prof. Ing.

Luděk Žalud

Ph.D.

FEEC, UAMT – professor

+420 54114 6416
zalud@feec.vutbr.cz

Send BUT message

prof. Ing. Luděk Žalud, Ph.D.

Projects

 • 2020

  Výzkum v oblasti automatizace, kybernetiky a umělé inteligence pro Průmysl 4.0, zahájení: 01.01.2020, ukončení: 31.12.2022
  Detail

 • 2019

  DEK BIM FUTURE BUILDING , zahájení: 01.01.2019, ukončení: 31.12.2022
  Detail

  NCK KUI - subproject Robotic operations in hazardous environments and intelligent maintenance , zahájení: 01.01.2019, ukončení: 31.12.2020
  Detail

  NCK KUI - subproject Artificial intelligence, autonomous and cooperative transport systems, zahájení: 01.01.2019, ukončení: 31.12.2020
  Detail

 • 2018

  Analýza chování řidičů s vybraným neurologickým onemocněním , zahájení: 01.01.2018, ukončení: 31.12.2018
  Detail

 • 2017

  EF15_003/0000470, Robotika pro Průmysl 4.0, zahájení: 01.06.2017, ukončení: 31.10.2022
  Detail

  Intermodální registrace 3D dat ve zdravotnictví, zahájení: 01.01.2017, ukončení: 31.12.2017
  Detail

  Průmysl 4.0 v automatizaci a kybernetice, zahájení: 01.01.2017, ukončení: 31.12.2019
  Detail

 • 2016

  8A16003, ASTONISH - Advancing Smart Optical Imaging and Sensing for Health, zahájení: 01.06.2016, ukončení: 31.05.2019
  Detail

  Aplikace 3D modelování ve zdravotnictví, zahájení: 01.01.2016, ukončení: 31.12.2016
  Detail

  Objektivizace postavení hlezenní kosti při hodnocení Foot Posture Index optickým snímačem Kinect, zahájení: 01.01.2016, ukončení: 31.12.2016
  Detail

  Advanced Materials and Nanosciences, zahájení: 01.01.2016, ukončení: 31.12.2016
  Detail

 • 2015

  TH01020862, Systém pro automatickou/automatizovanou detekci/monitorování radiační situace a lokalizaci horkých zón, založený na inteligentní multifunkční detekční hlavě použitelné pro stacionární a mobilní platformy vč. bezobslužných., zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2017
  Detail

 • 2014

  Výzkum nových řídicích metod, měřicích postupů a inteligentních prostředků v automatizaci, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2016
  Detail

 • 2013

  Datová fúze maticových optických snímačů, zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2013
  Detail

 • 2012

  TE01020197, CAK3 - Centrum aplikované kybernetiky 3, zahájení: 01.03.2012, ukončení: 31.12.2019
  Detail

 • 2011

  Podpora výzkumu moderních metod a prostředků v automatizaci, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2013
  Detail

 • 2010

  Moderní metody a prostředky v automatizaci , zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

 • 2009

  GA102/09/1897, Bezpečnost automobilové dopravy - BAD, zahájení: 01.01.2009, ukončení: 31.12.2012
  Detail

  GD102/09/H081, SYNERGIE - Mobilní senzorické systémy a sítě, zahájení: 01.01.2009, ukončení: 31.12.2012
  Detail

 • 2007

  Laboratoř teleprezence a robotiky, zahájení: 01.01.2007, ukončení: 31.12.2007
  Detail

 • 2004

  1ET100750408, Digitální video-senzorický systém záchranného robotu, zahájení: 01.06.2004, ukončení: 31.12.2007
  Detail

 • 2002

  Autonomní a teleprezenčně ovládané miniroboty, zahájení: 01.01.2002, ukončení: 12.12.2002
  Detail