doc. Ing.arch. PhDr.

Karel Schmeidler

CSc.

IFE – Associate professor

+420 54114 8921
karel.schmeidler@usi.vutbr.cz

Send BUT message

doc. Ing.arch. PhDr. Karel Schmeidler, CSc.

Publications

 • 2021

  SCHMEIDLER, K. Životné prostredie. Životné prostredie, 2021, vol. 53, no. 4, p. 244-248. ISSN: 0044-4863.
  Detail | WWW

 • 2020

  SCHMEIDLER, K. 5th World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium – WMCAUS. 2020. p. 100-107.
  Detail | WWW

  SCHMEIDLER, K. Životné prostredie. Životné prostredie, 2020, vol. 54, no. 4, p. 240-249. ISSN: 0044-4863.
  Detail | WWW

  SCHMEIDLER, K. Lidé města. Lidé města. Univerzita Karlova v Praze AC, 2020, vol. 22, no. 1, p. 111-134. ISSN: 1212-8112.
  Detail | WWW

 • 2017

  SCHMEIDLER, K. Bezpečnost občana, veřejný prostor a rizikové skupiny. 2017.
  Detail

 • 2016

  SCHMEIDLER, K., FENCL I. Intelligent transportation systems for Czech ageing generation. Perspectives in Science, 2016, vol. 7, no. 2016, p. 304-311. ISSN: 2213-0209.
  Detail

  SCHMEIDLER, K. Ageismus - hrozba sociální izolace ve stáří. Geriatrie a gerontologie, 2016, vol. 5, no. 1, p. 44-48. ISSN: 1805-4684.
  Detail

 • 2015

  SCHMEIDLER, K. Inkluzívní mobilita – o dopravě a stárnutí populace měst. Geriatrie a gerontologie, 2015, vol. 4, no. 1, p. 40-45. ISSN: 1805-4684.
  Detail

  SCHMEIDLER, K. Demografické změny v Evropě a jejich vliv na územní a dopravní plánování. Geriatrie a gerontologie, 2015, vol. 4, no. 3, p. 144-148. ISSN: 1805-4684.
  Detail

 • 2014

  SCHMEIDLER, K. Kurczenie sie miast w postsocjalistycznych krajach Europy Šrodkowo- Wschodniej. Kurczenie się miast w Europie Środkowo- Wschodniej. 2014. ISBN: 978-83-7986-024- 1.
  Detail

  SCHMEIDLER, K. Výzkumné pracoviště v oblasti sociologie mobility a psychologie dopravy. Lidé města. Univerzita Karlova v Praze AC, 2014, vol. 3, no. 16, p. 547-550. ISSN: 1212-8112.
  Detail

  SCHMEIDLER, K. Fenomén shrinking cities. Lidé města. Univerzita Karlova v Praze AC, 2014, vol. 16, no. 1, p. 125-147. ISSN: 1212-8112.
  Detail

 • 2013

  SCHMEIDLER, K., ANDERSEN, H., DIMITROVA, E. Urban Knowledge and Large Housing Estates in Europe. In Production and Use of Urban Knowledge. 2013. p. 103-132. ISBN: 978-90-481-8935- 9.
  Detail

 • 2012

  SCHMEIDLER, K. Reagujeme na novou sídelní realitu - Sociologie v curriculu fakult architektury a stavebního inženýrství vysokých technických škol. Aula, 2012, vol. 19, no. 3, 4, p. 96-100. ISSN: 1210-6658.
  Detail

 • 2002

  SCHMEIDLER, K. Projekt výchovy architektů a urbanistů k péči o životní prostředí. Urbanismus a územní rozvoj, 2002, vol. 4, no. 2, p. 53-55. ISSN: 1212- 0855.
  Detail

  SCHMEIDLER, K. Sociologie v architektonické a urbanistické tvorbě. architektura. architektura. 2002. 196 p. ISBN: 80-238-6582- X.
  Detail

  SCHMEIDLER, K. Světový kongres urbanistických škol - Shanghai. Urbanismus a územní rozvoj, 2002, vol. 4, no. 5, p. 47-48. ISSN: 1212- 0855.
  Detail

  SCHMEIDLER, K. Habitus 2000 - význam místa. Urbanismus a územní rozvoj, 2002, vol. 4, no. 1, p. 42-45. ISSN: 1212- 0855.
  Detail

 • 2001

  SCHMEIDLER, K. Ekologická architektura. Urbanismus a územní rozvoj, 2001, vol. 4, no. 2, p. 52-53. ISSN: 1212- 0855.
  Detail

 • 2000

  SCHMEIDLER, K. AESOP: Kongres evropských škol urbanismu a územního plánování v České republice. Státní správa, 2000, vol. 11, no. 12, p. 25-26. ISSN: 0027- 8009.
  Detail

*) Publications are generated once a 24 hours.