Ing.

Lucie Kaňovská

Ph.D.

FBM – Assistant professor

+420 54114 3783
kanovska@fbm.vutbr.cz

Send BUT message

Ing. Lucie Kaňovská, Ph.D.

Publications

 • 2021

  KAŇOVSKÁ, L.; DOUBRAVSKÝ, K. Does Provision of Smart Services Depend on Cooperation Flexibility, Innovation Flexibility, Innovation Performance or Business Performance in SMEs?. Periodica Polytechnica, Social and Management Sciences, 2021, vol. 29, no. 1, p. 1-6. ISSN: 1416-3837.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  KAŇOVSKÁ, L. Barriers to and Benefits of the Use of Smart Farming Technologies for Small and Medium Winemakers, Specifically Sensors and Weather Stations: A Pilot Study. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics. Česká zemědělská univerzita v Praze GA IN, 2021, vol. 13, no. 1, p. 71-85. ISSN: 1804-1930.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  VLČKOVÁ, V.; VLČEK, D.; KAŇOVSKÁ, L. Strategy of Servitization as a Tool for Achievement of Sustainable Development. In Hradec Economic Days Vol. 11(1) proceedings of the international scientific conference Hradec Economic Days 2021. Hradec Economic Days. Hradec Králové: University of Hradec Králové, 2021. p. 858-869. ISBN: 978-80-7435-822-7. ISSN: 2464-6067.
  Detail | WWW

  KAŇOVSKÁ, L.; BUMBEROVÁ, V. The Differences in the Propensity of Providing Smart Services by SMEs from the Electrical Engineering Industry with Regard to Their Cooperation and Innovation Flexibility. Sustainability, 2021, vol. 13, no. 9, p. 1-24. ISSN: 2071-1050.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  KAŇOVSKÁ, L.; HAVÍŘ, D. How do university students perceive visual smog in historic city centers?. Warsaw, Poland: University of Warsaw, 2021. p. 19-19.
  Detail | WWW

  KAŇOVSKÁ, L.; BUMBEROVÁ, V. Study of SMEs from electrical engineering industry providing smart services in the Czech Republic. In The 20th International Scientific Conference Globalization and its Socio-Economic Consequences 2020. SHS Web of Conferences. Rajecké Teplice, SK: EDP Sciences, 2021. p. 1-10. ISSN: 2261-2424.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  KAŇOVSKÁ, L. Využití smart technologií ve vinohradnictví. Vinařský obzor, 2021, vol. 114, no. 2, p. 80-81. ISSN: 1212-7884.
  Detail | WWW

 • 2020

  KAŇOVSKÁ, L. Capabilities for smart services in manufacturing companies. Littera Scripta, 2020, vol. 12, no. 2, p. 19-29 (11 p.)ISSN: 1805-9112.
  Detail | WWW

  KAŇOVSKÁ, L. Are smart service manufacturing providers different in cooperation and innovation flexibility, in innovation performance and business performance from non-smart service manufacturing providers?. Engineering Management in Production and Services, 2020, vol. 12, no. 4, p. 105-116. ISSN: 2543-6597.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  KAŇOVSKÁ, L. Začlenění smart technologií v podnicích. MM Průmyslové spektrum, 2020, no. 3, p. 44-45. ISSN: 1212-2572.
  Detail | WWW

  KAŇOVSKÁ, L.; TOMÁŠKOVÁ, E. THE IMPACT OF INNOVATION FLEXIBILITY ON INNOVATION PERFORMANCE IN SMALL AND MEDIUM MANUFACTURING COMPANIES. In Proceedings of the 8th International Conference Innovation Management, Entrepreneurship and Sustainability. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2020. p. 245-257. ISBN: 978-80-245-2378-1.
  Detail | WWW

 • 2019

  BUMBEROVÁ, V.; KAŇOVSKÁ, L. Sustainable marketing strategy under globalization: a comparison between p-KIBS and t-KIBS sectors. In Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky. Rajecké Teplice, SK: ZU – UNIVERSITY OF ZILINA, 2019. p. 2000-2007. ISBN: 978-80-8154-249-7.
  Detail

  KAŇOVSKÁ, L. Začlenění a rozšíření doprovodných služeb využívajících smart technologie v elektrotechnických podnicích. Control Engineering Česko, 2019, vol. 101, no. 4, p. 8-9. ISSN: 1896-5784.
  Detail | WWW

  TOMÁŠKOVÁ, E.; KAŇOVSKÁ, L. Do environmental and ethical aspects of interfunctional coordination lead to smaller business performance?. Technological and Economic Development of Economy, 2019, vol. 25, no. 6, p. 1282-1292. ISSN: 2029-4921.
  Detail | WWW

  TOMÁŠKOVÁ, E.; KAŇOVSKÁ, L. INNOVATION AND FLEXIBILITY IN SERVICES PROVIDED BY MANUFACTURING COMPANIES. In Innovation Management, Entrepreneurship and Sustainability. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2019. p. 947-956. ISBN: 978-80-245-2316-3.
  Detail | WWW

  KAŇOVSKÁ, L. Barriers of Smart Servitization in Manufacturing companies. In Perspectives of Business and Entrepreneurship Development in Digital Transformation of Corporate Business Collected abstracts and programme of international scientific conference. Brno: Vysoké učení technické: 2019. p. 37-37. ISBN: 978-80-214-5755-3.
  Detail

  KAŇOVSKÁ, L. Smart technologie pro prediktivní údržbu. MM Průmyslové spektrum, 2019, no. 11, p. 72-73. ISSN: 1212-2572.
  Detail | WWW

 • 2018

  KAŇOVSKÁ, L. SMART SERVICES AND THEIR BENEFITS FOR MANUFACTURERS FROM A GLOBAL PERSPECTIVE. EMS, 2018, vol. 12, no. 2, p. 46-56. ISSN: 1337-0839.
  Detail | WWW

  KAŇOVSKÁ, L. Využití smart technologií ve službách průmyslových podniků. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2018. 144 p. ISBN: 978-80-7204-990-5.
  Detail

  KAŇOVSKÁ, L.; TOMÁŠKOVÁ, E. The Impact of Service Offering on Business Performance in Electrical Engineering Companies. European Research Studies Journal, 2018, vol. 21, no. 4, p. 92-108. ISSN: 1108-2976.
  Detail | WWW

  TOMÁŠKOVÁ, E.; KAŇOVSKÁ, L. INTERFUNKČNÍ KOORDINACE V ŠIRŠÍM POJETÍ A NABÍDKA SLUŽEB“. Scientific Papers of the University of Pardubice, Series D, 2018, vol. 26, no. 44, p. 233-244. ISSN: 1804-8048.
  Detail | WWW

  TOMÁŠKOVÁ, E.; KAŇOVSKÁ, L.; BEDNÁŘ, J. Synergy of interfunctional coorgination and services in companies producing electrical equipment and electronic components in the Czech Republic: pilot study. Oeconomia Copernicana, 2018, vol. 9, no. 3, p. 451-459. ISSN: 2083-1277.
  Detail | WWW

  KAŇOVSKÁ, L.; TOMÁŠKOVÁ, E. Drivers for Smart Servitization in Manufacturing Companies. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics. Česká zemědělská univerzita v Praze GA IN, 2018, vol. 10, no. 3, p. 57-68. ISSN: 1804-1930.
  Detail | WWW

  KAŇOVSKÁ, L.; TOMÁŠKOVÁ, E. Data Gained from Smart Services in SMEs–Pilot Study. In Computational and Statistical Methods in Intelligent Systems. CoMeSySo 2018. Advances in Intelligent Systems and Computing. Advances in Intelligent Systems and Computing. Springer, Cham. Zlín: Springer, Cham, 2018. p. 183-200. ISBN: 978-3-030-00210-7. ISSN: 2194-5357.
  Detail | WWW

  KAŇOVSKÁ, L. COLLABORATION IN SMART SERVICES – THE RIGHT WAY TO GO?. In Business and Management. Business and Management. Vilnius, Litva: Vilnius Gediminas Technical University (VGTU) Press, 2018. p. 1-10. ISBN: 978-609-476-119-5. ISSN: 2029-4441.
  Detail | WWW

  KAŇOVSKÁ, L.; MRÁČEK, P. Zapojení brněnských neziskových organizací do výuky marketingu. In Albín Bráf International Scientific Conference Year 3. Praha: České Vysoké Učení Technické, 2018. p. 77-82. ISBN: 978-80-01-06429-0.
  Detail

  KAŇOVSKÁ, L. BENEFITS OF SMART SERVICES IN MANUFACTURING COMPANIES IN THE CONTEXT OF THE GLOBAL AREA. In GLOBALIZATION AND ITS SOCIO-ECONOMIC CONSEQUENCES. Žilina, SK: Univerzita v Žilině, 2018. p. 2128-2135. ISBN: 978-80-8154-249-7.
  Detail | WWW

 • 2017

  KAŇOVSKÁ, L. The types of service categories provided by electrical engineering companies in the Czech Republic. In Book of Abstracts 6th International Conference on Business Servitization. OmniaScience. Barcelona School of Building Construction (EPSEB) Universitat Politècnica de Catalunya: OmniaScience, 2017. p. 199-205. ISBN: 978-84-946352-7-4.
  Detail | WWW

 • 2016

  TOMÁŠKOVÁ, E.; KAŇOVSKÁ, L. Interfunctional Coordination of Service Offering Provided by Manufacturers. Engineering Economics, 2016, vol. 27, no. 5, p. 519-526. ISSN: 1392-2785.
  Detail | WWW

  KAŇOVSKÁ, L.; TOMÁŠKOVÁ, E. Trendy v nabídce doprovodných služeb a v koordinaci podniku. MM Průmyslové spektrum, 2016, no. 7, 8, p. 22-23. ISSN: 1212-2572.
  Detail | WWW

 • 2015

  KAŇOVSKÁ, L. Customer Services offered by Manufacturers. In Perspectives of Business and Entrepreneurship Development. Brno, Česká republika: Faculty of Business and Management, Brno University of Technology, 2015. p. 70-74. ISBN: 978-80-214-5226- 8.
  Detail

  KAŇOVSKÁ, L. Importance of Service Provision by Manufactures. In Innovation Management and Sustainable Economic Competitive Advantage: From Regional Development to Global Growth. International Business Information Management Association, USA: International Business Information Management Association (IBIMA), 2015. p. 1439-1445. ISBN: 978-0-9860419-5-2.
  Detail

  KAŇOVSKÁ, L.; TOMÁŠKOVÁ, E. Trends in Customer Services and Interfunctional Coordination at Manufacturers of Electrical Equipment. In 20th International Scientific Conference "Economics and Management 2015". Procedia Social and Behavioral Sciences. 2015. p. 677-682. ISSN: 1877-0428.
  Detail | WWW

  KAŇOVSKÁ, L.;. Service Offering at Electrical Equipment Manufacturers. TRENDY EKONOMIKY A MANAGEMENTU, 2015, vol. 9, no. 23, p. 17-23. ISSN: 1802- 8527.
  Detail

 • 2014

  KAŇOVSKÁ, L.; TOMÁŠKOVÁ, E. MARKET ORIENTATION AND STRATEGIC BEHAVIOUR AT HIGH- TECH COMPANIES. E a M: Ekonomie a Management, 2014, vol. 17, no. 4, p. 86-100. ISSN: 1212- 3609.
  Detail

 • 2012

  KAŇOVSKÁ, L.; TOMÁŠKOVÁ, E. Interfunctional Coordination at Hi- Tech Firms. Engineering Economics, 2012, vol. 23, no. 1, p. 70-76. ISSN: 1392- 2785.
  Detail

  KAŇOVSKÁ, L.; TOMÁŠKOVÁ, E. Orientace na konkurenci u hi- tech podniků. TRENDY EKONOMIKY A MANAGEMENTU, 2012, vol. VI, no. 10, p. 45-53. ISSN: 1802- 8527.
  Detail

 • 2010

  KAŇOVSKÁ, L. CUSTOMER SERVICES A PART OF MARKET ORIENTATION. Economics and management- 2007, 2010, vol. 15, no. 15, p. 562-565. ISSN: 1822- 6515.
  Detail

  ŠIMBEROVÁ, I.; TOMÁŠKOVÁ, E.; KAŇOVSKÁ, L. High Technology Sector in the Czech republic: Market Orientation and Corporate Culture. In The 6th International Scientific Conference Business and Management 2010. Business and Management. Selected paper. Litva: Vilnius Gediminas Technical University, 2010. p. 488-493. ISBN: 978-9955-28-311- 9. ISSN: 2029-4441.
  Detail

 • 2009

  KAŇOVSKÁ, L. Customer services and their role for industrial small and medium companies. Economics and management- 2007, 2009, vol. 14, no. 14, p. 413-420. ISSN: 1822- 6515.
  Detail

  KAŇOVSKÁ, L. Základy marketingu. Zákklady marketingu. Učební texty VŠ. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2009. ISBN: 978-80-214-3838- 5.
  Detail

  KAŇOVSKÁ, L.; TOMÁŠKOVÁ, E. Vytváření strategie doprovodných služeb v průmyslu. MM Průmyslové spektrum, 2009, vol. 5, no. 3, p. 48-49. ISSN: 1212- 2572.
  Detail

  KAŇOVSKÁ, L.; TOMÁŠKOVÁ, E. VÝZNAM DOPROVODNÝCH SLUŽEB V PRŮMYSLU. MM Průmyslové spektrum, 2009, vol. 5, no. 1- 2, p. 48-49. ISSN: 1212- 2572.
  Detail

 • 2007

  KAŇOVSKÁ, L.; TOMÁŠKOVÁ, E. Marketing communication of small and medium enterprises. In Ekonomická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Bánská Bystrica: Ekonomická fakulta, Univerzita Mateja Bela, 2007. p. 41-41. ISBN: 978-80-8083-407- 4.
  Detail

  KAŇOVSKÁ, L. Marketingová strategie společností působících v cestovním ruchu. In Hradec Králové - Hradecké ekonomické dny: Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu, 2007. p. 305-309. ISBN: 978-80-7041-824- 6.
  Detail

  KAŇOVSKÁ, L.; TOMÁŠKOVÁ, E. Jaké formy propagace použít při vstupu na zahraniční trh?. MM Průmyslové spektrum, 2007, vol. 3, no. 3, p. 88-89. ISSN: 1212- 2572.
  Detail

  TOMÁŠKOVÁ, E.; KAŇOVSKÁ, L. MODELY VÝZKUMU TRŽNÍ ORIENTACE. In Management, Economics and Business Development in the new European Conditions. Brno: VUTv Brně, FP, 2007. p. 38-39. ISBN: 978-80-7204-532- 7.
  Detail

  CHALUPSKÝ, V.; KAŇOVSKÁ, L.; TOMÁŠKOVÁ, E.; ŠIMBEROVÁ, I. MARKET ORIENTATION IN HI- TECH FIRMS. In research in the area of economics and company management. 2007. Brno: Brno University of Technology, 2007. p. 1-8. ISBN: 978-80-214-3482- 0.
  Detail

  TOMÁŠKOVÁ, E.; KAŇOVSKÁ, L. Marketing služeb - trendy v doprovodných službách. Marketing a komunikace, 2007, vol. 16., no. 3, p. 8-9. ISSN: 1211- 5622.
  Detail

  TOMÁŠKOVÁ, E.; ŠIMBEROVÁ, I.; KAŇOVSKÁ, L.; CHALUPSKÝ, V. The Method of Measuring Market Orientation. In EIBA 2007. 1. Catania, Itálie: European International Business Academy, 2007. p. 27- 30 ( p.)
  Detail

 • 2006

  TOMÁŠKOVÁ, E.; KAŇOVSKÁ, L. Tržní orientace - nový směr vývoje marketingu?. Marketing a komunikace, 2006, vol. 16., no. 3, p. 12-14. ISSN: 1211- 5622.
  Detail

  KAŇOVSKÁ, L.; TOMÁŠKOVÁ, E. Trendy v marketingu doprovodných služeb. In Praha, VŠE v Praze, Mezinárodní vědecká konference Nová teorie ekonomiky a managementu organizací: VŠE v Praze, 2006. p. 591-602. ISBN: 80-245-1091- X.
  Detail

  KAŇOVSKÁ, L.; ŠIMBEROVÁ, I.; TOMÁŠKOVÁ, E. Strategický marketing. Brno, VUT v Brně, FP: Ing. Zdeněk Novotný CSc., 2006. ISBN: 80-7355-067- 9.
  Detail

  KAŇOVSKÁ, L. Význam doprovodných služeb pro tržní orientaci podniku. In Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, Drevárská fakulta, Katedra marketingu, obchodu a svetového lesníctva: Národní lesnické centrum, Zvolen, 2006. p. 87-91. ISBN: 80-8093-009- 0.
  Detail

  KAŇOVSKÁ, L. The perception of customer services by the group of young people. In Brno, FP, VUT v Brně: Akademické nakladatelství CERM, 2006. ISBN: 80-7204-454- 0.
  Detail

  KAŇOVSKÁ, L.; TOMÁŠKOVÁ, E. Jak získávat informace potřebné pro exportní marketing?. MM Průmyslové spektrum, 2006, no. 10, p. 94-95. ISSN: 1212- 2572.
  Detail

  KAŇOVSKÁ, L.; TOMÁŠKOVÁ, E. Marketingová strategie vybraných politických stran před červnovými volbami. Marketing inspirations, 2006, vol. 1, no. 2, p. 20-25. ISSN: 1336- 796X.
  Detail

  KAŇOVSKÁ, L. The importance of customer service integration in industrial markets. In Problems of development of national economy and entrepreneurship. Proceedings of International scientific conference. Riga, Estonsko, akce: Problems of development of national economy and entrepreneurship, 21.-23.9. 2006: RTU Publishing house, Riga, 2006. p. 122-130. ISBN: 978-9984-32-298- 5.
  Detail

  KAŇOVSKÁ, L. The importace of customer services for industrial companies. In Vilnius: Vilnius University, Faculty of Economics, 2006. ISBN: 9986-19-936- 0.
  Detail

 • 2005

  KAŇOVSKÁ, L. Doprovodné služby a jejich význam pro prosperitu podniků. Brno: Vědecké spisy Vysokého učení technického v Brně, 2005.
  Detail

  KAŇOVSKÁ, L. Customer services integration to products produced on industrial markets. In Brno: VUT v Brně, Fakulta podnikatelská, 2005. ISBN: 80-214-2408- 7.
  Detail

  ŠIMBEROVÁ, I.; KAŇOVSKÁ, L.; TOMÁŠKOVÁ, E. Strategický marketing. Brno, FP: Ing. Zdeněk Novotný CSc., 2005. p. 1-70. ISBN: 80-7355-046- 6.
  Detail

  KAŇOVSKÁ, L. STANOVENÍ VÝZNAMU A POSTAVENÍ SLUŽEB PŘI TRŽNÍ ORIENTACI PODNIKŮ. výzkumná zprává. Brno, Fakulta podnikatelská: Brno, FP, 2005.
  Detail

  KAŇOVSKÁ, L. Poskytování doprovodných služeb stavebními podniky. In Brno: VUT v Brně, Fakulta stavební, 2005. p. 200-204. ISBN: 80-214-2832- 5.
  Detail

  KAŇOVSKÁ, L. Výzkum doprovodných služeb k výrobkům u průmyslových podniků v České republice. In Brno: VUT v Brně, FP, 2005. ISBN: 80-214-3099- 0.
  Detail

 • 2004

  KAŇOVSKÁ, L. Výzkum doprovodných služeb k výrobkům u průmyslových podniků v České republice. In Brno: VUT v Brně, FP, 2004. ISBN: 80-214-2787- 6.
  Detail

  KAŇOVSKÁ, L. Customer services within the Czech manufacturing companies. In Brno: VUT v Brně, FP, 2004. ISBN: 80-214-2717- 5.
  Detail

  KAŇOVSKÁ, L. Outsourcing of services. In Brno: VUT v Brně, FP, 2004.
  Detail

  KAŇOVSKÁ, L. Providing services in the manufacturing sector. In Brno: VUT v Brně, FBM, 2004. ISBN: 80-214-2661- 6.
  Detail

  KAŇOVSKÁ, L.; NÝVLTOVÁ, R.; KOLEŇÁK, J.; TOMÁŠKOVÁ, E. The Opportunity for maintenance of competitive position of companies. In Kaunas: Vilnius University Kaunas, Faculty of Humanities, 2004. ISBN: 9986-19-625- 6.
  Detail

  KAŇOVSKÁ, L. Role zaměstnanců při poskytování doprovodných služeb. In VUT v Brně, Fakulta stavební, 2004. ISBN: 80-214-2560- 1.
  Detail

  KAŇOVSKÁ, L. Doprovodné služby poskytované k výrobkům a jejich význam pro průmyslové podniky v České republice. výzkum. Brno, Fakulta podnikatelská: 2004.
  Detail

  KAŇOVSKÁ, L. Outsourcing služeb. XX. Brno: 2004.
  Detail

  KAŇOVSKÁ, L.; TOMÁŠKOVÁ, E. Využití tržní orientace a doprovodných služeb k výrobkům v českých podnicích. In New Trends for a New Europe: Research for Entrepreneurship: VUT v Brně, FP, 2004. ISBN: 80-214-2753- 1.
  Detail

 • 2003

  KAŇOVSKÁ, L. Trendy v oblasti poskytování zákaznických služeb se zaměřením na e- Commerce. výzkumná zpráva. Brno: 2003.
  Detail

  KAŇOVSKÁ, L. Konkurenční výhoda firmy při poskytování zákaznických služeb. In MendelNet 2002/ 2003. MZLU Brno: MZLU Brno, 2003. p. 1 ( p.)ISBN: 80-7302-045- 9.
  Detail

  KAŇOVSKÁ, L. Služby zákazníkům a jejich význam pro společnosti. In Management, Economic and Business in new Europe. Brno: VUT v Brně, FP, 2003. p. 300 ( p.)ISBN: 80-214-2382- X.
  Detail

  KAŇOVSKÁ, L. Theoretical view of services. In Business Development and European Comunity. Brno: VUT v Brně, FP, 2003. p. 253-255. ISBN: 80-214-2408- 7.
  Detail

  KAŇOVSKÁ, L. Sektor služeb a jeho význam pro ekonomiku. In Brno: VUT v Brně, FP, 2003. ISBN: 80-214-2532- 6.
  Detail

  KAŇOVSKÁ, L. Terciární sektor a jeho význam pro průmyslové podniky. výzkumná zpráva. Brno: 2003.
  Detail

  KAŇOVSKÁ, L. Service strategy. In Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, PEF, 2003. ISBN: 80-7157-719- 7.
  Detail

  KAŇOVSKÁ, L. Služba jako komplement výrobku. In Brno: VUT v Brně, 2003. ISBN: 80-214-2518- 0.
  Detail

  KAŇOVSKÁ, L. Auditing customer services (the firms climate and cognitive barriers). In Brno: VUT v Brně, FP, 2003. ISBN: 80-214-2445- 1.
  Detail

  KAŇOVSKÁ, L.; TOMÁŠKOVÁ, E. The importance of marketing for management in mechanical engineering. In doplnit. Herceg Novi, Yugoslavia: 2003.
  Detail

  TOMÁŠKOVÁ, E.; KAŇOVSKÁ, L. MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE U STAVEBNÍCH FIREM. In 5. Odborná konference doktorského studia s mezinárodní účastí. 2003. p. 203 ( p.)
  Detail

  TOMÁŠKOVÁ, E., SÝKOROVÁ, L. Vliv marketingu na optimalizaci přepravních toků při likvidaci použitých výrobků. In doplnit. 2003.
  Detail

 • 2002

  DVOŘÁK, J., DVOŘÁK, J., SÝKOROVÁ, L., TOMÁŠKOVÁ, E. Mezinárodní obchod - Úvod do studia mezinárodního obchodu. MSD s.r.o. Brno: Ing. Zdeněk Novotný, CSc - Brno, 2002. ISBN: 80-214-2236- X.
  Detail

  KAŇOVSKÁ, L. Vzdělávání zaměstnanců v oblasti poskytování služeb. In Brno: VUT v brně, 2002. ISBN: 80-214-2354- 4.
  Detail

  KAŇOVSKÁ, L. Význam poskytování služeb zákazníkům pro firmy. In Přínosy vědeckých disciplín pro rozvoj ekonomiky. Brno: VUT, Fakulta podnikatelská, 2002. ISBN: 80-214-2274- 2.
  Detail

  KAŇOVSKÁ, L. Služby ve výrobě v průmyslových podnicích. výzkumná zpráva. Brno: 2002.
  Detail

*) Publications are generated once a 24 hours.