Ing. arch.

Kristýna Smržová

FA, UPT – Assistant lecturer

smrzova@fa.vutbr.cz

Send BUT message

Ing. arch. Kristýna Smržová

Projects

  • 2018

    Priority vzdělávání architektů na FA VUT v Brně, zahájení: 01.01.2018, ukončení: 31.12.2019
    Detail

  • 2017

    Outdoorová fotolaboratoř/kresba prostoru vs. kresba prostorem , zahájení: 01.05.2017, ukončení: 31.12.2017
    Detail