doc. Ing.

Ludvík Bejček

CSc.

FEEC – Professor Emeritus

+420 54114 6435
bejcek@feec.vutbr.cz

Send BUT message

doc. Ing. Ludvík Bejček, CSc.

Publications

 • 2011

  BEJČEK, L. Převodníky teploty. Automa, 2011, vol. 17 (2011), no. 8- 9, p. 22-29. ISSN: 1210- 9592.
  Detail

  BEJČEK, L. Snímače tlaku I. Automa, 2011, vol. 17 (2011), no. 1, p. 20-30. ISSN: 1210- 9592.
  Detail

  BEJČEK, L. Optické vláknové snímače teploty. Automa, 2011, vol. 17 (2011), no. 8- 9, p. 38-43. ISSN: 1210- 9592.
  Detail

 • 2009

  BEJČEK, L. Refraktometrické snímače teploty. VUT FEKT Brno: 2009. p. 1-9.
  Detail

  BEJČEK, L. Přehled trhu snímačů teploty do průmyslového prostředí (Vyžádané redakcí AUTOMA). Automa, 2009, vol. 15, no. 6, p. 26-30. ISSN: 1210- 9592.
  Detail

 • 2008

  HAVRÁNEK, Z.; BEJČEK, L. Local patch acoustic holography methods in enclosed spaces. In Acoustics'08 Paris Proceedings on CD- ROM. Paříž, Francie: SFA, 2008. p. 1-6. ISBN: 978-2-9521105-4- 9.
  Detail

  HAVRÁNEK, Z.; BEJČEK, L. Local patch acoustic holography methods in enclosed spaces. In Archives (1992-2008) of the EUROpean Conference on NOISE control, euronoise on CD- ROM. EAA, 2008. p. 1-6. ISBN: 978-2-9521105-7- 0.
  Detail

  HAVRÁNEK, Z.; BEJČEK, L. Local patch acoustic holography methods in enclosed spaces. JOURNAL OF THE ACOUSTICAL SOCIETY OF AMERICA. USA: ASA, 2008. p. 1 (1 s.). ISSN: 0001- 4966.
  Detail

 • 2007

  BEJČEK, L. Výsledky měření teploty pomocí MP 50 a Ti 45 v reálné průmyslové aplikaci. In.: Měření a regulace teplot v teorii a praxi. VŠB - TU Ostrava, 18.-19.4.2007, ISNB 80-86840-12- 3. In Měření a regulace teplot v teorii a praxi. Sborník z konference VŠB - TU Ostrava, 18.-19.4.2007, ISNB 80-86840-12- 3. VŠB TU OStrava: 2007. p. 11-16. ISBN: 80-86840-12- 3.
  Detail

  BEJČEK, L. Senzory neelektrických veličin. 2007. p. 1-229.
  Detail

 • 2006

  HAVRÁNEK, Z.; BEJČEK, L. Verification of the Double Layer Holographic Array for Extraction of Sound Fields in Reverberant Conditions. In Proceedings of the XVIII IMEKO World Congress. Rio de Janeiro (Brazílie): CONGREX do Brazil, 2006. p. 1-4. ISBN: 978-1-62276-646- 8.
  Detail

 • 2005

  BEJČEK,L.: Přehled metod a snímačů měření průtoku. Odborný kurz „“ , 25.-27.2005, ISBN , s.105- 138. BEJČEK,L.: Přehled metod a snímačů měření průtoku. In Metrologie průtoku 2005. ČMI Brno: ČMI Brno, 2005. p. 105- 138 ( p.)ISBN: 80-239-4312- X.
  Detail

  BEJČEK,L. BEJČEK,L.: Nová specializovaná laboratoř na FEKT VUT v Brně. Události na VUT v Brně, 2/2005, str. 12, ISSN 121- 4421. Události na VUT v Brně, 2005, vol. 2005, no. 2, p. 12 ( p.)ISSN: 1211- 4421.
  Detail

  Ludvík Bejček, Stanislav Klusáček. Measuring mechanical properties of agricultural products by frequency analysis. In In TEST 2005 Proceedings. Nürnberg: AMA Service GmbH, 2005. p. 1-4.
  Detail

 • 2003

  GOLIÁŠ, J., BEJČEK, L., GRATZ, P., KLUSÁČEK, S. Mechanical Resonance Method for Evaluation of Firmness of Peach Fruit. Horticultural Science, 2003, vol. 30, no. 1, p. 1 ( p.)ISSN: 0862- 867X.
  Detail

  BEJČEK, L. Bezdotykové měření teploty - novinka na trhu. Automa, 2003, vol. 2003, no. 1, p. 29 ( p.)ISSN: 1210- 9592.
  Detail

  KLUSÁČEK, S., GRATZ, P., BEJČEK, L. Testování biologických produktů pomocí multianalyzátoru PULSE. In Testování biologických produktů pomocí multianalyzátoru PULSE. Spectris Praha spol. s r.o., 2003. p. 1-20.
  Detail

  ŠEDIVÁ, S., BEJČEK, L. Zkušební měřicí trať průtoku ÚAMT FEKT VUT Brno. In Průtok 2003 - sborník příspěvků. 2003. p. 71-79. ISBN: 80-86742-01- 6.
  Detail

  BEJČEK, L.; GRÄTZ, P.; KLUSÁČEK, S. Biological product testing using mechanical response. In TEST 2003 Proceedings. Wunstorf, SRN: AMA Service GmbH, 2003. p. 203-208.
  Detail

  BEJČEK, L. Bezdotykové měření teploty - novinka na trhu. 2003, vol. 9, no. 1, p. 29 ( p.)
  Detail

  BEJČEK, L. Studie výběru koncepcí snímání hladiny ve vyvíječi páry. interní materiál. VUT Brno FEKT, ÚAMT: BMT, a.s. Brno, 2003. p. 0 ( p.)
  Detail

 • 2002

  GRATZ, P., GOLIÁŠ, J., BEJČEK, L., KLUSÁČEK, S. Mechanical Resonance Method for Evaluation of Firmness of Peach Fruit. In Modern Analytical Methods for Food and Beverage Authentication. Lednice: MZLU Brno, Lednice, 2002. p. 90 ( p.)
  Detail

  BEJČEK, L. LYSENKO,V.: Analogová linearizace senzoru seriovym dvojpolem. 2002.
  Detail

  BEJČEK, L. Novinky v senzorové technice. In Teorie a praxe automatizace 2002. Brno: VUT Brno FEKT UAMT, 2002. p. 15 ( p.)
  Detail

  GRATZ, P., BEJČEK, L., KLUSÁČEK, S. Measuring mechanical properties of fruit by frequency response. In Eurosensors XVI. Praha: CVUT Praha, 2002. p. 113 ( p.)ISBN: 80-01-02576- 4.
  Detail

  BEJČEK, L., ČEJKA, M., REZ, J., GESCHEIDTOVÁ, E., STEINBAUER, M. Měření v elektrotechnice. Měření v elektrotechnice. VUT- FEKT, 2002.
  Detail | WWW

  BEJČEK, L. Vláknová optika - návody do cvičení. 2002.
  Detail

  BEJČEK, L. Měření fyzikálních veličin. 2002.
  Detail

  BEJČEK, L. Vláknová optika pro měřící a regulační techniku. 2002.
  Detail

  BEJČEK, L., PREČAN, J. Poznatky z dynamických měření snímačů tlaku. Automa, 2002, vol. 2002, no. 11, p. 26 ( p.)ISSN: 1210- 9592.
  Detail

  BEJČEK, L., BENEŠ, P. Měření průtoku dvoufázových médií. GAČR 102/99/ 1644. Brno: GAČR, 2002.
  Detail

  BEJČEK, L., ŠEDIVÁ, S. Vláknová optika - návody do laboratorních cvičení (elektronická skripta). 2002.
  Detail

 • 2001

  BEJČEK, L. Měření lisovacích sil. výzkumná zpráva. Brno: KlzServis, Valašská Bystřice, 2001.
  Detail

  BEJČEK, L. Koncepce měření obsahu sil pro sypké hmoty. výzkumná zpráva, I. Brno: Klz servis Valašská Bystřice, 2001.
  Detail

  BEJČEK, L. Bezdotykový měřič polohy pístu EPN II. Výzkumná zpráva, II. Brno: MEZ Nedvědice, 2001.
  Detail

 • 1998

  BEJČEK, L. Dynamické vlastnosti inteligentních snímačů tlaku. In Počítače v měření, diagnostice a řízení. Ostrava: TU Ostrava, 1998. p. 0 ( p.)ISBN: 80-7078- 55.
  Detail

  BEJČEK, L. Integrované snímače teploty. In Pragoregula' 98. Praha: nevím, 1998. p. 13 ( p.)ISBN: 80-902131-.
  Detail

  BEJČEK, L. Inteligentní snímače tlaku. 1998, p. 112 ( p.)
  Detail

 • 1997

  BEJČEK, L. Světlovodné snímače tlaku. In Pragoregula 97. Praha: Masarykova akademie práce, 1997. p. 91 ( p.)ISBN: 80-902131-.
  Detail

 • 1995

  BEJČEK, L., ČEJKA, M., JURA, P. Měření, zpracování a vyhodnocování experimentálních procesů. Senzor, 1995, vol. 2, no. 4, p. 3 ( p.)ISSN: 1330- 0390.
  Detail

*) Publications are generated once a 24 hours.