Ing.

Karel Slámečka

Ph.D.

FME, IPE – assistant professor

+420 54114 2812
slamecka@fme.vutbr.cz

Send BUT message

Ing. Karel Slámečka, Ph.D.

Patents

  • 2013

    užitný vzor
    PODRÁBSKÝ, T.; POKLUDA, J.; HUTAŘOVÁ, S.; SLÁMEČKA, K.; TUČEK, L.; KIANICOVÁ, M.; DVOŘÁČEK, O.; VUT v Brně PBS Velká Bíteš a.s.: Konstrukce průtočných částí proudových a turbínových motorů. 25292, užitný vzor. (2013)
    Detail