Ing.

Marcela Počinková

Ph.D.

FCE – Assistant professor

+420 54114 7935
pocinkova.m@fce.vutbr.cz

Send BUT message

Ing. Marcela Počinková, Ph.D.

Publications

 • 2017

  RUBINOVÁ, O.; POČINKOVÁ, M. Individuálně stavěná kamna jako centrální zdroj tepla. In Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2017. p. 96-100.
  Detail

 • 2016

  HIRŠ, J.; HORÁK, P.; RUBINA, A.; FORMÁNEK, M.; POČINKOVÁ, M.; RUBINOVÁ, O.; ŠMÍDOVÁ, O. Sborník přednášek konference Burza zkušeností z projektování, realizace a provozování staveb. Sborník přednášek konference Burza zkušeností z projektování, realizace a provozování staveb. Brno: Společnost pro techniku prostředí, Novotného lávka 5, Praha 1, 2016. p. 1-120. ISBN: 978-80-02-02636- 5.
  Detail

 • 2015

  RUBINOVÁ, O.; POČINKOVÁ, M.; RAPUTA, P. Konference vytápění. In Otopné plochy a mikrobiální mikroklima. Třeboň: Společnost pro techniku prostředí, 2015. p. 125-132. ISBN: 978-80-02-02589- 4.
  Detail

 • 2014

  BERNARD, J.; FRIČ, L.; RUBINOVÁ, O.; POČINKOVÁ, M.; RUBINA, A.; JELÍNEK, O. Microbiological aspects of energy-efficient HVAC (ventilation) systems houses. In enviBUILD 2014 - Buildings and Environment, International Conference proceedings. 1. Brno: Faculty of Civil Enginering, Brno University of Technology, 2014. p. 178-181. ISBN: 978-80-214-5003- 5.
  Detail

  BERNARD, J.; FRIČ, L.; RUBINOVÁ, O.; POČINKOVÁ, M.; RUBINA, A.; JELÍNEK, O. Microbiological Aspects of Energy-Efficient HVAC (Ventilation) Systems Houses. Advanced Materials Research, 2014, vol. 2014, no. 1041, p. 358-361. ISSN: 1022-6680.
  Detail | WWW

 • 2013

  VRÁNA, J.; POČINKOVÁ, M.; RUBINA, A.; VALIŠ, I. Technická pravidla G 704 01 Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách Změna 1. ČPS- GAS. ČPS- GAS. Praha: GAS, 2013. 75 p. ISBN: 978-80-7328-165- 6.
  Detail

 • 2012

  HORÁK, P.; POČINKOVÁ, M.; BARTONÍK, A. Teplo a energie z odpadních vod - článek ve sborníku. Brno: Asio spol. s r.o., 2012. p. 30-32.
  Detail

  RUBINOVÁ, O.; POČINKOVÁ, M.; ČUPROVÁ, D. Úsporný dům. Stavíme. Stavíme. Brno: CPress Brno, 2012. 183 p. ISBN: 978-80-264-0014- 1.
  Detail

  HORÁK, P.; POČINKOVÁ, M.; BARTONÍK, A. Stokový výměník a jeho využití pro tepelná čerpadla. In Alternativní zdroje energie 2012, sborník přednášek konference. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2012. p. 229-233. ISBN: 978-80-02-02393- 7.
  Detail

  VRÁNA, J.; POČINKOVÁ, M.; RUBINA, A. Průvzdušnost oken a dveří a přívod vzduchu k plynovým spotřebičům. Český instalatér, 2012, vol. 2012, no. 3, p. 18-20. ISSN: 1210- 695X.
  Detail

  HORÁK, P.; POČINKOVÁ, M.; BARTONÍK, A. ENERGETICKÝ POTENCIÁL ODPADNÍCH VOD. Vodní hospodářství, 2012, vol. 62, no. 2, p. 2-8. ISSN: 1211-0760.
  Detail

  RUBINOVÁ, O.; POČINKOVÁ, M. Vazba těsnosti budov na provoz systémů TZB a spotřebičů. In Budovy a prostředí 2012. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2012. p. 121-127. ISBN: 978-80-214-4600- 7.
  Detail

  RUBINOVÁ, O.; POČINKOVÁ, M. Vytápění kostela pomocí otopných registrů v lavicích. Topenářství, 2012, vol. XXXXVI, no. 3, p. 56-58. ISSN: 1211- 0906.
  Detail

  RUBINOVÁ, O.; POČINKOVÁ, M. Větrání a vytápění domů s téměř nulovou spotřebou energie. Český instalatér, 2012, vol. XXII, no. 4, p. 6-7. ISSN: 1210- 695X.
  Detail

  HORÁK, P.; POČINKOVÁ, M.; FORMÁNEK, M. Experimentální porovnání topného faktoru "NO-NAME" TČ vzduch- voda s údaji proklamovanými výrobcem. TZB- info, 2012, vol. 2012, no. 1, p. 1-4. ISSN: 1801- 4399.
  Detail

  HORÁK, P.; KOŇAŘÍK, M.; POČINKOVÁ, M.; PLOTĚNÝ, K. Modelování stokového výměníku tepla - zdroje pro tepelné čerpadlo. Topenářství, 2012, vol. XXXXVI, no. 5, p. 20-21. ISSN: 1211- 0906.
  Detail

 • 2011

  HORÁK, P.; POČINKOVÁ, M. Vývoj zkušebního okruhu pro měření hydraulických vlastností tepelných jednotek technických zařízení budov, časopis TZB- info. TZB- info, 2011, vol. 2011, no. 1, p. 1-5. ISSN: 1801- 4399.
  Detail

  POČINKOVÁ, M.; ŠIKULA, O. Konstrukční řešení deskového otopného tělesa a teplotní pole povrchu teplosměnné plochy. In Konference Vytápění Třeboň 2011. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2011. p. 85-88. ISBN: 978-80-02-02291- 6.
  Detail | WWW

  HIRŠ, J.; HORÁK, P.; HOŘÍNKOVÁ, L.; HUBÁČKOVÁ, B.; MOHAPL, M.; OSTRÝ, M.; POČINKOVÁ, M.; RUBINA, A.; RUBINOVÁ, O.; ŠUHAJDA, K. Technické vybavení nízkoenergetických domů - teoretické základy, učebnice. Havlíčkuv Brod: Střední škola stavební HB, 2011. p. 1-143. ISBN: 978-80-254-8921- 5.
  Detail

  HORÁK, P.; POČINKOVÁ, M. Teplo a energie z odpadních vod - využití tepla z odpadních vod k ohřevu teplé vody a k vytápění budov (DWA směrnice). Sborník Energie z odpadních vod a dpadů, Asio spol. s r.o. Praha: Asio, spol. s r. o., 2011. p. 21-24.
  Detail

 • 2010

  HIRŠ, J.; ŠIKULA, O.; RUBINOVÁ, O.; POČINKOVÁ, M.; PLÁŠEK, J. Sborník Annex 50 - Oprava bytového fondu za využití prefabrikovaných systémů. Sborník Annex 50 - Oprava bytového fondu za využití prefabrikovaných systémů. Prefabricated System for Low energy Renovation of Residential Buildings. Brno: Tribun EU s.r.o., 2010. p. 1-66. ISBN: 978-80-7399-960- 5.
  Detail

  HORÁK, P.; POČINKOVÁ, M. Mezinárodní konference Zdravé domy 2010 - Posouzení použitelnosti tepelného čerpadla vzduch-voda v extremních klimatických podmínkách. In Mezinárodní konference Zdravé domy 2010. Brno: Sdružení hliněného stavitelství, 2010. p. 124-127. ISBN: 978-80-904593-0-4.
  Detail

 • 2008

  ŠIKULA, O.; POČINKOVÁ, M.; RUBINOVÁ, O.; HIRŠ, J. Vytápěcí systémy ve střešních nadstavbách. In Vykurovanie 2008 - 16. medzinárodná konferencia na tému: energetická efektivnosť zásobovania teplom. 0815. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, 2008. p. 305-312. ISBN: 978-80-89216-19- 2.
  Detail

 • 2007

  POČINKOVÁ, M.; RUBINOVÁ, O.; HIRŠ, J. Střešní nástavby a úsporné bydlení. Topenářství, 2007, vol. 2007, no. 6, p. 32-34. ISSN: 1211- 0906.
  Detail

  POČINKOVÁ, M. Plošné vytápěcí systémy a hydraulika. Topenářství, 2007, vol. 21, no. 224, p. 28-30. ISSN: 1211- 0906.
  Detail

 • 2006

  POČINKOVÁ, M. TZB II - Vytápění budov Modul 1,2,3,4,5,6, 7. TZB II - vytápění budov. Brno: 2006.
  Detail

 • 2005

  Počinková Marcela, Ing. Podlahové vytápění Zásady návrhu a provádění, časté příčiny poruch. Ateliér otvorových výplní, izolací a vybavení staveb, 2005, vol. 9, no. 4, p. 26-28. ISSN: 1212- 4370.
  Detail

  POČINKOVÁ, M. Podlahové konvektory Otopná tělesa k vytápění a dochlazování vnitřního prostředí budov. Ateliér otvorových výplní, izolací a vybavení staveb, 2005, vol. 9, no. 6, p. 32-34. ISSN: 1212- 4370.
  Detail

  POČINKOVÁ, M.; ČUPROVÁ, D.; KALOUSEK, M. Potřebná výměna vzduchu v nízkoenergetickém domě. In VKC Intenzíva s.r.o., 2005. p. 192-195.
  Detail

  POČINKOVÁ, M. Umístění plynových spotřebičů s ohledem na větrání bytových domů. TZB- info. Internet: www.tzbinfo. cz, 2005. ISSN: 1801- 4399.
  Detail

  POČINKOVÁ, M. Kapalinové solární kolektory. Ateliér otvorových výplní, izolací a vybavení staveb, 2005, vol. 9, no. 2, p. 24-25. ISSN: 1212- 4370.
  Detail

  POČINKOVÁ, M.; TREUOVÁ, L. Vytápění 3. aktualizované vydání. Vytápění. Stavíme. Brno: Vydavatelství ERA, 2005. ISBN: 80-7366-016- 4.
  Detail

 • 2004

  POČINKOVÁ, M.; ČUPROVÁ, D. Úsporný dům. 21. století. brno: ERA group spol.s r.o., 2004. ISBN: 80-86517–96- 9.
  Detail

  POČINKOVÁ, M. Systémy TZB v úsporných domech. Ateliér otvorových výplní, izolací a vybavení staveb, 2004, vol. 8, no. 6, p. 21 ( p.)ISSN: 1212- 4370.
  Detail

  POČINKOVÁ, M.; ČUPROVÁ, D.; MUDRÁKOVÁ, A. Úsporný dům. Úsporný dům. 21. století. Brno: Era, 2004. ISBN: 80-86517-96- 9.
  Detail

  POČINKOVÁ, M. Experimentální ověřování stěnových sálavých systémů - teplovodní systémy stěnového vytápění. In Vykurovanie 2004. SSTP Bratislava: ZSVTS Bratislava, 2004. p. 253 ( p.)ISBN: 80-969030-3- 9.
  Detail

 • 2003

  POČINKOVÁ, M., TREUOVÁ, L. Vytápění. Vytápění. Stavíme. Brno: ERA, 2003. p. 1 ( p.)ISBN: 80-86517-98- 5.
  Detail

  POČINKOVÁ, M. Experimentální ověřování sálavých otopných ploch - teplovodní systémy stěnového vytápění. In Třeboň 2003. Praha: STP, 2003. p. 65 ( p.)ISBN: 80-02-01546- 0.
  Detail

*) Publications are generated once a 24 hours.