Ing.

Martin Nový

CSc.

FCE – Assistant professor

+420 54114 8639
novy.m@fce.vutbr.cz

Send BUT message

Ing. Martin Nový, CSc.

Publications

 • 2019

  NOVÝ, M.; NOVÁKOVÁ, J.; WALDHANS, M. WATER CONSUMPTION IN CONSTRUCTION PROJECTS. In SGEM 2019. International multidisciplinary geoconference SGEM. Bulharsko: 2019. p. 935-943. ISBN: 978-619-7408-86-7. ISSN: 1314-2704.
  Detail

 • 2018

  DUFEK, Z.; KORYTÁROVÁ, J.; APELTAUER, T.; HROMÁDKA, V.; FIALA, P.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; VANĚREK, J.; AIGEL, P.; VÝSKALA, M.; NOVÝ, M. Veřejné stavební investice. Praha: Leges, 2018. 392 p. ISBN: 978-80-7502-322-3.
  Detail

  NOVÝ, M.; NOVÁKOVÁ, J.; WALDHANS, M. Recycled materials and project management of building constructions. In 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2018, Volume 18, Ecology, Economics, Education and Legislation, Issue: 5.3. International multidisciplinary geoconference SGEM. Sofia, Bulharsko: International Multidisciplinary Scientific GeoConferences SGEM, 2018. p. 663-670. ISBN: 978-619-7408-48-5. ISSN: 1314-2704.
  Detail

 • 2017

  NOVÝ, M.; NOVÁKOVÁ, J.; WALDHANS, M.; ZACPAL, J. PRICE AS THE BASIC VALUE OF PROJECT MANAGEMENT OF BUILDING GREEN CONSTRUCTIONS. In 17th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2017. International multidisciplinary geoconference SGEM. Sofie, Bulharsko: STEF92 Technology, 2017. p. 611-618. ISBN: 978-619-7408-29-4. ISSN: 1314-2704.
  Detail

  NOVÝ, M.; NOVÁKOVÁ, J.; WALDHANS, M. Time Continuos Modernization of the Highway - Pros and Cons. In 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2017 - Conference Proceedings, volume 17. International multidisciplinary geoconference SGEM. Sofia, Bulgaria: International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM, 2017. p. 981-988. ISBN: 978-619-7408-10- 2. ISSN: 1314-2704.
  Detail

 • 2016

  BARTOŠ, M.; ZÁHORSKÁ, H.; HROMÁDKA, V.; VÍTKOVÁ, E.; NOVÝ, M. The Application of Project Management in Pre- Investment Phase of a Construction Project. In 3rd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2016, Book 2. SGEM International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts. Sofie, Bulharsko: SGEM International Multidisciplinary Scienticic Conference on Social Sciences and Arts, 2016. p. 593-600. ISBN: 978-619-7105-74- 2. ISSN: 2367-5659.
  Detail

  NOVÝ, M.; NOVÁKOVÁ, J.; BARTOŠ, M. Pricing in Construction Project Management Performed by the Self- employed. Procedia Engineering, 2016, vol. 2016, no. 161, p. 759-764. ISSN: 1877-7058.
  Detail

  NOVÝ, M.; HOCHOVÁ, P. Cenová statistika ve stavebníctví 2004 - 2015. Praha: Český statistický úřad, 2016. 24 p. ISBN: 978-80-250-2691- 5.
  Detail

 • 2015

  NOVÝ, M.; NOVÁKOVÁ, J.; WALDHANS, M. ČSN ISO 21500 a inovace výstavbových projektů v České republice. In Inovace a tradice, kvalita a kvantita v projektovém managementu. Zlín: Radim Bačuvčík - VeRBuM, 2015. p. 36-49. ISBN: 978-80-87500-69- 9.
  Detail

  NOVÝ, M. CENOVÁ STATISTIKA STAVEBNICTVÍ. Czech Journal of Civil Engineering, 2015, no. 2, p. 78-84. ISSN: 2336-7148.
  Detail

 • 2014

  NOVÝ, M.; NOVÁKOVÁ, J.; WALDHANS, M. Projektové řízení ve stavebnictví. In Specifika technických projektů. Kuřim: Akademické centrum studentských aktivit, 2014. p. 11-19. ISBN: 978-80-905297-2- 4.
  Detail

  NOVÝ, M.; NOVÁKOVÁ, J.; WALDHANS, M. THE IMPACT OF ČSN ISO 21500 STANDARD ON PROJECT MANAGEMENT OF CONSTRUCTIONS IN THE CZECH REPUBLIC. In Poeple, Buildings and Environment 2014. PEOPLE, BUILDINGS AND ENVIRONMENT. Brno: VUT v Brně, FAST, 2014. p. 349-355. ISBN: 978-80-214-5050- 9. ISSN: 1805-6784.
  Detail

 • 2012

  NOVÝ, M.; NOVÁKOVÁ, J.; WALDHANS, M. ROZVOJ VÝUKY PŘEDMĚTU PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ STAVEB II NA OBORU MANAGEMENT STAVEBNICTVÍ STAVEBNÍ FAKULTY VUT V BRNĚ. In People, Buildings and Environment 2012. Brno: VUT v Brně, FAST, 2012. p. 39-44. ISBN: 978-80-214-4628- 1.
  Detail

  NOVÝ, M.; NOVÁKOVÁ, J.; WALDHANS, M. PROJECT MANAGEMENT IN BUILDING INDUSTRY MANAGEMENT. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2012, vol. 60, no. 7, p. 189-198. ISSN: 1211-8516.
  Detail

  NOVÝ, M. Vývoj cen ve stavebnictví. Stavební obzor, 2012, vol. 21, no. 7, p. 218-223. ISSN: 1210- 4027.
  Detail

 • 2011

  MARKOVÁ, L.; KORYTÁROVÁ, J.; NOVÝ, M.; HROMÁDKA, V. Náklady životního cyklu stavby. 2011. 2011. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2011. 125 p. ISBN: 978-80-7204-762- 8.
  Detail

 • 2009

  KORYTÁROVÁ, J.; MARKOVÁ, L.; NOVÝ, M. The Modelling Building Life Cycle Costs with Software Support. In Proceedings of the Fifth International Conference Construction in the 21st Century CITC-V. Instanbul, Turkey: CITC-V, Miami, Florida, USA, 2009. p. 27-32. ISBN: 1-884342-02-7.
  Detail

 • 2008

  NOVÝ, M. Lze svépomocnou výstavbou rodinného domu ušetřit?. In Sborník příspěvků ze semináře s mezinárodní účastí Management stavebnictví 2008. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2008. p. 77-81. ISBN: 978-80-7204-580- 8.
  Detail

  TICHÁ, A.; AIGEL, P.; HROMÁDKA, V.; KORYTÁROVÁ, J.; MARKOVÁ, L.; NOVÝ, M. Optimalizace technickoekonomických charakteristik životního cyklu stavebního díla. CERM. CERM. Brno: Akademické nakl. CERM, 2008. 196 p. ISBN: 978-80-7204-599- 0.
  Detail

 • 2007

  NOVÝ, M. Ekonomická statistika. Brno: VUT FAST Brno, 2007.
  Detail

  NOVÝ, M. Projektové řízení staveb III. Brno: VUT FAST Brno, 2007.
  Detail

  NOVÝ, M.; NOVÁKOVÁ, J.; WALDHANS, M. Šetření period oprav a výměn funkčních dílů rodinných domů. In Ekonomické a riadace procesy v stavebníctve a v investičných projektoch. Bratislava: vydavatelstvo STU v Bratislave, 2007. p. 78-81. ISBN: 978-80-227-2778- 5.
  Detail

  NOVÝ, M.; NOVÁKOVÁ, J.; WALDHANS, M. Intervaly oprav a výměn funkčních dílů u staveb rodinných domů. In Lidé, stavby a příroda 2007. Práce a stidie Ústavu ekonomiky a řízení. Brno: CERM,s.r.o., 2007. p. 80-86. ISBN: 978-80-7204-545- 7.
  Detail

  NOVÝ, M.; NOVÁKOVÁ, J.; WALDHANS, M. Průměrné časové intervaly oprav a výměn funkčních dílů rodinných domů. In Cena, životnost a ekonomická efektivnost stavebního díla. Práce a studie Ústavu stavební ekonomiky a řízení. Brno: VUT v Brně, 2007. p. 63-67. ISBN: 978-80-214-3403- 5.
  Detail

  NOVÝ, M. Projektové řízení staveb I v projektu ESF. In Modernizace výuky FAST VUT v Brně. Práce a studie Ústavu stavební ekonomiky a řízení. Brno: CERM s.r.o., 2007. p. 27-30. ISBN: 978-80-7204-564- 8.
  Detail

 • 2006

  NOVÝ, M.; NOVÁKOVÁ, J.; WALDHANS, M. Životní cyklus stavby v projektovém řízení. In Cena a životní cyklus stavebního díla. Brno: VUT FAST Brno, 2006. p. 118-124. ISBN: 80-214-3189- X.
  Detail

  NOVÝ, M.; NOVÁKOVÁ, J.; WALDHANS, M. Projektové řízení staveb I. projektové řízení staveb I. Brno: VUT FAST Brno, 2006. p. 1-217.
  Detail

  NOVÝ, M.; NOVÁKOVÁ, J.; WALDHANS, M. Projektové řízení staveb II. Projektové řízení staveb II. Brno: VUT FAST Brno, 2006. p. 1-233.
  Detail

  MARKOVÁ, L.; NOVÝ, M. Průměrné časové intervaly oprav a výměn funkčních dílů obytných budov. In Cena a životní cyklus stavebního díla. Brno: VUT FAST Brno, 2006. p. 101-104. ISBN: 80-214-3189- X.
  Detail

  NOVÝ, M. Cenová statistika stavebnictví. In Brno: 2006. ISBN: 80-214-3214- 4.
  Detail

  NOVÝ, M.; NOVÁKOVÁ, J.; WALDHANS, M. Projektové řízení staveb II. Projektové řízení staveb II. Brno: VUT FAST Brno, 2006.
  Detail

 • 2005

  Nový, M. Cenová statistika ve stavebnictví. In Sborník Ceny ve stavebnictví. Brno: VUT v Brně, Fakulta stavební, 2005. p. 103-109. ISBN: 80-214-2946- 1.
  Detail

  NOVÝ, M. Třídění stavební produkce. In Sborník příspěvků Lidé, stavby a příroda. Práce a studie Ústavu vodních staveb FSAT VUT v Brně. Brno: CERM s.r.o., 2005. p. 109-115. ISBN: 80-7204-415- X.
  Detail

  MARKOVÁ, L.; TICHÁ, A.; KORYTÁROVÁ, J.; NOVÁKOVÁ, J.; WALDHANS, M.; HROMÁDKA, V.; NOVÝ, M. DT 10: Ekonomické aspekty použití nových stavebních hmot s odpady. Garant : Prof.Ing.Rostislav Drochytka, CSc. 2005.
  Detail

  NOVÝ, M., WALDHANS, M., NOVÁKOVÁ, J. STAVEBNÍ MATERIÁLY Z DRUHOTNÝCH SUROVIN. In Zborník prednášok. Bratislava, SR: STU Bratislava, 2005. p. 167-170. ISBN: 80-227-2276- 6.
  Detail

  Nový, M. Osobní příspěvek ke zvyšování konkurenceschopnosti ve stavebnictví. In Sborník Konkurenceschopnost na evropském stavebním trhu. Brno: VUT v Brně, Fakulta stavební, 2005. p. 146-151. ISBN: 80-214-2836- 8.
  Detail

 • 2004

  NOVÝ, M., NOVÁKOVÁ, J., WALDHANS, M. Výuka projektového řízení na Stavební fakultě VUT v Brně. In Výuka projektového řízení na vysokých školách. Brno: VUT v Brně, FAST, 2004. p. 79 ( p.)ISBN: 80-214-2720- 5.
  Detail

  Nový, M. Klasifikace v cenové statistice stavebnictví. In Sborník Specifikační systémy stavebních prací pro oceňování. Brno: VUT v Brně, Fakulta stavební, 2004. ISBN: 80-214-2665- 9.
  Detail

*) Publications are generated once a 24 hours.