Ing.

Lukáš Zeizinger

FME, ITE DICE

Lukas.Zeizinger@vutbr.cz

Send BUT message

Ing. Lukáš Zeizinger

Publications

 • 2018

  ZEIZINGER, L.; POKORNÝ, P. The consequence of using orthotropic material in a mechanical system. In Vibroengineering Procedia. Vibroengineering Procedia. Geliu ratas 15A, LT-50282, Kaunas, Lithuania: JVE International Ltd., 2018. p. 128-131. ISSN: 2345-0533.
  Detail

  ZEIZINGER, L. Koncepční návrh pohonu dálkové pásové dopravy. In Dynamics of rigid and deformable bodies 2018 - Proceeding of conference. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Fakulta strojního inženýrství, 2018. p. 221-225. ISBN: 978-80-7561-142-0.
  Detail

  ZEIZINGER, L.; POKORNÝ, P.; POKORNÝ, P. Důsledky použití ortotropního materiálu pro demoliční zařízení. In Sborník přednášek 44. mezinárodní vědecké konference kateder dopravních, manipulačních, stavebních a zemědělských strojů. Kurdějov: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2018. p. 222-226. ISBN: 978-80-214-5644-0.
  Detail

 • 2017

  POKORNÝ, P.; ZEIZINGER, L. Napěťová analýza návrhu laboratorního modelu kontejnerového spreaderu. In 43. Medzinárodná vedecká konferencia katedier dopravných, manipulačných, stavebných a poľnohospodárskych strojov. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2017. p. 139-146. ISBN: 978-80-553-2828-7.
  Detail

*) Publications are generated once a 24 hours.