Ing.

Lukáš Zeizinger

FME, ITE DICE

Lukas.Zeizinger@vutbr.cz

Send BUT message

Ing. Lukáš Zeizinger

Projects

 • 2020

  Nové technologie pro nízkoemisní mobilitu, zahájení: 01.01.2020, ukončení: 31.12.2022
  Detail

 • 2018

  Modelování a simulace virtuálních dynamických silových účinků na nosné konstrukce stavebních strojů, zahájení: 01.04.2018, ukončení: 31.12.2018
  Detail

 • 2017

  Modelování silových účinků hydraulických systémů na nosné konstrukce mobilních pracovních strojů, zahájení: 01.04.2017, ukončení: 31.12.2017
  Detail

  Výzkum výpočtových a experimentálních metod v oblasti mobilních systémů, zahájení: 01.01.2017, ukončení: 31.12.2019
  Detail