Ing.

Martin Krčma

FME, IMID DREAT – Assistant lecturer

Martin.Krcma1@vut.cz

Send BUT message

Ing. Martin Krčma

Projects

  • 2020

    Výzkum mechanických a fyzikálních vlastností strukturovaného materiálu připravovaného pomocí aditivní výroby., zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2023
    Detail