Ing.

Martin Brablc

FME, ISMMB DM – Assistant professor

Martin.Brablc@vutbr.cz

Send BUT message

Ing. Martin Brablc

Projects

 • 2020

  Výzkum a vývoj moderních metod pro simulace, modelování a strojové učení v mechatronice, zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2023
  Detail

 • 2017

  Univerzální výkonová elektronická jednotka pro studentské a laboratorní projekty, zahájení: 01.04.2017, ukončení: 31.12.2017
  Detail

  Aplikace moderních metod modelování, identifikace a rychlého prototypování řídicích systémů na výzkum a vývoj mechatronických zařízení, zahájení: 01.03.2017, ukončení: 29.02.2020
  Detail