Dr.techn. Ing.

Mária Bendová

CEITEC, RG-1-02

+420 54114 9848
Maria.Bendova@ceitec.vutbr.cz

Send BUT message

Dr.techn. Ing. Mária Bendová

Patents

  • 2015

    užitný vzor
    BENDOVÁ, M.; HUBÁLEK, J.; Vysoké učení technické v Brně: Membrána pro senzor vodíku a senzor vodíku osazený touto membránou, a membrána pro PEM palivový článek a PEM palivový článek osazený touto membránou. 28682, užitný vzor. (2015)
    Detail