prof. Ing.

Luboš Pazdera

CSc.

FCE – Professor

+420 54114 7657
pazdera.l@fce.vutbr.cz

Send BUT message

prof. Ing. Luboš Pazdera, CSc.

Projects

 • 2019

  The use of non-destructive methods for testing of the condition of degraded alkali-activated concrete, zahájení: 01.01.2019, ukončení: 31.12.2021
  Detail

  Nové přístupy k predikci trvanlivosti provzdušněného betonu prostřednictvím zjišťování obsahu a rozložení vzduchových pórů a mrazuvzdornosti, zahájení: 01.01.2019, ukončení: 31.12.2021
  Detail

 • 2018

  DG18P02OVV068, Komplexní diagnostika pálených zdících prvků historických objektů z pohledu stáří, původu a fyzikálně-mechanických vlastností v závislosti na vlhkosti, a jejich náhrada v historických objektech, zahájení: 01.03.2018, ukončení: 31.12.2021
  Detail

 • 2017

  Analýza vzniku a šíření mikrotrhlin vznikajících při vícenásobném cyklickém zatěžování konstrukčního betonu metodou akustické emise, zahájení: 01.03.2017, ukončení: 28.02.2018
  Detail

 • 2015

  Lineární a prostorová lokalizace porušení cementových kompozitů pomocí metody akustické emise – odhad rozsahu lomové procesní zóny, zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2015
  Detail

 • 2013

  Sledování vzniku trhlin v tuhnoucích cementových kompozitech pomocí akustické emise pro verifikaci výstupů numerických modelů, zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2013
  Detail

 • 2012

  Inovace výukové akusticko-vibrační laboratoře, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

 • 2010

  GAP104/10/0535, Výzkum a vývoj vybraných metod měření a analýzy pro sledování chování stavebních směsí při tuhnutí, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2012
  Detail

 • 1950

  GA103/97/P140, Studium, analýza a vyhodnocení signálů akustické emise aplikované na tenkostěnné betonové systémy, zahájení: 01.01.1950
  Detail