Ing.

Karel Němec

Ph.D.

FME, IMSE DMDM – assistant professor

+420 54114 3124
nemec.k@fme.vutbr.cz

Send BUT message

Ing. Karel Němec, Ph.D.

Publications

 • 2019

  KOHOUT, J.; VĚCHET, S.; NĚMEC, K.; KLAKURKOVÁ, L. Zvláštnosti v mechanickém chování ADI. Znojmo: ČESKÁ SPOLEČNOST PRO TECHNICKOU NORMALIZACI, z.s., 2019.
  Detail

 • 2018

  VĚCHET, S.; KOHOUT, J.; NĚMEC, K. ÚNAVA A KŘEHKÝ LOM KONSTRUKČNÍCH OCELÍ. Znojmo: ČESKÁ SPOLEČNOST PRO TECHNICKOU NORMALIZACI, z.s., 2018. p. 8-16.
  Detail | WWW

 • 2016

  VĚCHET, S.; KOHOUT, J.; NĚMEC, K. ÚNAVA KOVOVÝCH MATERIÁLŮ. Znojmo: ČESKÁ SPOLEČNOST PRO TECHNICKOU NORMALIZACI, z.s., 2016. p. 12-17.
  Detail | WWW

 • 2015

  SLÁMEČKA, K.; ČELKO, L.; SKALKA, P.; POKLUDA, J.; NĚMEC, K.; JULIŠ, M.; KLAKURKOVÁ, L.; ŠVEJCAR, J. Bending fatigue failure of atmospheric-plasma-sprayed CoNiCrAlY + YSZ thermal barrier coatings. INTERNATIONAL JOURNAL OF FATIGUE, 2015, vol. 70, no. 1, p. 186-195. ISSN: 0142-1123.
  Detail

 • 2014

  SLÁMEČKA, K.; NĚMEC, K.; ČELKO, L.; HORNÍKOVÁ, J.; POKLUDA, J.; ŠVEJCAR, J. Bending Fatigue Behaviour of Diffusion and Thermal Barrier Coating Systems. In Key Engineering Materials. Key Engineering Materials (print). Zurich-Durnten, Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2014. p. 716-719. ISBN: 9783037859346. ISSN: 1013-9826.
  Detail | WWW

 • 2013

  PETRENEC, M.; VRASPÍROVÁ, E.; NĚMEC, K.; HECZKO, M. Effect of Cyclic Heat Treatment on Cast Structure of TiAl Alloy. Key Engineering Materials (print), 2013, vol. 586, no. 9, p. 222-225. ISSN: 1013- 9826.
  Detail

 • 2012

  ČELKO, L.; KLAKURKOVÁ, L.; SLÁMEČKA, K.; HUTAŘOVÁ, S.; JULIŠ, M.; NĚMEC, K.; PODRÁBSKÝ, T.; ŠVEJCAR, J. STRUCTURAL STABILITY OF THERMAL BARRIER COATINGS PRODUCED BY THERMAL SPRAYING. In METAL 2012 Conference proceedings. 1. Ostrava: TANGER Ltd., 2012. p. 998-1004. ISBN: 978-80-87294-29- 1.
  Detail | WWW

 • 2010

  ZAPLETAL, J.; VANČURA, F.; NĚMEC, K. Low cycle response and fatigue life of aluminium alloy 7020 in the whole area of lifetime. Transaction of the VŠB-Technical university of Ostrava, Mechanical series, 2010, vol. 56, no. 2, p. 233-238. ISSN: 1210- 0471.
  Detail

 • 2009

  BUMBÁLEK, L.; NĚMEC, K.; VĚCHET, S.; HANZLÍKOVÁ, K.; PATA, V.; PERNIKÁŘ, J.; DOŇAR, B. Kontrola a měření. Základní pojmy a metodiky měření pro studenty středních škol. Praha 2009: Informatorium, spol. s r.o., 2009. p. 1-206. ISBN: 978-80-7333-072- 9.
  Detail

 • 2008

  KLAKURKOVÁ, L.; ČELKO, L.; DOLEŽAL, P.; MAN, O.; NĚMEC, K. Elements interaction analyses during preparation of Al- Al3Ni eutectic composites. Chemické listy (S), 2008, vol. 102, no. S, p. 884-885. ISSN: 1803- 2389.
  Detail

 • 2007

  NĚMEC, K.; PODRÁBSKÝ, T.; VĚCHET, S. KVANTITATIVNÍ HODNOCENÍ DEGRADACE STRUKTURY NIKLOVÝCH SUPERSLITIN POMOCÍ OBRAZOVÉ ANALÝZY. 2007, vol. 89, no. 321, p. 35-38.
  Detail

  NĚMEC, K.; PODRÁBSKÝ, T.; VĚCHET, S. HODNOCENÍ STUPNĚ DEGRADACE STRUKTURY NIKLOVÝCH SUPERSLITIN VLIVEM ZATĚŽOVÁNÍ ZA VYSOKÝCH TEPLOT. Materiálové inžinierstvo, 2007, vol. 14, no. 3/ 2007, p. 159-162. ISSN: 1335- 0803.
  Detail

 • 2006

  POSPÍŠILOVÁ, S.; NĚMEC, K.; PODRÁBSKÝ, T. Predikce mechanických vlastností v praxi na základě morfologie a kvantity vyskytujících se fází. In Víceúrovňový design pokrokových materiálů. 1. Ústav fyziky materiálů AVČR, Žižkova 22, 616 62 Brno: ÚFM AVČR Brno, 2006. p. 93-100. ISBN: 80-239-8271- 0.
  Detail

  HANZLÍKOVÁ, K., NĚMEC, K., VĚCHET, S. Vliv svařování, žíhání a povrchové úpravy na únavové vlastnosti sltiny titanu TiAl3V2, 5. In Semdok 2006. Žilina: Žilinská univerzita, 2006. p. 33 ( p.)ISBN: 80-8070- 500.
  Detail

  NĚMEC, K.; VĚCHET, S.; HANZLÍKOVÁ, K. Zlepšení únavových vlastností slitiny titanu TiAl3V2, 5 pomocí povrchové úpravy balotinováním. Zeszyty naukowe politechniki Opolskiej seria Mechanika, 2006, vol. 318, no. 88, p. 173-176. ISSN: 1429- 6065.
  Detail

 • 2005

  NĚMEC, K.; PODRÁBSKÝ, T.; VÁLEK, R. VUŽITÍ OBRAZOVÉ ANALÝZY PRO HODNOCENÍ DEGRADACE MIKROSTRUKTURY NIKLOVÝCH SUPERSLITIN. In Víceúrovňový design pokrokových materiálů 2005. sborník doktorandské konference. Brno: UFM AV ČR v Brně, 2005. p. 73 ( p.)ISBN: 80-239-6145- 4.
  Detail

  POSPÍŠILOVÁ, S.; STRÁNSKÝ, K.; PODRÁBSKÝ, T.; JULIŠ, M.; NĚMEC, K. Chemická mikroheterogenita reálného kola po exploataci a po creepových zkouškách. In Metal 2005. CZ. Ostrava: Tanger, spol. s r.o. Ostrava, 2005. p. 233-239. ISBN: 80-86840-13- 1.
  Detail

  NĚMEC, K.; PODRÁBSKÝ, T.; VĚCHET, S. THE INFLUENCE OF CREEP LOADING ON MICROSTRUCTURE OF CAST NICKEL BASE SUPERALLOY INCONEL 713 LC. In Transcom 2005. Section 6, Material Engineering. Žilina: Žilinská univerzita, 2005. p. 133 ( p.)ISBN: 80-8070-418- X.
  Detail

  JULIŠ, M., PODRÁBSKÝ, T., POSPÍŠILOVÁ, S., NĚMEC, K. Účinek dlouhodobého creepu na změnu struktury lité slitiny Inconel 713 LC. In SEMDOK 2005. Žilina Slovensko: EDIS - Editing Centre ŽU, 2005. p. 67-70. ISBN: 80-8070-344- 2.
  Detail

  NĚMEC, K.; PODRÁBSKÝ, T.; HAKL, J.; VLASÁK, T.; MAN, O. DEGRADATION OF TURBINE BLADE OFDURING SERVICE. In JUNIORMAT 05. Brno: VUT v Brně, 2005. p. 279 ( p.)ISBN: 80-214-2984- 4.
  Detail

  PODRÁBSKÝ, T.; JULIŠ, M.; POSPÍŠILOVÁ, S.; NĚMEC, K.; HRBÁČEK, K. Changes in Microstructure of Turbine Wheel Made of Inconel 713LC. Acta Metallurgica Slovaca, 2005, vol. 11, no. 1, p. 62-67. ISSN: 1335- 1532.
  Detail

  NĚMEC, K.; PODRÁBSKÝ, T.; VĚCHET, S. Hodnocení vlivu creepového zatěžování na strukturu niklových superslitin pomocí obrazové analýzy. Zeszyty naukowe politechniki Opolskiej seria Mechanika, 2005, vol. 308, no. 86, p. 273 ( p.)ISSN: 1429- 6065.
  Detail

  NĚMEC, K.; PODRÁBSKÝ, T.; VĚCHET, S. Kvantitativní hodnocení vlivu creepového zatěžování na strukturu niklové superslitiny Inconel 713 LC. Materiálové inžinierstvo, 2005, vol. 12, no. 3, p. 80 ( p.)ISSN: 1335- 0803.
  Detail

  NĚMEC, K.; PODRÁBSKÝ, T.; HAKL, J.; VLASÁK, T.; MAN, O. DEGRADATION OF TURBINE BLADE MADE OF SUPERALLOY ZHS6K DURING SERVICE. In SEMDOK 2005. 1. Žilina: 2005. p. 63 ( p.)ISBN: 80-8070-344- 2.
  Detail

 • 2004

  PODRÁBSKÝ, T.; JULIŠ, M.; POSPÍŠILOVÁ, S.; NĚMEC, K.; JANOVÁ, D.; SKOČOVSKÝ, P.; HRBÁČEK, K. Mikrostrukturní změny turbínového kola ze slitiny Inconel 713 LC. Zeszyty naukowe politechniki Opolskiej seria Mechanika, 2004, vol. 78, no. 298, p. 179-184. ISSN: 1429- 6065.
  Detail

  NĚMEC, K.; PODRÁBSKÝ, T. STRUKTURA NIKLOVÉ SUPERSLITINY INCONEL 713LC PO CREEPOVÉM NAMÁHÁNÍ. In SEMDOK 2004. Žilina: Žilinská univerzita, 2004. p. 93 ( p.)ISBN: 80-8070-178- 4.
  Detail

  PANTĚLEJEV, L.; PODRÁBSKÝ, T.; HRBÁČEK, K.; HAKL, J.; PETRENEC, M.; NĚMEC, K. INFLUENCE OF THE CREEP ON THE STRUCTURE AND PROPERTIES OF THE CAST Ni- SUPERALLOY. Acta Metallurgica Slovaca, 2004, vol. 10, no. 1, p. 443 ( p.)ISSN: 1335- 1532.
  Detail

  NĚMEC, K.; PODRÁBSKÝ, T.; HAKL, J.; VLASÁK, T.; MAN, O. VLIV PROVOZU NA STRUKTURU LOPATKY PLYNOVÉ TURBINY ZE SLITINY ŽS6K. Zeszyty naukowe politechniki Opolskiej seria Mechanika, 2004, vol. 78, no. 298, p. 173 ( p.)ISSN: 1429- 6065.
  Detail

  PODRÁBSKÝ, T., HAKL, J., BELAN, J., VLASÁK, T., MAN, O. DEGRADACE STRUKTURY LOPATKY PLYNOVÉ TURBINY ZE SLITINY ŽS6K VLIVEM PROVOZU. Archiwum odlewnictwa, 2004, vol. 4, no. 11, p. 117 ( p.)ISSN: 1642- 5308.
  Detail

  NĚMEC, K.; PODRÁBSKÝ, T. THE INFLUENCE OF CREEP LOADING ON MICROSTRUCTURE OF CAST NICKEL BASE SUPERALLOY INCONEL 713 LC. In 2nd International PhD Conference on Mechanical Engineering - PhD 2004. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2004. p. 87 ( p.)ISBN: 80-7043-330- 2.
  Detail

 • 2003

  NĚMEC, K.; PETRENEC, M.; PODRÁBSKÝ, T.; VĚCHET, S. VLIV TEPLOTNÍHO A NAPĚŤOVÉHO ZATĚŽOVÁNÍ NA STRUKTURU LITÉ NIKLOVÉ SUPERSLITINY INCONEL 713 LC. In Degradácia konstrukčných materiálov. Žilina: EDIS - vydavatelstvo ŽU, 2003. p. 149 ( p.)ISBN: 80-8070-112- 1.
  Detail

  NĚMEC, K.; BELAN, J.; PODRÁBSKÝ, T. VLIV PODMÍNEK ZATĚŽOVÁNÍ NA STRUKTURU LITÉ NIKLOVÉ SUPERSLITINY INCONEL 713 LC. In Juniormat 03. Brno: VUT v Brně, 2003. p. 248 ( p.)ISBN: 80-214-2462- 1.
  Detail

  NĚMEC, K.; PODRÁBSKÝ, T.; PETRENEC, M. VLIV KRÁTKODOBÉHO CREEPOVÉHO NAMÁHÁNÍ NA STRUKTURU NIKLOVÝCH SUPERSLITIN. In Technológia 2003. Bratislava: Strojnícka fakulta STU v Bratislavě, katedra materiálov a technologií, 2003. p. 36 ( p.)ISBN: 80-227-1935- 8.
  Detail

  BELAN, J.; NĚMEC, K.; PODRÁBSKÝ, T. VPLYV MIKROŠTRUKTÚRY NA MECHANICKÉ VLASTNOSTI Ni SUPERZLIATIN. Materiálové inžinierstvo, 2003, vol. 10, no. 3, p. 359 ( p.)ISSN: 1335- 0803.
  Detail

  PODRÁBSKÝ, T.; NĚMEC, K.; BELAN, J. MIKROSTRUKTURNÍ ANALÝZA TURBÍNOVÝCH LOPATEK ZE SLITINY INCONEL 713LC. Materiálové inžinierstvo, 2003, vol. 10, no. 3, p. 355-358. ISSN: 1335- 0803.
  Detail

  NĚMEC, K.; PODRÁBSKÝ, T.; VĚCHET, S.; JULIŠ, M.; POSPÍŠILOVÁ, S. THE INFLUENCE COMPARISON OF CREEP TESTING AND AIR TRAFFIC ON MICROSTRUCTURE OF CAST NICKEL BASE SUPERALLOY INCONEL 713 LC. Zeszyty naukowe politechniki Opolskiej seria Mechanika, 2003, vol. 76, no. 290, p. 177 ( p.)ISSN: 1429- 6065.
  Detail

 • 2002

  PETRENEC, M.; NĚMEC, K.; PODRÁBSKÝ, T. Vliv podmínek zatěžování na strukturu lité niklové superslitiny. In FSI Junior Konference. Brno: FSI VUT v Brně, 2002. p. 78 ( p.)ISBN: 80-214-2290- 4.
  Detail

 • 2000

  NĚMEC, K.; USTOHAL, V.; VĚCHET, S. Struktura a mechanické vlastnosti slitiny Ti-3Al-2, 5V. Zeszyty naukowe politechniki Opolskiej seria Mechanika, 2000, vol. 263, no. 63, p. 223 ( p.)ISSN: 1429- 6055.
  Detail

  NĚMEC, K.; USTOHAL, V.; VĚCHET, S. The effect of annealing and surface treatment on fatigue characteristics of welded joints on the tubes of titanium alloy Ti-3Al-2, 5V. In European Conference Junior Euromat 2000. 1. Lausanne: Deutsche Gesellschaft für Materialkunde e.V., 2000. p. 210 ( p.)
  Detail

 • 1999

  NĚMEC, K.; USTOHAL, V.; VĚCHET, S. Únavová životnost svarových spojů slitiny Ti-6Al- 4V. Materiálové inžinierstvo, 1999, vol. 4, no. 3/ 1999, p. 89-92. ISSN: 1335- 0803.
  Detail

  NĚMEC, K.; USTOHAL, V.; VĚCHET, S. Vliv svařování a žíhání na strukturu a mechanické vlastnosti slitiny Ti-3Al-2, 5V. In Transfer 99. Vysoké učení technické v Brně, Brno: 1999. p. H- 71 ( p.)ISBN: 80-214-1341- 7.
  Detail

  NĚMEC, K.; USTOHAL, V.; VĚCHET, S. Vliv struktury na mechanické vlastnosti Ti-6Al-4V a Ti-3Al-2, 5V. In Materiálové vědy na prahu 3. milénia. Vysoké učení technické v Brně, Brno: 1999. p. 363 ( p.)ISBN: 80-214-1377- 8.
  Detail

 • 1998

  NĚMEC, K., USTOHAL, V., VĚCHET, S. The effect of welding, annealing and surface treatment on titanium alloys Ti-3Al-2,5V and Ti-6Al- 4V. European Conference Junior Euromat ' 98. Deutsche Gesellschaft für Materialkunde e.V., Frankfurt (DE): 1998. p. 78 ( p.)
  Detail

*) Publications are generated once a 24 hours.