Ing.

Ladislav Žák

Ph.D.

FME, IMT DMFP – assistant professor

+420 54114 2614
zak@fme.vutbr.cz

Send BUT message

Ing. Ladislav Žák, Ph.D.

Publications

 • 2016

  ŽÁK, L. Influence of the curing process on the quality of powder coating. MM Science Journal, 2016, vol. 2016, no. 5, p. 1382-1386. ISSN: 1805-0476.
  Detail | WWW

 • 2003

  KUBÍČEK, J.; HOUDKOVÁ, J.; ŘIHÁČEK, V.; ŽÁK, L. Zvyšování užitných vlastností povlaků předevší vystavených kryogenním teplotám. Zvyšování užitných vlastností povlaků vystavených kryogenním teplotám. 1. FSI VUT v Brně: -, 2003. p. 1-21.
  Detail

  RUMÍŠEK, P., ŽÁK, L. Mechanizmus přetvoření a tvařitelnost při tváření povrchově upravených plechů. In Technológia 2003. Bratislava: STU Bratislava, 2003. p. 136 ( p.)ISBN: 80-227-1935- 8.
  Detail

 • 2002

  ŽÁK, L., DVOŘÁK, M. Tváření povrchově upravených plechů. In Form 2002. Brno: Brno uiversity of technology, 2002. p. 161 ( p.)ISBN: 80-214-2162- 2.
  Detail

 • 2001

  ŽÁK, L. Příspěvek k problematice technologie zpracování povrchově upravených plechů. In Technológia 2001. Bratislava: STU Bratislava, 2001. p. 377 ( p.)ISBN: 80-227-1567- 0.
  Detail

  KUBÍČEK, J., ŽÁK, L. Renovace forem a nástrojů netradičními metodami. In Nástroje 2001. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2001. p. 231 ( p.)ISBN: 80-7318-008- 1.
  Detail

 • 2000

  ŽÁK, L. Užití plastovaných plechů. In form 2000, 5th INTERNATIONAL CONFERENCE FORMING TECHNOLOGY, TOOLS AND MACHINES. Brno: Brno University of Technology, 2000. p. 227-233. ISBN: 80-214-1661- 0.
  Detail

 • 1995

  ŽÁK, L.; RUMÍŠEK, P. Contribution to the State of Research in the Area of the Sheet Metal Processing. In International Deep Drawing Research Group-IDDRG' 95. Volume 1. Colmar France: French Deep drawing Research Group:Commission d' Em, 1995. p. 126 ( p.)
  Detail

*) Publications are generated once a 24 hours.