conference of Students, Post- graduates and Young Scientists MODERN TECHNIQUE AND TECHNOLOGIES MTT 2009. Tomsk: TPU Press, 2009. p. 9-11. ISBN: 978-5-98298-517- 0.
  Detail

  PAAR, M.; VERHO, P.; TOMAN, P. An Application of Genetic Algorithms to the Distribution Network Reconfiguration for Minimization of Interruption Costs. In 20th International Conference and Exhibition on Electricity Distribution - CD. Stevenage Hertfordshire: IET Service Ltd, 2009. p. 1-5. ISBN: 978-1-84919-126- 5.
  Detail

 • 2008

  PAAR, M. Searching of Radial Subnetwork in Meshed Network by Modified Depth- First Search Algorithm. In Proceeding of the 14th Conference Student EEICT 2007. Volume 3. Brno: Vysoké učení technické, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií a Fakulta informačních technologií, 2008. p. 197-201. ISBN: 978-80-214-3616- 9.
  Detail

  PAAR, M.; TOMAN, P. Distribution Network Reconfiguration Based on Minimal Power Losses. In Proccedings of the 9th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2008. Brno: Brno University of Technology, Department of Electrical Power Engineering, 2008. p. 211-215. ISBN: 978-80-214-3650- 3.
  Detail

  DĚTŘICH, V.; SKALA, P.; PAAR, M. Snížení nákladů na přerušení dodávky dálkovým ovládáním městských distribučních sítí vn. In Proccedings of the 9th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2008. Brno: Brno University of Technology, Department of Electrical Power Engineering, 2008. p. 281-284. ISBN: 978-80-214-3650- 3.
  Detail

 • 2007

  PAAR, M. Utilization of PSO with Parallel Operations for Optimization of MV Network Compensation. In Proceeding of the 13th Conference Student EEICT 2007. Volume 3. Brno: Vysoké učení technické, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií a Fakulta informačních technologií, 2007. p. 174-178. ISBN: 978-80-214-3409- 7.
  Detail

  TOMAN, P.; PAAR, M. Simulation of Instrument Transformer Properties in Power Systems. Energyspectrum - International e-Journal, www.energyspectrum. net, 2007, vol. 2, no. 2, p. 1-5. ISSN: 1214- 7044.
  Detail

  TOMAN, P.; PAAR, M.; BÁTORA, B. Possible method of localization of earth faults in mv networks. In Proceedings of 8th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2007. Ostrava: VŠB TU Ostrava, 2007. p. 1-5. ISBN: 978-80-248-1391- 2.
  Detail

  TOMAN, P.; PAAR, M.; ORSÁGOVÁ, J. Elimination of Phase Capacity Asymmetry and Localization of Faults in Compensated Networks. In PROCEEDINGS OF THE IVTH INTERNATIONAL SCIENTIFIC SYMPOSIUM ON ELECTRIC POWER ENGINEERING - ELEKTROENERGETIKA 2007. 1. Košice: TU Košice, 2007. p. 420-423. ISBN: 978-80-553-0400- 7.
  Detail

  PAAR, M.; TOMAN, P. Comparison of PSO and GA by Optimization of Compensation of MV Network. In PROCEEDINGS OF THE 8TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ELECTRIC POWER ENGINEERING 2007. Ostrava: VSB-TECH UNIV OSTRAVA, FEECS, DEPT ELECTR POWER ENG, 17. LISTOPADU 15, OSTRAVA, 70833, CZECH REPUBLIC, 2007. p. 257-264. ISBN: 978-80-248-1391- 2.
  Detail

  PAAR, M.; TOMAN, P. Utilization of Particle Swarm Optimization Algorithm for Optimization of MV Network Compensation. In Proceedings of the 2007 IEEE LAUSANNE POWERTECH. Lausanne: Ecole Polytechnique Federale de Lausanne, 2007. p. 1991-1995. ISBN: 978-1-4244-2189- 3.
  Detail

  PAAR, M.; TOMAN, P.; NIELSEN, H. Optimization of the Compensation of a Meshed MV Network by a Modified Genetic Algorithm. In PROCEEDINGS OF THE 9TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ELECTRICAL POWER QUALITY AND UTILISATION, VOLS 1 AND 2. Barcelona: International Center for Numerical Methods in Engineering (CIMME), 2007. p. 158-163. ISBN: 978-84-691-0057- 8.
  Detail

  TOMAN, P.; PAAR, M.; BÁTORA, B. Using of the Artificial Neural Networks to the Localization of the Earth Faults in radial Networks. In Proceedings of 19th International Conference and Exhibition on Electricity Distribution CIRED 2007. Liege, Belgium: AIM Belgium, 2007. p. 1-4.
  Detail

  TOMAN, P.; PAAR, M.; ORSÁGOVÁ, J. Possible Solutions to Problems of Voltage Asymmetry and Localization of Failures in MV Compensated Networks. In 2007 IEEE LAUSANNE POWERTECH, VOLS 1- 5. 1. Lausanne: Ecole Polytechnique Federale de Lausanne, 2007. p. 1758-1763. ISBN: 978-1-4244-2189- 3.
  Detail

 • 2006

  TOMAN, P., ORSÁGOVÁ, J., PAAR, M., KRÁTKÝ, M. Simulation of Ferroresonance Phenaomena in Power Systems. In Proceedings of CIDEL Argentina 2006. Buenos Aires: ADEERA, 2006. p. 3 ( p.)ISBN: 80.
  Detail

  PAAR, M. Optimisation of Parallel Compensation in Distribution Network with HPSO. In Proceeding of the Student EEICT 2006, Vol. 3. vol. 3. Brno: Novotný, 2006. p. 72-76. ISBN: 80-214-3162- 8.
  Detail

  TOMAN, P., KRÁTKÝ, M., PAAR, M. Dynamic Model of Hysteresis Loop and Ferroresonance Phenomena. In Proceedings of The 8th IEE International Conference ACDC 2006 on AC and DC Power Transmission. London, UK: IEE, 2006. p. 290 ( p.)ISBN: 0-86341-613- 6.
  Detail

  PAAR, M.; TOMAN, P. Využití metody roje částic při řešení kompenzace distribuční sítě. In PROCEEDINGS OF THE 7TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ELECTRIC POWER ENGINEERING 2006. Brno: BRNO UNIV TECHNOLOGY, FEEC, DEPT ELECTRICAL POWER ENGINEERING, 2006. p. 131-134. ISBN: 978-80-214-3180- 5.
  Detail

  PAAR, M., TOMAN, P., ORSÁGOVÁ, J., KRÁTKÝ, M. The Aplication of Modified Genetic Algorithms to Shunt Compensation Optimization. In Proceedings of CIDEL Argentina 2006. Buenos Aires: ADEERA, 2006. p. 9 ( p.)ISBN: 80.
  Detail

  TOMAN, P.; PAAR, M. Simulation of Instrument Transformer Properties in Power Systems. In PROCEEDINGS OF THE 7TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ELECTRIC POWER ENGINEERING 2006. 1. Brno: Brno University of Technology, 2006. p. 111-115. ISBN: 978-80-214-3180- 5.
  Detail

  KRÁTKÝ, M., TOMAN, P., ORSÁGOVÁ, J., PAAR, M. Utilization of Interstate Redispatching for Solving Faults in Interconnected Power Systems. In Proceedings of CIDEL Argentina 2006. Buenos Aires: ADEERA, 2006. p. 1 ( p.)ISBN: 80.
  Detail

 • 2005

  PAAR, M. Optimization of Parallel Compensation in MV Distribution Network. In Honeywell EMI 2005. Brno: VUT Brno, 2005. p. 65-67. ISBN: 80-214-2942- 9.
  Detail

  PAAR, M. Optimalizace paralelní kompenzace v distribuční síti. In Student EEICT 2005, Vol. 1. Brno: VUT Brno, 2005. p. 207-209. ISBN: 80-214-2888- 0.
  Detail

*) Publications are generated once a 24 hours.