Ing.

Martin Kiac

FEEC, UTKO

+420 54114 6922
xkiacm00@stud.feec.vutbr.cz

Send BUT message

Ing. Martin Kiac

Projects

  • 2020

    Multidisciplinární analýza zvukových a obrazových signálů s použitím moderních technik číslicového zpracování signálů a strojového učení, zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2023
    Detail