doc. Mgr.

Libor Topolář

Ph.D.

FCE – Associate professor

+420 54114 7664, +420 54114 7743
Libor.Topolar@vut.cz

Send BUT message

doc. Mgr. Libor Topolář, Ph.D.

Projects

 • 2021

  Studium cementových past ve fázi tuhnutí a tvrdnutí metodou puls-echo a XRD, zahájení: 01.03.2021, ukončení: 28.02.2022
  Detail

 • 2019

  Analýza mechanického vlnění procházejícího jemnozrnným kompozitním materiálem v průběhu tuhnutí a tvrdnutí, zahájení: 01.03.2019, ukončení: 28.02.2020
  Detail

  Nové přístupy k predikci trvanlivosti provzdušněného betonu prostřednictvím zjišťování obsahu a rozložení vzduchových pórů a mrazuvzdornosti, zahájení: 01.01.2019, ukončení: 31.12.2021
  Detail

  The use of non-destructive methods for testing of the condition of degraded alkali-activated concrete, zahájení: 01.01.2019, ukončení: 31.12.2021
  Detail

 • 2018

  Využití metody akustické emise pro experimentální určení vývoje poškození jemnozrnných kompozitů během zatěžování, zahájení: 01.03.2018, ukončení: 28.02.2019
  Detail

  DG18P02OVV068, Komplexní diagnostika pálených zdících prvků historických objektů z pohledu stáří, původu a fyzikálně-mechanických vlastností v závislosti na vlhkosti, a jejich náhrada v historických objektech, zahájení: 01.03.2018, ukončení: 31.12.2021
  Detail

  Pokročilý popis šíření trhlin v kompozitech na bázi alkalicky aktivované matrice, zahájení: 01.01.2018, ukončení: 31.12.2020
  Detail

 • 2017

  Experiementální analýza objemových změn cementových kompozitů v raném stádiu tuhnutí, zahájení: 01.01.2017, ukončení: 31.12.2019
  Detail

 • 2015

  Lineární a prostorová lokalizace porušení cementových kompozitů pomocí metody akustické emise – odhad rozsahu lomové procesní zóny, zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2015
  Detail

 • 2014

  Pokročilá analýza signálů akustické emise vznikajících při vzniku trhlin při tvrdnutí alkalicky aktivované strusky, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2014
  Detail

 • 2013

  Sledování vzniku trhlin v tuhnoucích cementových kompozitech pomocí akustické emise pro verifikaci výstupů numerických modelů, zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2013
  Detail