doc. Ing.

Lenka Bodnárová

Ph.D.

FCE – Associate professor

+420 54114 7509
bodnarova.l@fce.vutbr.cz

Send BUT message

doc. Ing. Lenka Bodnárová, Ph.D.

Projects

 • 2018

  Studium účinků proudících kapalin na opotřebení cementových kompozitů a následné modelování mechanické koroze, zahájení: 01.01.2018, ukončení: 31.12.2020
  Detail

  GA18-25035S, Studium účinků proudících kapalin na opotřebení cementových kompozitů a následné modelování mechanické koroze, zahájení: 01.01.2018, ukončení: 31.01.2020
  Detail

  Studium efektu aplikace grafenoidů a uhlíkových nanotrubiček v cementových kompozitech, zahájení: 01.01.2018, ukončení: 31.12.2018
  Detail

 • 2017

  FV20595, Ocelobetonová konstrukce přesných obráběcích strojů, zahájení: 01.07.2017, ukončení: 31.12.2020
  Detail

 • 2016

  Ověřování a analýza odolnosti cementových kompozitů při působení vysokých teplot, zahájení: 01.01.2016, ukončení: 31.12.2016
  Detail

 • 2015

  GA15-23219S, Studium metod dispergace nanočástic, stanovení podmínek zamezení jejich opětovného shlukování pro aplikaci v cementových kompozitech, zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2017
  Detail

  Využití odpadů z výroby prefabrikovaných betonových dílců jako recyklované kamenivo do betonu , zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2015
  Detail

  Využití vysokopopílkových betonů pro specifické oblasti stavebnictví, zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2015
  Detail

 • 2014

  Studium chování cementových betonů při zatížení zvýšenou teplotou, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2014
  Detail

 • 2013

  Studium vlastností cementových kompozitních materiálů s PP vlákny s úpravou povrchu nízkoteplotním plasmatem, zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2013
  Detail

  Možnosti testování odolnosti kameniva do betonu vůči vysokým teplotám, zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2014
  Detail

 • 2012

  GAP104/12/1988, Studium interakce složek cementových kompozitů při působení vysokých teplot, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2015
  Detail

 • 2011

  TA01010948, Zvýšení adheze polypropylenových výstužných vláken k betonu pomoci nízkoteplotního plazmatu, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2013
  Detail

  Sledování vybraných vlastností lehkého betonu s alkalicky aktivovanou matricí, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

 • 2010

  ZVYŠOVÁNÍ ODOLNOSTI BETONOVÝCH KOMPOZITŮ VŮČI TEPLOTNÍMU ZATÍŽENÍ, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail