prof. Ing.

Mária Režňáková

CSc.

BUT – Vice-rector

+420 54114 5218, +420 54114 2790
reznakova@vutbr.cz

Send BUT message

prof. Ing. Mária Režňáková, CSc.

Projects

 • 2020

  Predikční modely ve financích – specifika MSP, zahájení: 01.01.2020, ukončení: 31.12.2021
  Detail

 • 2019

  TL02000434, Rodinné podniky: generátory hodnoty a určování hodnoty v procesu nástupnictví, zahájení: 01.01.2019, ukončení: 31.12.2022
  Detail

  TL02000007, Innovation Scorecard: Controllingový rámec inovačních projektů pro IT odvětví, zahájení: 01.01.2019, ukončení: 31.12.2021
  Detail

 • 2018

  Predikční modely ve financích: analýza faktorů a predikce bankrotu, výkonnosti a hodnoty podniku, zahájení: 01.01.2018, ukončení: 31.12.2019
  Detail

 • 2017

  Vliv nehmotného majetku na výkonnost podniku a přístupy k určování jeho hodnoty., zahájení: 01.01.2017, ukončení: 31.12.2017
  Detail

 • 2016

  Strategie developmentu pro rekonverzi industriálnich objektů v ČR a modifikace modelů hodnocení jejich ekonomické efektivnosti, zahájení: 01.03.2016, ukončení: 28.02.2017
  Detail

 • 2015

  Vybrané otázky finančního řízení podniků v mezinárodním prostředí, zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2016
  Detail

 • 2013

  Výzkum interních a externích faktorů ovlivňujících hodnotu podniku, zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2014
  Detail

 • 2012

  Efektivní ekonomické řízení podniku s ohledem na vývoj globálních trhů, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

 • 2011

  Rozvoj poznatků ke zdokonalování informační podpory ekonomického řízení podniku, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

 • 2010

  Vliv aplikace Mezinárodních standardů účetního výkaznictví na obraz o finanční pozici a výkonnosti podniku, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

  Bariéry rozvoje financování rizikovým kapitálem v ČR, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

  Rozvoj poznatků ke zdokonalování informační podpory ekonomického řízení vývoje podniku v souladu s vývojem podnikatelského prostředí. , zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

  MEB0810138, Vliv finančních trhů na finanční řízení podniků v ČR a SR v podmínkách globalizace, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2011
  Detail

 • 2006

  Metodická a obsahová inovace výuky předmětůzaměřených na finanční řízení podniků, zahájení: 01.01.2006, ukončení: 31.12.2006
  Detail

 • 2002

  Obsahová a metodická inovace předmětu "Finanční management", zahájení: 01.01.2002, ukončení: 31.12.2002
  Detail

 • 1999

  MSM 265100017, Možné trendy vývoje strojírenských a elektrotechnických podniků se zřetelem na jihomoravský region, zahájení: 01.01.1999, ukončení: 31.12.2004
  Detail

  MSM 265100018, Výzkum strategického řízení v českých firmách, zahájení: 01.01.1999, ukončení: 31.12.2004
  Detail