Ing.

Martin Brablc

FME, ISMMB DM – Assistant professor

Martin.Brablc@vutbr.cz

Send BUT message

Ing. Martin Brablc

Creative activities

  • BRABLC, M.; MLYNÁŘ, V.; GREPL, R.; MELICHAR, R.; POSPÍCHAL, P.: Automatický lineární měřící systém ŽĎAS - L; Měřící systém lisů na úpravu železničních soukolí. Výsledek je umístěn v areálu firmy ŽĎAS a.s. ve Žďáru nad Sázavou, v hlavním skladu H32.. URL: http://www.umt.fme.vutbr.cz/images/projekty/TN01000071_02-V9_popis.pdf. (funkční vzorek)
    http://www.umt.fme.vutbr.cz/images/projekty/TN01000071_02-V9_popis.pdf, number of downloads: 0
    Detail

In the event of a discrepancy in the data, inspect the FAQs for visiting cards.