Ing.

Lenka Smolíková

Ph.D.

FBM – Assistant professor

+420 54114 2617
smolikova@fbm.vutbr.cz

Send BUT message

Ing. Lenka Smolíková, Ph.D.

Publications

 • 2019

  SMOLÍKOVÁ, L. NEW CHALLENGES OF PROJECT MANAGEMENT SPECIFIC PROJECT ENVIRONMENTS. In 6th SWS International Scientific Conference on Social Sciences ISCSS 2019. 2019. p. 829-834. ISBN: 978-619-7408-92-8.
  Detail

  SMOLÍKOVÁ, L. Business agility – new trend in business. In TITLE PAGES OF INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE "CIBMEE" 2019. 2019. p. 789-796. ISBN: 978-609-476-161-4.
  Detail

 • 2018

  SMOLÍKOVÁ, L. Project manager – manager or leader?. In Innovation Management and Education Excellence through Vision 2020. 2018. p. 1904-1908. ISBN: 978-0-9998551-0-2.
  Detail

  SMOLÍKOVÁ, L. Projektové řízení. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2018. ISBN: 978-80-214-5695.
  Detail

  SMOLÍKOVÁ, L. COMPETENCIES OF PROJECT MANAGERS IN TODAY’S COMPETITIVE GLOBAL MARKET. In Conference Proceedings vol. 5. 2018. p. 149-155. ISBN: 978-619-7408-65-2.
  Detail

 • 2016

  KOCMANOVÁ, A.; PAVLÁKOVÁ DOČEKALOVÁ, M.; ŠKAPA, S.; SMOLÍKOVÁ, L. Measuring Corporate Sustainability and Environmental, Social, and Corporate Governance Value Added. Sustainability, 2016, vol. 8, no. 9, p. 1-13. ISSN: 2071-1050.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

 • 2015

  SMOLÍKOVÁ, L. How to build effective project team?. In The 25th International Business Information Management Association Conference. 2015. p. 2603-2611. ISBN: 978-0-9860419-4- 5.
  Detail

  MELUZÍN, T.; DOHNAL, M.; KŘÍŽ, J.; ZINECKER, M.; SMOLÍKOVÁ, L. Equationless Model of Knowedge Management and Scientific Parks. In Proceedings Paper of 12th International Conference on Intellectual Capital Knowledge Management and Organisational Learning (ICICKM). Bangkok, THAILAND: 2015. p. 81-89. ISBN: 978-1-910810-74- 3.
  Detail

  ŠTĚPÁNKOVÁ, V.; SMOLÍKOVÁ, L. PROJECT DOCUMENTATION AS A RISK FOR PUBLIC PROJECTS. TRENDY EKONOMIKY A MANAGEMENTU, 2015, vol. 9, no. 23, p. 43-48. ISSN: 1802- 8527.
  Detail | WWW

  KŘÍŽ, J.; SMOLÍKOVÁ, L.; KŘÍŽ, J. Agile Reporting Process as a Part of Data- Driven Decision Support System. In 2nd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2015. Economics and Tourism. Sofia, Bulgaria: SGEM International Multidisciplinary Scientific Conference, 2015. p. 17-23. ISBN: 978-619-7105-48- 3.
  Detail

 • 2014

  OBROVÁ, V.; SMOLÍKOVÁ, L. Creative and Classic Methods of Risk Identification. In Proceedings of The 23nd International Business Information Management Association Conference. Valencia: International Business Information Management Association (IBIMA), 2014. p. 1808-1813. ISBN: 978-0-9860419-2- 1.
  Detail

  ŠTĚPÁNKOVÁ, V.; SMOLÍKOVÁ, L. Strategic Management and its Influence on Project Management. In Proceedings of The 24th International Business Information Management Association Conference, Crafting Global Competitive Economies: 2020 Vision Strategic Planning & Smart Implementation. Italy: International Business Information Management Association (IBIMA), 2014. p. 1250-1255. ISBN: 978-0-9860419-3- 8.
  Detail

 • 2013

  OBROVÁ, V.; SMOLÍKOVÁ, L. The Comparison of Selected Risk Management Methods for Project Management. In Environmental Software Systems. Neusiedl am See, Austria: Springer, 2013. p. 517-525. ISBN: 978-3-642-41150- 2.
  Detail

  OBROVÁ, V.; SMOLÍKOVÁ, L. Risk Management and the Life Cycle of the Project. In Proceedings of The 22nd International Business Information Management Association Conference. Rome, Italy: International Business Information Management Association (IBIMA), 2013. p. 1370-1377. ISBN: 978-0-9860419-1- 4.
  Detail

  BUDÍK, J.; SMOLÍKOVÁ, L. Snižování rizika pokročilé investiční strategie. Sborník vědeckých prací University Pardubice, 2013, vol. 20, no. 29, p. 14-24. ISSN: 1211- 555X.
  Detail

  OBROVÁ, V.; SMOLÍKOVÁ, L. The role of risk management in successful project management. In Vision 2020: Innovation, Development Sustainability, and Economic Growth. Vienna, Austria: International Business Information Management Association (IBIMA), 2013. p. 1496-1503. ISBN: 978-0-9860419-0- 7.
  Detail

  BUDÍK, J.; SMOLÍKOVÁ, L. Advanced Investment Strategy for Trading Major Currency Pairs. Littera Scripta, 2013, vol. 6, no. 1, p. 18-29. ISSN: 1802- 503X.
  Detail

  SMOLÍKOVÁ, L.; KOLEŇÁK, J. Metody řízení projektových týmů v podnikové praxi České republiky. Scientia& Societas, 2013, vol. 9, no. 1, p. 153-160. ISSN: 1801- 7118.
  Detail

  SMOLÍKOVÁ, L.; KOLEŇÁK, J. Using the tools of project management in the Czech Republic. TRENDY EKONOMIKY A MANAGEMENTU, 2013, vol. 7, no. 13, p. 68-75. ISSN: 1802- 8527.
  Detail

  BUDÍK, J.; SMOLÍKOVÁ, L. Citlivostní analýza řízení rizika spekulativní strategie pro obchodování měnového páru EUR/ USD. Scientia& Societas, 2013, vol. 9, no. 1, p. 87-98. ISSN: 1801- 7118.
  Detail

  BUDÍK, J.; SMOLÍKOVÁ, L. Optimalizace nákupu a prodeje měnového páru EUR/ USD pomocí genetických algoritmů jako klíč ke zvyšování ziskovosti investiční strategie. TRENDY EKONOMIKY A MANAGEMENTU, 2013, vol. 7, no. 15, p. 18-26. ISSN: 1802- 8527.
  Detail

 • 2012

  KOLEŇÁK, J.; SMOLÍKOVÁ, L. Use of the Instruments of Project Management in Business Practice in the Czech Republic. In International Conference Trends in Economics and Management for the 21st Century. Brno: FP VUT, 2012. p. 1-8. ISBN: 978-80-214-4581- 9.
  Detail

  BUDÍK, J.; DOSKOČIL, R.; SMOLÍKOVÁ, L. PROPOSAL OF INVESTMENT PORTFOLIO OF HEDGE FUND. In The 7th Internation Scientific Conference. 1. Vilnius, Lithuania: Vilnius Gediminas Technical University, 2012. p. 17-21. ISBN: 978-609-457-116- 9.
  Detail

  DOSKOČIL, R.; SMOLÍKOVÁ, L. KNOWLEDGE MANAGEMENT AS A SUPPORT OF PROJECT MANAGEMENT. In Znalosti pro tržní praxi 2012, Význam znalostí v aktuální fázi ekonomického cyklu. Olomouc: Societas Scientiarum Olomucensis II, 2012. p. 40-48. ISBN: 978-80-87533-04- 8.
  Detail

 • 2007

  NIEBAUEROVÁ, L. The importance of human recources in acquisition. In Sborník příspěvků - Workshop doktorandů Fakulty podnikatelské. 2007. ISBN: 9788021435216.
  Detail

 • 2006

  NIEBAUEROVÁ, L. Alliances. In Sborník abstraktů z evropské vědecké konference doktorandů. 2006. ISBN: 8086851621.
  Detail

  NIEBAUEROVÁ, L. Designing a strategic alliance. In Sborník příspěvků. 2006. ISBN: 802143323X.
  Detail

  NIEBAUEROVÁ, L. alliances and partnership. In New trends for a new Europe: research for enterpreneuership. 2006. ISBN: 8021432985.
  Detail

 • 2005

  NIEBAUEROVÁ, L. Fúze a akvizice. In Sborník abstraktů z evropské vědecké konference doktoradnů. 2005. ISBN: 8073021072.
  Detail

  NIEBAUEROVÁ, L. risk management. In Sborník příspěvků - doktorandský workshop. 2005. ISBN: 802143080X.
  Detail

*) Publications are generated once a 24 hours.